1. Head_
  Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   

   

  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Bảng Niên Biểu Nguyễn Du (Trần Ngọc Ninh) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

   2-6-2009 | VĂN HỌC

   Bảng Niên Biểu Nguyễn Du

     TRẦN NGỌC NINH
   Share File.php Share File
       

    

   NĂM & THỜI THẾ

   1533 LÊ TRUNG HƯNG

   (1533-1789)

   Trịnh / Nguyễn
   1740 Trịnh Doanh được lập làm Chúa

   (40-67)


   1767 Lê Hiển Tông (40-86)

   Trịnh Sâm tự phong Chúa (67-82)

   con đầu là Trịnh Tông (Khải)


   1775 Nguyễn (Tây Sơn) nổi lên ở

   Quảng Nam (Nhạc, Huệ, Lữ)

   Trịnh Sâm tư thông với Đặng Thị Huệ

   (có con tên Cán)


   1780 Loạn cung đình Canh Tí

   1782 Trịnh Sâm chết


   Loạn Kiêu binh (82-86) đưa Trịnh Khải lên ngôi Chúa 1784, chống Nguyễn Khản, phá nhà.


   1786 Nguyễn Huệ ra Bắc Hà lần I.

   Họ Trịnh diệt

   1787 Nguyễn Huệ ra Bắc Hà lần II.

   Giết Nguyễn Hữu Chỉnh.

   Lê Chiêu Thống (1786- 89) chạy lên       

   Kinh Bắc triều viện binh.

   1788 Quân Thanh vào Thăng Long.

   1789 Nguyễn Huệ ra Bắc Hà lần III, đại phá quân Thanh.

   Lê Chiêu Thống chạy sang Trung quốc (chết 1798).

   TÂY SƠN

   Nguyễn Huệ --> Quang Trung.   1792 Quang Trung chết.   (1796)

   1801 Nguyễn Ánh toàn thắng lên ngôi vua

   1802 (GIA LONG) Ra Bắc

   Kinh đô: Phú Xuân (Huế)

   1813

     Bắt đầu vụ án Nguyễn Văn Thuyên.


   1817

     Kết thúc vụ án

     Nguyễn Văn Thuyên: lăng trì

     Nguyễn Văn Thành: tự tử

     Vũ Trinh: xử trảm giam hậu

   1820 Gia Long chết.

    
   GIA ĐÌNH NGUYỄN TỘC

   Tiên Điền

   1708-Nguyễn Nghiễm sinh (cha)

   1734-Nguyễn Khản sinh (anh cả)


   Nguyễn Nghiễm lấy Trần Thị Tần làm vợ ba (1756)
   Nguyễn Nghiễm về hưu (về làng Tiên Điền, 71) và chết 1775


   Mẹ Nguyễn Du chết 1777.
   Nguyễn Khản bị họa lây vụ

   Canh Tí 1780   Nguyễn Khản phong Thiếu Bảo

   Nguyễn Khản trốn chạy rồi chết 1786 ở Tiên Điền.   Nguyễn Quýnh về Tiên Điền, tổ chức nghĩa quân chống Tây Sơn
   Làng Tiên Điền bị đốt phá.

   Nguyễn Nễ và Đoàn Nguyễn Tuấn (anh vợ Nguyễn Du ra làm quan với Tây Sơn.)


   Nguyễn Quýnh bị bắt và bị giết 1791   Nguyễn Nễ chết

    
   NGUYỄN DU   1766 Nguyễn Du sinh ở Thăng Long (3-19-66), conthứ ba của bà Trần Thị Tần với Nguyễn Nghiễm.


   Theo cha về Tiên Điền, Nghệ An 1776 (1772? Hồ Phi Mai tức Hồ Xuân Hương sinh)


   Ra lại Thăng Long ở với anh (Nguyễn Khản) 1778.   Về Nghệ An (1780) học tiếp


   Thi ở Sơn Nam

   Nguyễn Du làm Chánh Thủ Hiệu (quan võ) Thái Nguyên, 1786? Cưới vợ họ Đoàn người Quỳnh Côi (Sơn Nam, nay là Thái Bình).

