Head

 

 

Tho Bui Chat & Ly Doi (Dich sang Anh Ngu)
29-12-2011 | THƠ

Thơ Bùi Chát và Lý Đợi


   Cùng khổ (Bùi Chát)

   Hoa sữa (Bùi Chát)

   Bài thơ một vần (Bùi Chát)

   Đèn đỏ (Bùi Chát)

   Ai? (Bùi Chát)

   Những người đáng trọng & những kẻ đáng khinh (Lý Đợi):: Cùng khổ (Bùi Chát)


Nhơn đọc lại tiểu sử Hồ Chí Minh nói đến tờ báo Người cùng khổ do ông ta
và một số đồng chí thành lập 1922.


     Từ trái sang: Giám đốc IPA Youngsuk “Y.S.” Chi,
Thị trưởng Mauricio Macri, và Bùi Chát tại lễ trao giải Tự Do Xuất Bản năm 2011 ở Buenos Aires hôm 25-4-2011. (Nguồn: Tạp chí Da Màu & Đài Á Châu Tự Do)

Chúng ta cùng tồn tại trong một môi trường

Chúng ta được tạo ra làm những cỗ máy

Chúng ta cùng nhai một loại thực phẩm

Chúng ta cùng chảy một Hồ nước mắt

Chúng ta cùng nói thứ tiếng lạ tai

Chúng ta phải đi cùng một con đàng

Chúng ta cùng mơ một giấc giống nhau

Một khổ áo mặc vừa cho tất cả

 

Chúng ta cùng nhau đọc một cuốn sách

Chúng ta thải ra cùng một chất thải

Chúng ta nhớ nhung cùng một xác chết

Chúng ta cùng nâng bi cho hàng lãnh cảm

Đang điều khiển chúng ta, những kẻ khác

     khổ

Bùi Chát
(Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
(Eva Tas Books)

     One Size Fits All

 

Upon rereading Hồ Chí Minh's biography, which mentions Le Paria, the journal
in French that he and some of his comrades started in 1922 in Paris.

 

We all exist in the same environment

We are created to be machines

We chew the same kind of food

We shed a Lake of tears (1)

We all speak an exotic language

We must travel on the same road

We dream together the same dream

One shirt size fits all


We read together one book

We excrete the same excrement

We miss the same corpse

We all worship the balls of our frigid leaders

Who are controlling us, the other ones of different sizes

One miserable size fits all.

English translation by Lê Đình Nhất-Lang
(One-rhyme Poems, Eva Tas Books)


1. A homonym of the family name "Hồ," the common noun "hồ" in Vietnamese means "lake".:: Hoa sữa (Bùi Chát)


Đến từ đâu

Nồng, tanh. Hoa sữa

Nào phải ai cũng đều được biết


Trông thấy dáng cây từ xa, tôi thiệt sự

     muốn chết

Hoa sữa gợi nỗi đau chuyện bị chèn ép

Chúng cướp dưỡng khí, dường cô lập tôi

     giữa rừng người


Trong những bài thơ và những bài hát

Ngợi ca hoa sữa. Khiến thời gian nực cười

Vẻ lãng mạn tồi tàn

Mùi hoa nhắc nhớ mùa thu đương trị


Đã quen với việc hiện diện của chúng

Người ta có thể dễ chấp nhận. Trên mảnh đất này

Một kiểu chánh trị đậm mùi. Hoa sữa

Bùi Chát
(Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
(Eva Tas Books)

     Milky Flowers

 

Where do they come from

Pungent, stinking. Milky flowers

Not everyone happens to know


Seeing the shapes of their trees from afar, I really want

     to die

Milky flowers stir up the pain of being sup pressed

They rob me of oxygen, as though isolating me amidst

     a forest of people


In poems and songs

That praise milky flọwẹrs. Making time laughable

A wretched romantic air

The scent of flowers reminds the actual reign of autumn


Gotten familiar with their presence

People can readily accept. On this land

A suffocating politics. Milky flowers

English translation by Lê Đình Nhất-Lang
(One-rhyme Poems, Eva Tas Books):: Bài thơ một vần (Bùi Chát)


Màu đỏ

Như loài cỏ


Ngỡ là chuyện nhỏ

Nên không ai dọn bỏ


Chúng tôi luôn hốt hoảng nhưng biết làm

thế nào!? Đành bỏ ngỏ...!!!

Bùi Chát
(Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
(Eva Tas Books)

     One-rhyme poem

 

The color red

Like grass


Thought to be small stuf

So no one clean it up


We panic all the times but what to do about

it!? We leave it in the open...!!!

