1. Head_
  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Anh Ngữ Hàn Lâm -5: Fragment (Câu Cụt) (Đàm Trung Pháp)

   23-10-2017 | HỌC TOÁN

   Anh Ngữ Hàn Lâm -5: Fragment (Câu Cụt)

    ĐÀM TRUNG PHÁP


   Fragments là những câu không trọn vẹn về hình thức cũng như ý nghĩa. Đứng “chơi vơi,” fragments là những lỗi rất nặng trong Anh ngữ hàn lâm. Ta phải biết cách tránh hoặc sửa những lỗi ấy. Dưới đây là những thí dụ cho thấy các cách sửa fragments để chúng trở thành những yếu tố đúng cú pháp trong complete sentences.


   • Ký hiệu * được đặt trước mỗi fragment “cần phải sửa” cho trọn nghĩa

   • Ký hiệu >> có nghĩa là “cách sửa”

   • Ký hiệu = có nghĩa là “sau khi sửa thì trở thành.”


   - Thí dụ 1

   [* In Saigon during the Vietnam War.] (Cho biết nơi chốn và thời điểm, nhưng thiếu subject và verb để diễn tả trọn ý nghĩa cho việc gì đã xảy ra nơi ấy và lúc ấy).

   >> (thêm subject và verb để trọn ý nghĩa)

   = In Saigon during the Vietnam War, life went on as usual.


   - Thí dụ 2

   [* Hoping to buy a house for his parents.] (Cho biết mục đích, nhưng chưa cho biết người đàn ông ấy sẽ làm gì để đạt mục đích, vì thiếu subject và verb).

   >> (thêm subject và verb để trọn ý nghĩa)

   = Hoping to buy a house for his parents, Tom has spent much money on lottery tickets.


   - Thí dụ 3

   [* If you were younger.] (Fragment này là một subordinate clause đưa ra điều kiện, nhưng không cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện ấy được hội đủ).

   >> (cung cấp điều sẽ xảy ra trong main clause để làm trọn ý nghĩa của một complete sentence)

   = If you were at least ten years younger, Jim would marry you for sure.


   - Thí dụ 4

   [California has quite a few large cities.* Such as Los Angeles, San Francisco, and San Diego.]

   >> (chỉ cần thay period bằng comma là xong)

   = California has quite a few large cities, such as Los Angeles, San Francisco, and San Diego.


   - Thí dụ 5

   [* Opening the window. Lan was surprised by the cold air.]

   >> (chỉ cần thay period bằng comma là xong)

   = Opening the window, Lan was surprised by the cold air.


   - Thí dụ 6

   [I need a new car.* Because my current one is no longer operable.]

   >> (gạch bỏ period đi là xong)

   = I need a new car because my current one is no longer operable.


   - Thí dụ 7

   [Jimmy is very kind to his friends.* Which is why they just love him.]

   >> (thay period bằng comma là xong)

   = Jimmy is very kind to his friends, which is why they just love him.


   - Thí dụ 8 (thiếu subject)

   [* By studying hard helped Mary graduate with honors from college.]

   >> (bỏ preposition “By” ở đầu câu để biến “Studying hard” thành subject)

   = Studying hard helped Mary graduate with honors from college.


   - Thí dụ 9 (thiếu subject)

   [* For supporting the company’s business rival got Lisa fired.]

   >> (bỏ preposition “For” ở đầu câu để biến “Supporting the manager’s business rival” thành subject)

   = Supporting the manager’s business rival got Lisa fired.


   - Thí dụ 10 (thiếu main verb)

   [* A husband with a pleasant personality.]

   >> (đổi fragment này thành một direct object)

   = Susan is looking for a husband with a pleasant personality.


   - Thí dụ 11 (thiếu main verb)

   [* Books of all kinds on the floor.]

   >> 1 (đổi fragment này thành một direct object)

   = We saw books of all kinds on the floor.

   >> 2 (thêm main verb)

   = Books of all kinds were seen on the floor.


   - Thí dụ 12

   [* If you trust me. Let me know.]

   >> (đổi period thành comma)

   = If you trust me, let me know.


   - Thí dụ 13

   [Let me know.* If you trust me.]

   >> (gạch bỏ period)

   = Let me know if you trust me.


   LƯU Ý QUAN TRỌNG:

   Anh ngữ trong báo chí và tiểu thuyết cho phép ký giả và nhà văn dùng fragments để “nhấn mạnh” hoặc để lời văn nghe ra có vẻ “hiện thực” hơn. Tuy nhiên, điều này không được Anh ngữ hàn lâm chấp nhận.


