Head
Lê Ngộ Châu
(30.12.1922-24.9.2006)

 

Thơ Nhạc Giao Duyên (Học Xá) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

Thơ Nhạc Giao DuyênÐộng Hoa Vàng (Thơ Phạm Thiên Thư)      
Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng(Nhạc Phạm Duy)
(Nga Mi - Trần Lãng Minh)

Tháng Sáu Mười Hai (Thơ Vũ Hoàng Chương)      
Nghìn Trùng Xa Cách(Nhạc Phạm Duy)
(Nga Mi)

Rượu Hận (Thơ Tô Kiều Ngân)      
Say(Nhạc Lam Phương)
(Tô Kiều Ngân - Nguyễn Hưng)

Áo Lụa Hà Đông (Thơ Nguyên Sa)      
Nắng Sài Gòn - Nắng Paris(Nhạc Ngô Thụy Miên)
(Nga Mi - Trần Lãng Minh)

Giục Giã (Thơ Xuân Diệu)      
Tình Tự Mùa Xuân(Nhạc Từ Công Phụng)
(Nga Mi - Trần Lãng Minh)

Đôi Bờ (Thơ Quang Dũng)      
Đôi Mắt Người Sơn Tây(Nhạc Phạm Đình Chương)
(Nga Mi - Trần Lãng Minh)

Đây Thôn Vỹ Dạ (Thơ Hàn Mặc Tử)      
Vỹ Dạ Đò Trăng(Nhạc ...)
(Hồng Vân - Hương Lan)

Lời Kỹ Nữ (Thơ Xuân Diệu)      
Ánh Đèn Màu(Nhạc Charlies Chaplin)
(Hồng Vân - Ý Lan)

Màu Tím Hoa Sim (Thơ Hữu Loan)      
Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà(Nhạc Phạm Duy)
(Hồng Vân - Elvis Phương)

Đà Lạt Trăng Mờ (Thơ Hàn Mặc Tử)      
Đà Lạt Hoàng Hôn(Nhạc Minh Kỳ)
(Hồng Vân - Hoàng Lan)

Đôi Mắt Người Sơn Tây (Thơ Quang Dũng)      
Đôi Mắt Người Sơn Tây(Nhạc Phạm Đình Chương)
(Hồng Vân - Duy Trác)


Ad-22 Ad-22

 

Âm Nhạc (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)