English translation by Lê Đình Nhất-Lang
(One-rhyme Poems, Eva Tas Books):: Đèn đỏ (Bùi Chát)


Tôi đứng trước một ngã tư

Đèn đỏ ngăn tôi lại

Nhũng dòng ngujời ra đi tất bật

Gió mát sau lưng họ


Chúng tôi nhiều thế hệ

Bị giữ lại bởi đèn đỏ

Chúng tôi không cất bước được

Chúng tôi không bay lên được

Giao lộ ở khắp nơi

Không ai có thể vượt qua màu đỏ


Chúng tôi đứng trước ngã tư

Nhiều thế hệ


Chỉ một con đường đầy bụi đỏ trước mắt

Bùi Chát
(Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
(Eva Tas Books)

     Red Light

 

I stand at an intersection

The red light stops me

People stream off in a rush

The cool wind in their backs


We, generations of us

Have been stopped by the red light

We cannot step forth

We cannot fly up

Intersections are everywhere

Nobody crosses beyond the color red


We stand at the intersection

Generations of us


Only one road ridden of red dust in front

English translation by Lê Đình Nhất-Lang
(One-rhyme Poems, Eva Tas Books):: Ai? (Bùi Chát)


Tôi gặp gỡ những người cộng sản

Những người anh em của chúng tôi

Những người làm chúng tôi mất đi kí ức

Mất đi tiếng nói bản thân

Mất đi những cái thuộc về giá trị

Chúng tôi còn sở hữu duy nhất một điều

Nỗi sợ


Tôi trò chuyện với những người cộng sản

Những người anh em

Những người muốn chăn dắt chúng tôi

Luôn biến chúng tôi thành đồ hộp

Hy vọng chúng tôi đời đời biết ơn


Những người cộng sản

Anh em chúng tôi


Chưa bao giờ thấy họ tự hỏi

Trong ngôi nhà đen đủi này

Ai muốn thừa kế di sản của họ?

Bùi Chát
(Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
(Eva Tas Books)

     Who?

 

I meet the communists

Our brothers

Who make us lose our memories

Lose our own voices

Lose things of values

We possess but one thing

Fear


I talk with the communists

Our brothers

Who want to herd us

Who always turn us into canned food

In hope of our everlasting gratefulness


Those communists

Our brothers


We have never seen them wonder

In this ill-fated house

Who wants to inherit their legacy?

English translation by Lê Đình Nhất-Lang
(One-rhyme Poems, Eva Tas Books)
:: Những người đáng trọng & những kẻ đáng khinh (Lý Đợi)


+ Nhân đọc bài: 'Nhóm Mở Miệng với thứ rác rưởi được gọi là thơ' trên trang 3,
báo CA.TPHCM, số 1406, 22-12-2005. Và:
http://www.baocongantphcm.com.vn/detail_news.php?a=art010995&b=2


     Nhà Thơ Lý Đợi (Nguồn: Tạp chí Tiền Vệ & Đài Á Châu Tự Do)

Nòi giống nào đáng trọng?

Thưa nòi giống con người.


Giống nòi nào đáng quý?

Thưa giống nòi biết tôn trọng dân chủ.


Nòi giống nào đáng khinh?

Thưa, cũng nòi giống con người


Nòi giống nào đáng phỉ nhổ?

Thưa nòi giống làm chó săn.


Giống nòi nào đáng loại bỏ?

Thưa giống nòi miệt thị tự do, miệt thị nhân tính và khoe khoang sự ngu dốt ...

Còn nữa?

Thưa, làm sao kể hết.


Tại sao?

Thưa, vì bọn chúng chỉ cần tiền-cần quyền-cần danh

Nên sẵn sàng bán rẻ lương tâm

Bán rẻ liêm sỉ

Bán rẻ danh tiết cùng sự hàm hồ ...

Để lấy vài xu lẻ của giới quyền lực.


Bọn nó có biết điều này?

Thưa, ban đầu thì biết

Sau thì hết biết, vì bọn nó biến thành máy

Bọn nó biến thành gậy trong tay kẻ khác.


Lời của Doi Ly:

     Hỡi những kẻ vi phạm các quy ước về quyền tự do làm người

     Hỡi những kẻ không biết kính trọng dân chủ

     Hỡi những kẻ khinh miệt tự do ngôn luận

     Hỡi những kẻ miệt thị tầng lớp lao động bình dân

     Hỡi bọn cơ hội mà bị mất cơ hội ...


     Rồi bọn bay sẽ được toại nguyện vì được

     đóng hai chữ: 'đần độn' trên trán

     Rồi bọn bay sẽ được toại nguyện về lương tri thối rữa ...


     Ta luôn chờ bọn ngươi bên bờ vực thẳm

     Ta luôn thấy bọn ngươi dưới đáy chảo dầu ...


Nòi giống nào đáng trọng? Giống nòi nào đáng khinh?

Dân tộc này sẽ thay bọn ngươi để chọn.


------

Nguồn: Hc, 10, 12

Lý Đợi
(Trích tập thơ: Khi kẻ thù ta buồn ngủ)
(Eva Tas Books)

Respectable People and Despicable Guys

 

Upon reading the article 'The Open Mouth Group and the kind of garbage so-
called poetry', published on page 3 of the Security Service Newspaper of
Hochiminhcity, number 1406, dated 22 December 2005- Also:
http://www.baocongantphcm.com.vn/detail_news.php?a=art010995&b=2

 

What species is respectable?

