Bài viết về Nhật Tiến

 

Tiểu Sử (nhavannhattien.wordpress.com)

Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay: Nhật Tiến (Tạ Tỵ)

Tiếng Kèn của Nhật Tiến (Thuỵ Khuê)

Nói chuyện với nhà văn Nhật Tiến (Thuỵ Khuê)

Nhà văn Nhật Tiến (Mặc Lâm, RFA)

Nhà văn vẫn đứng ngoài nắng: Nhật Tiến (Nguyễn Mạnh Trinh)

Đọc Hành Trình Chữ Nghĩa của Nhật Tiến (Nguyễn Mạnh Trinh)

Đọc Nhà Văn Nhật Tiến, Nhớ Một Thời ở Quê Nhà (Phan Tấn Hải)

Nhật Tiến và 2 tác phẩm mới: Mưa Xuân, Thuở Mơ Làm Văn Sĩ (Phan Tấn Hải)

Nhà văn Nhật Tiến: ‘60 năm cầm bút, vui ít, buồn nhiều...’ (Đinh Quang Anh Thái)

 

Tác phẩm của Nhật Tiến

 

Thềm Hoang (talawas.org)

Phong trào Nhân văn-Giai phẩm và Giải thưởng Nhà nước: Nhìn dưới góc người đọc (talawas.org)

Một Vạt Nắng Xuân Trên Hè Phố (sangtao.org)