1. Head_
  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Bi Kịch Của Chủ Nghĩa Xã Hội (BS Hồ Hải)

   24-3-2014 | THỜI LUẬN

   Bi Kịch Của Chủ Nghĩa Xã Hội

    BS HỒ HẢI


        Bác sĩ Hồ Hải

   Chủ nghĩa xã hội là hình thái kinh tế chính trị lâu nay nghe nói - chỉ nghe nói chứ chưa ai thấy - là ưu việt nhất trong mọi hình thái chính trị xã hội loài người mà ông Karl Marx đã tưởng tượng ra trên lý luận phi khoa học như tôi đã viết trong bài: Cần hiểu đúng một cách khoa học về chủ nghĩa Marx Lenin. Chính vì phi khoa học và cảm tính của ông Marx, và vì danh vọng và quyền lực của ông Lenin, nên họ đã vẽ ra lý thuyết và thực tiễn một hình thái nhiều bi kịch với khẩu hiệu: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Vì trong lý thuyết của Marx và cả lý luận thực tiễn của Lenin thiếu yếu tố con người, và đi ngược với duy vật biện chứng mà chính chủ thuyết của Marx Engels đã đưa ra.


   Con người là yếu tố quyết định của chính trị và xã hội, thiếu yếu tố con người xem như mọi việc trở thành cái để phục vụ cho các chính khách tham tàn. Trong bài viết này, trên cơ sở con người, tôi xin luận bàn những bi kịch của chủ nghĩa xã hội để hiểu tại làm sao mà ông Tổng bí thư đảng cộng sản ở Việt Nam tuyên bố rằng: Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa!


   Bi kịch đầu tiên của chủ nghĩa xã hội là quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, mà gạt bỏ yếu tố con người. Nó đã làm cho năng suất lao động của xã hội giảm sụt, vì không ai phải bỏ công sức làm cho cái chung, trong khi cái riêng của chính mình không được quan tâm. Lý thuyết và thực tế của chủ nghĩa xã hội về quốc hữu hóa tư liệu sản xuất đã đi ngược lại với cái logic của phạm trù chung - riêng của triết học: Trong cái chung phải có lợi ích cho cái riêng của cá nhân, và trong cái riêng phải vì cái chung của cộng đồng mà phục vụ. Kết quả phi triết học này của chủa nghĩa xã hội là, sự thất bại của khái niệm này ngay từ khi nó đẻ ra, nhưng giai cấp cầm quyền lại dựa vào nó để tham nhũng, làm giàu cho bản thân hòng giữ quyền lực muôn đời, vì không ai kiểm tra được tài sản quốc hữu hóa của quốc gia dân tộc.


   Bi kịch thứ hai của chủ nghĩa xã hội là, cũng chính vì bỏ qua yếu tố con người, mà Lenin đã xây dựng một nhà nước độc tài chuyên chế. Ở nhà nước độc tài chuyên chế các quy luật mâu thuẩn và thống nhất các mặt đối lập không có đất sống. Kết quả là, một xã hội ao tù nước đọng, không sáng kiến, không cạnh tranh. Nó giống như giống chó kiểng, chỉ lai tạo trong một dòng thuần chủng, nên sức khỏe yếu và đi đến chỗ diệt vong. Ở các quốc gia đi theo con đường chủ nghĩa xã hội do Marx và Lenin vẽ ra không có giới trí thức, mà chỉ có giới có học. Người có học ở đất nước theo chủ nghĩa xã hội, họ như một đàn ngựa bị nhà cầm quyền che 2 miếng che mắt ở 2 bên, còn chính khách là tay nài ngựa ra roi để ngựa đi theo con đường của chính khách đã soạn sẵn. Họ không có sáng tạo, họ sợ có chính kiến và nói lên điều mình nghĩ, vì chuyên chính vô sản đã làm khí tiết họ bị triệt tiêu - họ hèn. Trong khi đó, trí thức là hồn, là khí của quốc gia thì họ lại không thể có. Nên ở các quốc gia đi theo chủ nghĩa xã hội chính khách nghĩ dùm, làm dùm, nhưng toàn nghĩ và làm điều xằng bậy để thu vén cho bản thân và quyền lợi của họ.


   Từ bi kịch thứ nhất và hai nó kéo theo bi kịch thứ ba là, không có sân chơi công bằng trong hiến định và luật định giữa nền kinh tế quốc doanh và nền kinh tế tư doanh, cũng như giữa quan triều đình và dân chúng. Các quốc gia tuân thủ theo hệ thống triết học duy vật biện chứng sẽ làm nên một hình thái kinh tế chính trị công bằng, minh bạch, đa nguyên, tản quyền. Lúc đó, lãnh đạo quốc gia chỉ là người làm hợp đồng công việc với tổ quốc và nhân dân. Hiến pháp là khế ước, hợp đồng giao kèo của chính quyền với tổ quốc và dân tộc. Còn đối với chủ nghĩa xã hội thì lãnh đạo là vua chúa cầm quyền, dân là nô lệ, hiến pháp và luật pháp là để quan lại hà hiếp dân chúng và bán rẻ tổ quốc khi cần. Vì người dân không có bất cứ quyền đòi hỏi nào cho tổ quốc và dân tộc.