   THỰC TẬP 1:

   Hãy “nối” các fragments sau đây vào main clauses để thành complete sentences:

   [People respect Mr. Trần because of his many virtues. * Such as honesty, compassion, and generosity.] = --------------------------------------------

   [Thúy loves all her friends. * Which explains why she is so popular.] = ------------------------------------

   [* If you were a few years younger. My brother would marry you for sure!] = -----------------------------

   [They were dancing cheek-to-cheek. * All night long!] = --------------------------------


   THỰC TẬP 2:

   Hãy “sửa” các fragments sau đây để thành complete sentences:

   [* For being most reliable and hard-working landed Hùng a promotion.] = -------------------------------

   [* By working long hours seven days a week turned Nam into a hopeless workaholic.] = ---------------


   THỰC TẬP 3:

   Hãy “nối” các fragments sau đây với main clauses để thành complete sentences:

   [ * When I first met you. You looked great!] = --------------------------------------------

   [We will stay home. * If it rains.] = --------------------------------------------

   [* As soon as it stopped raining. We started gardening.] = --------------------------------------------

   [Liz and Bob are very happy together. * Although they are making little money.] = -----------------------

   [* Right after you left. The police came looking for you.] = --------------------------------------------


   TỪ VỰNG THEO THỨ TỰ XUẤT HIỆN:

   • fragment = câu cụt

   • main clause / independent clause = mệnh đề chính / mệnh đề độc lập

   • dependent clause / subordinate clause = mệnh đề phụ

   • complete sentence = câu trọn vẹn

   • syntax = cú pháp

   • period = dấu chấm

   • comma = dấu phết

   • subject = chủ từ

   • verb = động từ

   • preposition = giới từ

   • direct object = túc từ trực tiếp.

   [ĐTP 10-17-2017]

    

   Đàm Trung Pháp

   (Nguồn: diendantheky.net)
   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - “Mỹ Ngữ” Và “Anh Ngữ” Khác Nhau Thế Nào? Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Từ Điển Nhân Danh Địa Danh & Tác Phẩm VHNT Trung Quốc -Hoàng Xuân Chỉnh Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - The 12 Verb Tenses Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Thành Ngữ Tiếng Anh Kỳ 12 – [271-290] Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Giới thiệu sách "Khói Sóng Trên Sông" của Nguyễn Văn Sâm Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - Run-On-Sentence (Câu Chạy tuốt luốt) Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Điểm sách Vietnamese/Tiếng Việt Không Son Phấn của GS Nguyễn Đình Hòa Đàm Trung Pháp Điểm sách

   - Thành Ngữ Tiếng Anh Kỳ 14 – [311-335] Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Fragment (Câu Cụt) Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Điểm sách Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn Đàm Trung Pháp Giới thiệu

  3. Bài Đọc Thêm & Bài Tập Hình Học

    

    

   Bài Đọc Thêm

    

   Những Quan Niệm và Học Thuyết Mới về Vũ Trụ (Phần 2) (Trần Hồng Văn)

   Những Quan Niệm và Học Thuyết Mới về Vũ Trụ (Phần 1) (Trần Hồng Văn)

   Câu Chuyện Chung Quanh Việc Khám Phá Ra Hạt Trời (Trần Hồng Văn)

   Xin Chào Giã Biệt, Voyager! (Trần Hồng Văn)

   Việc Thành Lập Hệ Thống Thái Dương

   (Trần Hồng Văn)

   Thiên Chúa không chơi xúc xắc. Một sai lầm của Einstein (Nguyễn Hoài Vân)

   Thuyết Tương Đối Tổng Quát đã được 100 năm (Nguyễn Hoài Vân)

   Về Với Vũ Trụ Khác (Trần Hồng Văn)

   Albert Einstein, Nhà Bác Học Tị Nạn Chính Trị (Trà Nguyễn)

   Câu Chuyện Về Charles Darwin Và Thuyết Tiến Hóa (Trần Hồng Văn)

    

   Hình Học (Bài Học)

    

   Bất đẳng thức

   Hình bình hành

   Tứ giác

   Điểm và đường thẳng

   Tóm tắt định lý

    

   Hình Học (Bài Tập)

    

   Bài 1 - 25,   Bài 26 - 50,  Bài IOM

    

   Anh Ngữ

    

      - Anh Ngữ:

    

   “Mỹ Ngữ” Và “Anh Ngữ” Khác Nhau Thế Nào?

   (Đàm Trung Pháp)

   The 12 Verb Tenses (Đàm Trung Pháp)

   Run-On-Sentence (Câu Chạy tuốt luốt)

   (Đàm Trung Pháp)

   Fragment (Câu Cụt) (Đàm Trung Pháp)

   Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu And His Poem “Thề Non Nước” (Đàm Trung Pháp)

   Biện Pháp Tu Từ “LIKE” (Đàm Trung Pháp)

   Những Từ Viết Giống Nhau, Đọc Khác Nhau, Nghĩa Khác Nhau (Đàm Trung Pháp)

    

      - Thành Ngữ Tiếng Anh:

    

   Thành Ngữ Tiếng Anh Kỳ 12 – [271-290]

   (Đàm Trung Pháp)

   Thành Ngữ Tiếng Anh Kỳ 14 – [311-335]

   (Đàm Trung Pháp)

    

   Đố Vui

    

    

   Liên Kết Trong Mục Học Toán
    

   Liên Kết

   IMO
   Wolfram MathWorld
   The Math Forum
   USAmts
   Komal
   MathLinks
   Cut-The-Knot

      Từ Điển Anh Việt

    

       

    


    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)