   Trốn về quê vợ Quỳnh Côi.

   Nguyễn Du chạy theo vua không kịp, lại trở về Quỳnh Côi, ở đó đến 1796. Thời gian ở QC là "Mười Năm Phong Trần."
   1791 thăm Nguyễn Nễ ở Thăng Long.


   1793 thăm Nguyễn Nễ ở Phú Xuân,

   1795 Vợ họ Đoàn chết, Nguyễn Du về Tiên Điền vợ kế họ Võ. Bỏ trốn ra Nghệ An để vào Nam theo Nguyễn Ánh, bị bắt giam hơn ba tháng. Trở về Tiên Điền: Nghèo khổ, đi săn, đi câu.


   Nguyễn Du ra làm quan Tri Huyện Phù Dung, Trì Phủ Thường Tín.

   Thanh Hiên Thi Tập

   - Nghỉ 4, 5 tháng

   Giao du với Hồ Xuân Hương (1802-1805)?


   Triều đình Huế 1805

   - Nghỉ 8 tháng

   Cai bạ Quảng Bình (1809-1812).

   - Nghỉ 2 tháng

   Nam Trung Tạp Ngâm

   1813-1814: Chánh Sứ đi Trung quốc.

   Bắc Hành Thi Tập.

   - Nghỉ 4 tháng

   1815 vào lại Huế đặc cách Hữu Tham Tri Bộ Lễ (chức của Vũ Trinh)

   Hoàn thành:

   Li Tao (Văn Chiêu Hồn)

   Đoạn Trường Tân Thanh

   16-9-1820: Nguyễn Du chết bệnh.

   NIÊN BIỂU CÁC TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN DU


   ? 1780 - 1783 Thác lời trai Phường nón

   1786 - 1804 THANH HIÊN THI TẬP - 76 bài gồm: THANH HIÊN TIỀN TẬP và THANH HIÊN HẬU TẬP (trừ Khổng Tước Vũ, Phản Chiêu Hồn, Biện Giải)

   Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu

   ? 1796 - 1802 NAM TRUNG TẠP NGÂM - 43 bài (thêm ba bài trên)

   1804 - 1813 BẮC HÀNH THI TẬP - 130 bài (tức BẮC HÀNH TẠP LỤC)

   1813 - 1814 Li Tao khóc một thời li loạn (tức Văn Chiêu Hồn)

   ? 1814 - 1816 Đoạn Trường Tân Thanh (tức Truyện Thúy Kiều)


   Những năm có dấu ? là những thời gian sáng tác ước lượng.

   Bảng Niên Biểu trích từ "Tố Như & Đoạn Trường Tân Thanh", Trần Ngọc Ninh, Việt Học/Khởi Hành xuất bản, 2004.

   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - Anh Tôi, Trần Việt Sơn Trần Ngọc Ninh Hồi ức

   - Sự Xuất Hiện Của Văn Hóa Trần Ngọc Ninh Tiểu luận

   - Sự Xây Dựng Văn Hóa Tạo Ra Lịch Sử Tính Của Con Người Trần Ngọc Ninh Tiểu luận

   - Cái Bánh Chưng Và Nền Văn Hiến Việt Nam Trần Ngọc Ninh Khảo luận

   - Tuyết Xưa Trần Ngọc Ninh Tiểu luận

   - Nguyễn Trãi Huyễn-Thực và Sắc-Không Trần Ngọc Ninh Thơ

   - Dân Tộc Là Gì Trần Ngọc Ninh Tiểu luận

   - Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Cuộc Cách Mệnh Lam Sơn Trần Ngọc Ninh Biên khảo

   - Bảng Niên Biểu Nguyễn Du Trần Ngọc Ninh Niên biểu

  3. Bài Viết về thi hào Nguyễn Du (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

   Bài viết về Nguyễn Du

    
   Cùng Tác Giả (Link-1)

   "Văn Chiêu Hồn" thuộc về lối văn bình dân (Hoài Thanh)

   Bài Diễn Thuyết Bằng Quốc Văn (Phạm Quỳnh)

