Head

 

 

Tom Luoc Hanh Trinh Nhom Y Thuc (TQBT)
22-04-2012 | VĂN HỌC

Tóm Lược Hành Trình Tạp Chí

    "Tòa Soạn Theo Chân Người Viết": Ý Thức

        (TQBT)

- Năm 1957: Nhóm Ý Thúc đầu tiên mang tên Gió Mai, được thành lập ở Huế. Gồm có Lữ Kiều, Lữ Quỳnh, Hoài Linh, Thùy Linh (Ngy Hữu Trần Hữu Ngũ), Hồ Thủy Giũ, Nguyên Thạnh (Nguyễn Mậu Hưng), Thiên Nhất Phương (Châu văn Thuận), Nguyên Mình, Hồ Thanh Ngạn, Hồ Nguyên Hán...

Nhóm đã phát hành một số tác phẩm, đặc san bằng hình thức roneo hay viết tay.


- Năm 1969: Gió Mai mở rộng và đổi tên là Ý Thức hai tháng ra một số báo, in ronéo. Lúc này, nhóm chủ trường có thêm Trần Hữu Lục, Lê Ký Thương, Võ Tấn Khanh, Đỗ Nghê (Đỗ Hồng Ngọc). Tòa soạn: Theo chân người viết.


- Năm 1970: Tòa soạn dời vào Sài Gòn, ra chính thực Bán nguyệt san văn học nghệ thuật, in Typô rồi đến Offset, phát hành rộng rãi toàn quốc. Tòa soạn đặt tại 666 Phan Thanh Giản, Sài Gòn. Số 1 phát hành ngày 1-10-1970. Nhóm chủ trương có thêm Ngụy Ngữ, Trần Hoài Thư, Nguyễn Mộng Giác. Báo ra được hai năm với 24 số thì tạm đình bản.


- Đầu năm 1975, Ý Thức ra bộ mới do Lữ Kiều chủ biên, lúc bấy giờ nhóm chủ trương có thêm Hoàng Khởi Phong, Lê Văn Ngăn. Báo vừa in xong số 2 thì biến cố lịch sử 75 xảy ra, chưa kịp phát hành.


- Năm 1998: Ngy Hữu: Một thành viên nòng cốt của nhóm qua đời.


- Năm 2001- về sau: Ý Thức thỉnh thoảng lại xuất hiện dưới tên mới Ý Thức Bàn Thảo. Chỉ phố hiến rất giới hạn dưới hình thức bản thảo. Như đánh dấu một cuộc hội ngộ của những người trong nhóm và thân hũu. Tập 1 phát hành vào Xuân Tân Tỵ 2001. Tập cuối cùng là tập 9 vào năm 2007.


Nguồn: Thư Quán Bản Thảo tập 33 Tháng 10-2008”
(Chủ đề di sản văn học miền Nam: Một Thời Ý Thức) 

 

Link (Viet Ve Y Thuc)
Van Hoc

 

 

Tác Giả

 

Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)

  Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)

  Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)

  Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)

Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)

  Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)

Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)

Dương Quảng Hàm (Viên Linh)

Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)

Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)

  Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)

Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)

Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)

Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)

Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)

Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)

Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)

Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)

Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)

Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)

Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh

 (Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)

Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)

Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn

Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)

Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An

Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)

An Khê,  Au Thị Phục An,  Bàng Bá Lân,  Bích Khê,  Bình Nguyên Lộc,  Bùi Bảo Trúc,  Bùi Bích Hà,  Bùi Giáng,  Bùi Kỷ,  Bùi Ngọc Tuấn,  Bùi Vĩnh Phúc,  Bùi Đăng,  Cái Trọng Ty,  Cao Mỵ Nhân,  Cao Thoại Châu,  

 
 

 

 

© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)