1. Head_
  Lương Kim Định
  (15.6.1914-25.3.1997)
  Đông Hồ
  (10.3.1906-25.3.1969)
  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Danh Mục Các Tác Giả Trên Học Xá Ad-23-Index Ad-23-Index = (Ad-23-468x60created-2-1-10) (Học Xá)

   Danh Mục Tác Giả:

   1. Văn, Thi Sĩ:

   Danh Mục Tác Giả: Cùng Chỉ Số (Link-1)


   • A

   An Khê  

   Au Thị Phục An  


   • B

   Bà Bút Trà  

   Bà Tùng Long  

   Bắc Phong  

   Bàng Bá Lân  

   Bích Khê  

   Bình Nguyên Lộc  

   Bùi Bảo Trúc  

   Bùi Bích Hà  

   Bùi Giáng  

   Bùi Kỷ  

   Bùi Ngọc Tuấn  

   Bùi Vĩnh Phúc  

   Bùi Đăng  

   Bút Trà  


   • C

   Cái Trọng Ty  

   Cao Mỵ Nhân  

   Cao Thoại Châu  

   Cao Tiêu  

   Cao Văn Luận  

   Cao Đông Khánh  

   Chinh Ba  

   Chu Linh  

   Chu Ngạn Thư  

   Chu Thiên  

   Chu Trầm Nguyên Minh  

   Chu Tử  

   Cung Giũ Nguyên  

   Cung Tích Biền  


   • D

   Dê Húc Càn  

   Diễm Châu  

   Diễm Phượng  

   Diên Nghị  

   Doãn Dân  

   Doãn Quốc Sỹ  

   Du Tử Lê  

   Dương Hà  

   Dương Kiền  

   Dương Nghiễm Mậu  

   Dương Quảng Hàm  

   Dương Trữ La  

   Duy Lam  

   Duyên Anh  


   • E

   Elena Pucillo Truong  


   • G

   Giản Chi  

   Giang Hữu Tuyên  


   • H

   Hà Huyền Chi  

   Hà Mai Anh  

   Hà Nguyên Du  

   Hà Thúc Sinh  

   Hà Thượng Nhân  

   Hạ Đình Thao  

   Hạc Thành Hoa  

   Hàn Giang Nhạn  

   Hàn Mặc Tử  

   Hồ Biểu Chánh  

   Hồ Hữu Tường  

   Hồ Minh Dũng  

   Hồ Trường An  

   Hồ Xuân Hương  

   Hồ Điệp  

   Hồ Đình Nghiêm  

   Hồ Đình Phương  

   Hoài Khanh  

   Hoài Ziang Duy  

   Hoài Điệp Tử  

   Hoàng Anh Tuấn  

   Hoàng Dung  

   Hoàng Hải Thủy  

   Hoàng Hương Trang  

   Hoàng Khởi Phong  

   Hoàng Lộc  

   Hoàng Ngọc Biên  

   Hoàng Ngọc Châu  

   Hoàng Ngọc Hiển  

   Hoàng Ngọc Phách  

   Hoàng Ngọc-Tuấn  

   Hoàng Quân  

   Hoàng Trúc Ly  

   Hoàng Văn Chí  

   Hoàng Xuân Chỉnh  

   Hoàng Xuân Hãn  

   Hoàng Xuân Sơn  

   Hoàng Yên Trang  

   Hoàng Đạo  

   Hư Vô  

   Huy Phương  

   Huy Tưởng  

   Huyền Vũ  

   Huỳnh Hữu Ủy  

   Huỳnh Phan Anh  

   Huỳnh Tịnh Của  

   Huỳnh Văn Lang  


   • I

   Inrasara  


   • K

   Khái Hưng  

   Khoa Hữu  

   Khuất Đẩu  

   Kiên Giang  

   Kiệt Tấn  

   Kiều Mỹ Duyên  

   Kim Thanh  

   Kim Thúy  