   Tại sao Nguyễn Du là đại thi hào dân tộc? (Phạm Công Thiện)

   Nguyễn Du Đi Sứ Trên Quê Hương Lý Bạch (Phạm Trọng Chánh)

   Một bài Văn tế của một nhân vật tiểu thuyết cho một nhân vật tiểu thuyết... (Nguyễn Văn Sâm)

   Thăng Long (Nguyễn Du) (Huỳnh Sanh Thông)

   Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du) (Huỳnh Sanh Thông)

   Truyện Kim Vân Kiều của Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)

   Đọc lại Nguyễn Du (Vũ Hoàng Chương)

   Cỏ cây trong Truyện Kiều (T. V. Phê)

   Cái ghen của Hoạn Thư (T. V. Phê)

   Ngày giờ nàng Kiều bị bắt (T. V. Phê)

   Cảnh nghèo khó và bệnh tật của thi hào Nguyễn Du (T. V. Phê)

   Cù lao chín chữ (T. V. Phê)

   Mối tình của nữ sĩ Hồ Xuân Hương với Nguyễn Du (T. V. Phê)

   Bảng Niên Biểu Nguyễn Du (Trần Ngọc Ninh)

   Nguyễn Du (1765 - 1820) (Phạm Thế Ngũ)

   Thơ Trong Truyện Kiều (Trần Ngọc Ninh)

   Đọc Lại Truyện Kiều Để Yêu Thêm Tiếng Việt (Đàm Trung Pháp)

     Tủ sách Talawas:

   Chân dung Nguyễn Du (Nhiều tác giả)

   Nguyễn Du, nghệ thuật như một chiến thắng (Đặng Tiến)

   Tạp chí VĂN, số đặc biệt tưởng niệm Nguyễn Du

    

   Tác phẩm của Nguyễn Du

    
   Cùng Tác Giả (Link-2)

   Trang thơ Nguyễn Du (Nguyễn Du)

   Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan ngâm) (Nguyễn Du)

   Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm) (Nguyễn Du)

   Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm) (Nguyễn Du)

   Truyện Kiều

   Bắc hành tạp lục

   Văn tế thập loại chúng sinh

   Long thành cầm giả ca

    

   Bài Viết về Văn Học (Học Xá)

    

   Bài viết về Văn Học

     Cùng Mục (Link)

   Vài nhận xét về bút pháp Trà Lũ (Võ Kỳ Điền)

   Đọc tuyển tập “Thơ Lính Chiến Miền Nam – ARVN Soldiers Poetry” (Nguyễn Hiền)

   Thơ Như Thương, tình yêu, những khuôn mặt (Lê Hữu)

   Trần Hoài Thư ... Mây Trắng Về Trời (Như Thương)

   Đọc Thiên Hùng Ca QLVNCH Của Nhà Văn Quân Đội Phạm Phong Dinh (Việt Hải)


    

   Tác phẩm Văn Học

    

   Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)

   Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng,  Quyển Hạ

   Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)

   Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)

   Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)

   Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)

   Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)

   Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)

   Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):

           Tập   I,  II,  III,  IV,  V,  VI

   Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)

   Sách Xưa (Quán Ven Đường)

   Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)

   Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương

     (Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)

    

   Văn Học Miền Nam (Học Xá) Văn Học (Học Xá)

    

   Tác Giả

    

   Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)

     Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)

     Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)

     Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)

   Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)

     Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)

   Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)

   Dương Quảng Hàm (Viên Linh)

   Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)

   Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)

     Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)

   Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)

   Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)

   Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)

   Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

   Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)

   Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)

   Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)

   Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)

   Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)

   Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)

   Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh

    (Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)

   Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)

   Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn

   Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)

   Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An

   Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)

   Danh Mục Tác Giả: Cùng Chỉ Số (Link-2) An Khê,  Andrew Lâm,  Andrew X. Phạm,  Au Thị Phục An,  Bà Bút Trà,  Bà Tùng Long,  Bắc Phong,  Bàng Bá Lân,  Bảo Vân,  Bích Khê,  Bình Nguyên Lộc,  Bùi Bảo Trúc,  Bùi Bích Hà,  Bùi Giáng,  Bùi Kỷ,  

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)