The answer is: the human species.


What species is precious?

The answer is: the democracy-abiding species


What species is despicable?

The answer is: the human species.


What species is contemptible?

The answer is: the species of running dogs.


What species is disposable?

The answer is: the species of freedom-despising,

     humanity-despising, and stupidity-showing ...


And anything else?

The answer is: too many to be counted.


Why?

The answer is: they need only money-only power-only fame


So they are ready to undersell their conscience undersell their dignity

Undersell their reputation with ambiguity ...

In exchange for several odd cents from the powerful.


Do they know this?

The answer is: at first they know

And afterward they ignore it because they become machines

They become sticks in other people's hands


Doi Ly's comments:

You who violate the conventions on human freedom

You who despise democracy

You who hold the freedom of opnion in contempt

You who humiliate the working class

You who are opportunists with a lost opportunity ...


You will be satisfied with a seal of stupidity on your foreheads

You will be satisfied with a rotten conscience ...


I am always waiting for you on the edge of the abyss

I always see you at the bottom of the cauldron of boiling oil


What species is respectable? What speacies is despicable?

This nation will select, instead of you.


------

Source: Hc: 10-12

English translation by Nguyễn Tiến Văn
(When Our Enemy Falls Asleep, Eva Tas Books)


 

 

Thơ và bài viết về Thơ (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

 

  Thơ và Bài viết về Thơ:

 

Trường ca Ngày Về (Trầm Kha)

Những Bài Thơ Về Mẹ (Mặc Lâm)

Nỗi nhớ trong thơ, nhạc (Lê Hữu)

Thư Gửi Người Bạn Họa Sĩ Già Ở Orléans (Nguyễn Hưng Quốc)

Thăm vợ vào ngày giáng sinh (Trần Hoài Thư)

 
Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

 

  Thơ Dịch:

 (Vietnamese Poetry translated into English)

 

Đàm Trung Pháp & Viên Linh dịch và chú giải:

 

Vịnh Hai bà Trưng (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập)

Ăn Cỗ Đầu Người (Nguyễn Biểu)

Đoạt Sáo Chương Dương Độ (Trần Quang Khải)

Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt)

......

Huỳnh Sanh Thông dịch:

 

Thăng Long (Nguyễn Du)

Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du)

Hồ Hoàn Kiếm (Vô Danh)

Thăng Long Thành Hoài Cổ

 (Bà Huyện Thanh Quan)

......

Lê Đình Nhất-Lang & Nguyễn Tiến Văn dịch:

 

Cùng khổ (Bùi Chát)

Hoa sữa (Bùi Chát)

Bài thơ một vần (Bùi Chát)

......

Các tác giả khác dịch:

 

Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn) (Do Dinh Tuan dịch)

Bữa Tiệc Hòa Bình (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Nguyễn Ngọc Bích dịch)

Từ Một Cuốn Rún (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Đinh Từ Bích Thúy dịch)

......

  Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

 

  Thơ Cổ:

 

Sau đúng 60 năm, đọc lại bài thơ trừ tịch của Đặng Đức Siêu và Đông Hồ (Trần Từ Mai )

Mùa Thu Trong Đường Thi (Lê Đình Thông)

Những Vần Thơ Xuân Của Vua Trần Nhân Tông (Tạ Quốc Tuấn)

Về một bài thơ dạy học vào mùa xuân của Trần Quý Cáp (Ngô Thời Đôn)

Cảnh Đẹp Thành Thăng Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuấn (Phạm Trọng Chánh)

Ngày Xuân Đọc "Đào Hoa Thi" của Nguyễn Trãi (Trần Uyên Thi)

Thơ Lý Bạch (Đàm Trung Pháp)

 
Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

 

  Thơ Tuyển:

 

Bài Tế Chiến Sĩ Quốc Gia Trận Vong (Việt Thần)

Sám Hối (Trần Đức Thạch)

Niệm Khúc 30 Tháng Tư (Phong Châu)

Tạ Ơn Anh (Trần Thị Nguyệt Mai)

Hòa Âm Quỷ Điệu (Trần Lý Nhiên Đăng)

Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

 

  Trang Thơ các Tác Giả:

 

Chu Ngạn Thư,  Chu Trầm Nguyên Minh,  Hồ Minh Dũng,  Hoàng Anh Tuấn,  Hoàng Hương Trang,  Lê Phương Nguyên,  Lê Văn Trung,  Mai Trung Tĩnh,  Minh Đức Hoài Trinh,  Ngọc Dũng,  

 

  DANH NGÔN


  TỤC NGỮ (Proverbs)

 

Tre già măng mọc

Đục nước béo cò

Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng

Gà một mẹ đá nhau

 

  ĐỐ VUI (Puzzles)

  Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

 

 
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)