   Kim Tuấn  


   • L

   Lại Thanhhà  

   Lâm Anh  

   Lâm Chương  

   Lâm Hảo Dũng  

   Lãm Thúy  

   Lâm Trung Châu  

   Lâm Vị Thủy  

   Lan Khai  

   Lãng Nhân  

   Lê Giang Trần  

   Lệ Hằng  

   Lê Hoằng Mưu  

   Lê Hữu  

   Lê Hữu Mục  

   Lê Hữu Nghĩa  

   Lệ Khánh  

   Lê Lạc Giao  

   Lê Mai Lĩnh  

   Lê Ngộ Châu  

   Lê Ngọc Trụ  

   Lê Phước Dạ Đăng  

   Lê Phương Chi  

   Lê Phương Nguyên  

   Lê Quỳnh Mai  

   Lê Thanh Hoàng Dân  

   Lê Thị Huệ  

   Lê Thị Ý  

   Lê Thiệp  

   Lê Văn  

   Lê Văn Thiện  

   Lê Văn Trung  

   Lê Văn Trương  

   Lê Xuyên  

   Liễu Trương  

   Linda Lê  

   Linh Bảo  

   Linh Phương  

   Lữ Kiều  

   Lữ Quỳnh  

   Luân Hoán  

   Lương Kim Định  

   Lương Thư Trung  

   Lưu Diệu Vân  

   Lưu Na  

   Lưu Nguyễn Đạt  

   Lưu Trung Khảo  

   Lưu Văn Vịnh  

   Lý Thừa Nghiệp  

   Lý Thụy Ý  

   Lý Đông A  


   • M

   Mạc Phương Đình  

   Mặc Đỗ  

   Mai Ninh  

   Mai Thảo  

   Mai Trung Tĩnh  

   Mang Viên Long  

   Minh Quân  

   Minh Đức Hoài Trinh  


   • N

   Nam Lê  

   Nghiêm Sỹ Tuấn  

   Nghiêm Thẩm  

   Nghiêm Xuân Hồng  

   Ngô Nguyên Dũng  

   Ngô Nguyên Nghiễm  

   Ngô Tất Tố  

   Ngô Thế Vinh  

   Ngọc Ánh  

   Ngọc Hoài Phương  

   Nguiễn Ngu Í  

   Nguyễn Ang Ca  

   Nguyễn Âu Hồng  

   Nguyễn Bá Học  

   Nguyễn Bá Trạc  

   Nguyễn Bá-Trác  

   Nguyễn Bắc Sơn  

   Nguyễn Cát Đông  

   Nguyễn Chánh Sắt  

   Nguyễn Chí Thiện  

   Nguyễn Du  

   Nguyễn Dương Quang  

   Nguyễn Duy Cần  

   Nguyễn Hàn Chung  

   Nguyễn Hiến Lê  

   Nguyễn Hưng Quốc  

   Nguyễn Hùng Trương  

   Nguyễn Hữu Bào  

   Nguyễn Hữu Tiến  

   Nguyễn Huy Thiệp  

   Nguyễn Khắc Kham  

   Nguyễn Kim Phượng  

   Nguyễn Lê Hồng Hưng  

   Nguyễn Lệ Uyên  

   Nguyễn Lương Vỵ  

   Nguyễn Mạnh An Dân  

   Nguyễn Mạnh Côn  

   Nguyễn Mạnh Trinh  

   Nguyên Minh  

   Nguyễn Minh Nữu  

   Nguyễn Mộng Giác  

   Nguyễn Nam Châu  

   Nguyễn Ngọc Bích  

   Nguyễn Ngọc Huy  

   Nguyễn Ngọc Linh  

   Nguyễn Ngọc Tư  

   Nguyễn Ngọc Yến  

   Nguyễn Nho Nhượn  

   Nguyễn Nho Sa Mạc  

   Nguyễn Phan Thịnh  

   Nguyên Phong  

   Nguyễn Phương Loan  

   Nguyễn Quốc Trụ  

   Nguyên Sa  

   Nguyễn Sỹ Tế  

   Nguyễn Tà Cúc  

   Nguyễn Tấn Ích  

   Nguyễn Tất Nhiên  