   Vì thiếu nhân bản nên chủ nghĩa xã hội là hình thái chính trị xã hội vô đạo, nhưng đầy mê tín. Nó sẽ tạo ra những tầng lớp cướp bóc và tham tàng. Một trong những tội lỗi lớn nhất của lũ cướp vô đạo là chúng phá nát luân thường đạo lý và nền tảng đạo giáo của dân tộc. Với nước Việt, hậu quả này sẽ dẫn đến đổ máu tàn khốc trong tương lai khi nước Việt có một cuộc cách mạng xã hội để thay da đổi thịt. Nước Việt không thể có những cuộc cách mạng Nhung như Đông Âu, và càng không thể có sự thay đổi nhẹ nhàng như Miến Điện.


   Tất cả những bi kịch trên đã thúc đẩy một bi kịch cuối cùng là, mọi con người trong chế độ chính trị chủ nghĩa xã hội từ quan lại triều đình đến dân chúng đều có sự khao khát và mong muốn làm giàu nhanh chóng, nhưng không ai muốn lao động. Bi kịch này đẩy tất cả các mặt xã hội đi đến chỗ khủng hoảng và suy đồi: kinh tế, văn hóa, giáo dục, tài nguyên môi trường, v.v... được bán sạch với giá rẻ rúng, kể cả đất nước nếu cần. Chúng ta dễ dàng tìm thấy những bị kịch này ở 4 quốc gia đi theo con đường chủ nghĩa xã hội: Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Hàn và Cu Ba, để minh chứng cho điều ông Tổng bí thư của đảng cộng sản ở Việt Nam đã khẳng định.


   Chủ nghĩa xã hội là bi kịch của nhân loại cùng khổ vì cái nền tảng lý thuyết thiếu tính nhân bản, phi khoa học của ông Marx đặt ra, và ông Lenin hiện thực hóa, mặc dù nền tảng để ông Marx viết ra lý thuyết là duy vật biện chứng rất khoa học, nhưng ông Marx lại duy tình, duy tâm và tưởng tượng ra nó rất phi khoa học, vì cả 2 ông đã đi ngược với tất cả duy vật biện chứng mà 2 ông đã tụng ca.


   BS Hồ Hải

   bshohai.blogspot.com


   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - Bi Kịch Của Chủ Nghĩa Xã Hội Hồ Hải Nhận định

  3. Thòi Luận

    

   Thời Luận

    

   Từng Có Một Nơi Hoàn Cảnh Không Thể Làm Hỏng Con Người (Vương Trí Nhàn)

   Ba đoạn văn xưa, gửi người hôm nay (Tuấn Khanh)

   Lời xin lỗi đầu năm (Lê Hữu)

   Người Trí Thức (Chu Vĩnh Hải)

   Nhà báo Phạm Đoan Trang: "Viết và đọc sách là quyền không thể bị cưỡng đoạt" (Tuấn Khanh)

   Cái Còn Lại và Cái Còn Thiếu (Mạc Văn Trang)

   Một Chút Tản Mạn Về Phương Ngữ Nam Bộ (Cao Thoại Châu)

   Người Sài Gòn Xưa Đi Nghe Diễn Thuyết (Phạm Công Luận)

   Nghệ sĩ không phân biệt tuổi tác? (Lê Hữu)

   Văn hóa Việt Nam Cộng Hòa là gì? (Nguyễn Quang Duy)

   Sài Gòn Muộn Màng Của Em Cũng Không Còn... (Vũ Thế Thành)

   Từ chiếc điện thoại thông minh... (Trùng Dương)

   Chia tay người gieo mầm hy vọng (Tuấn Khanh)

   Nhà báo Việt Nam và khủng bố Tự do báo chí (Mặc Lâm)

   Mùa Xuân độc lập (Kỷ Hợi - 939) (Trần Gia Phụng)

   Mới Nên Con Người (Hồ Đình Nghiêm)

   Đoàn Kế Tường & Đoàn Thạch Hãn (Tưởng Năng Tiến)

   Bàn về cái thiêng liêng (Lê Phú Khải)

   Có một cuộc thi khốc liệt khác (Mạnh Kim)

   Văn hóa khoanh tay: “Tôi là người Việt Nam” (Lê Hữu)


    
    

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)