   Nguyễn Thanh Việt  

   Nguyễn Thị Chân Quỳnh  

   Nguyễn Thị Hàm Anh  

   Nguyễn Thị Hoàng  

   Nguyễn Thị Khánh Minh  

   Nguyễn Thị Mỹ Thanh  

   Nguyễn Thị Thanh Bình  

   Nguyễn Thị Thanh Sâm  

   Nguyễn Thị Thảo An  

   Nguyễn Thị Thuỵ Vũ  

   Nguyễn Thị Vinh  

   Nguyễn Thụy Long  

   Nguyễn Thụy Đan  

   Nguyễn Tôn Nhan  

   Nguyễn Tuấn Khanh  

   Nguyễn Tường Nhung  

   Nguyễn Văn Sâm  

   Nguyễn Văn Tố  

   Nguyễn Văn Trung  

   Nguyễn Văn Vĩnh  

   Nguyễn Viết Khánh  

   Nguyên Vũ  

   Nguyễn Vỹ  

   Nguyễn Vy Khanh  

   Nguyễn Xuân Hoàng  

   Nguyễn Xuân Thiệp  

   Nguyễn Xuân Tường Vy  

   Nguyễn Xuân Vinh  

   Nguyễn Đắc Kiên  

   Nguyễn Đăng Thục  

   Nguyễn Đăng Thường  

   Nguyễn Đình Hòa  

   Nguyễn Đình Toàn  

   Nguyễn Đình Vượng  

   Nguyễn Đôn Phúc  

   Nguyễn Đông Ngạc  

   Nguyễn Đức BạtNgàn  

   Nguyễn Đức Quỳnh  

   Nguyễn Đức Sơn  

   Ngy Hữu  

   Nh. Tay Ngàn  

   Nhã Ca  

   Nhất Linh  

   Nhật Tiến  

   Nhất Tuấn  

   Như Phong Lê Văn Tiến  

   Nhượng Tống  


   • P

   Phạm Bá Hoa  

   Phạm Cao Củng  

   Phạm Cao Dương  

   Phạm Cao Hoàng  

   Phạm Chu Sa  

   Phạm Công Luận  

   Phạm Công Thiện  

   Phạm Duy Tốn  

   Phạm Hoàng Hộ  

   Phạm Hồng Ân  

   Phạm Khắc Hàm  

   Phạm Lệ Oanh  

   Phạm Lưu Vũ  

   Phạm Ngọc Lư  

   Phạm Nhã Dự  

   Phạm Phú Minh  

   Phạm Quốc Bảo  

   Phạm Quỳnh  

   Phạm Thành Châu  

   Phạm Thế Ngũ  

   Phạm Thiên Thư  

   Phạm Tín An Ninh  

   Phạm Trần Anh  

   Phạm Văn Nhàn  

   Phạm Văn Sơn  

   Phạm Việt Tuyền  

   Phạm Xuân Tích  

   Phạm Đoan Trang  

   Phan Bá Thụy Dương  

   Phan Chu Trinh  

   Phan Huy Đường  

   Phan Kế Bính  

   Phan Lạc Phúc  

   Phan Lạc Tiếp  

   Phan Nghị  

   Phan Nhật Nam  

   Phan Nhiên Hạo  

   Phan Nhự Thức  

   Phan Ni Tấn  

   Phan Tấn Hải  

   Phan Thanh Tâm  

   Phan Thị Trọng Tuyến  

   Phan Trang Hy  

   Phú Đức  

   Phùng Nguyễn  

   Phùng Thăng  

   Phương Tấn  

   Phương Triều  


   • Q

   Quách Tấn  

   Quách Thoại  

   Quan Dương  


   • S

   Sơn Nam  

   Song Hồ  

   Song Linh  

   Song Nhị  

   Song Thao  


   • T

   T. Vấn  

   Tạ Ký  

   Tạ Thu Thâu  

   Tam Ích  

   Tam Lang  

   Tâm Thanh  

   Tản Đà  

   TchyA  

   Thạch Lam  

   Thạch Trung Giả  

   Thái Tú Hạp  

   Thái Văn Kiểm  

   Thanh Lãng  

   Thanh Nam  

   Thanh Tâm Tuyền  

   Thanh Thương Hoàng  

   Thành Tôn  

   Thanh Tuệ  

   Thảo Ca  

   Thảo Trường  

   Thế Nguyên  

   Thế Uyên  

   Thế Viên  

   Thi Vũ  

   Thiều Chữu  

   Thu Hồng  

   Thuần Phong  

   Thúc Giạ Thị  

   Thụy Khuê  

   Tiểu Tử  

   Tô Kiều Ngân  

   Tô Thùy Yên  

   Tô Đình Sự  

   Toan Ánh  

   Trà Mi  

   Trạch Gầm  

   Tràm Cà Mau  

   Trầm Kha  

   Trần Bích San  

   Trần Cao Vân  

   Trần Dạ Từ  

   Trần Diệu Hằng  

   Trần Doãn Nho  

   Trần Dzạ Lữ  

   Trần Hoài Thư  

   Trần Hồng Châu  

   Trần Hồng Văn  

   Trần Huiền Ân  

   Trần Huy Bích  

   Trần Kiêu Bạt  

   Trần Lê Nguyễn  

   Trần Long Hồ  

   Trần Miên Trường  

   Trần Mộng Tú  

   Trần Ngọc Ninh  

   Trần Ngươn Phiêu  

   Trần Phong Giao  

   Trần Phù Thế  

   Trần Tấn Quốc  

   Trần Thái Đỉnh  

   Trần Thanh Hiệp  

   Trần Thế Phong  

   Trần Thị NgH  

   Trần Thị Nguyệt Mai  

   Trần Thiện Đạo  

   Trần Thúc Vũ  

   Trần Thùy Mai  

   Trần Trọng Kim  

   Trần Trọng San  

   Trần Trung Phương  

   Trần Trung Đạo  

   Trần Tuấn Kiệt  

   Trần Vấn Lệ  

   Trần Văn Nam  

   Trần Văn Sơn  

   Trần Văn Tuyên  

   Trần Việt Sơn  

   Trần Vũ  

   Trần Xuân Dũng  

   Trần Yên Hòa  

   Trang Châu  

   Triều Hoa Đại  

   Triều Sơn  

   Trịnh Bình An  

   Trịnh Thanh Thủy  

   Trịnh Y Thư  

   Trọng Lang  

   Trúc Khê  

   Trùng Dương  

   Trương Anh Thụy  

   Trương Trọng Trác  

   Trương Văn Dân  

   Trương Vĩnh Ký  

   Trương Vũ  

   Trương Đạm Thủy  

   Từ Chung  

   Từ Hoài Tấn  

   Tú Kếu  

   Từ Thế Mộng  

   Tuệ Mai  

   Tuệ Sỹ  

   Tường Linh  

   Tương Phố  

   Túy Hồng  


   • U

   Uyên Thao  


   • V

   Văn Nguyên Dưỡng  

   Văn Quang  

   Vi Khuê  

   Viêm Tịnh  

   Viên Linh  

   Võ Hồng  

   Võ Kỳ Điền  

   Võ Phiến  

   Võ Tấn Khanh  

   Võ Thắng Tiết  

   Võ Thạnh Văn  

   Vũ Bằng  

   Vũ Hoàng Chương  

   Vũ Hữu Định  

   Vũ Khắc Khoan  

   Vũ Quốc Thúc  

   Vũ Thế Thành  

   Vũ Thư Hiên  

   Vũ Trọng Phụng  

   Vũ Đình Trác  

   Vương Hồng Sển  

   Vương Tân  

   Vương Trùng Dương  

   Vương Đức Lệ  


   • X

   Xuân Thao  

   Xuân Vũ  


   • Y

   Y Uyên  

   Yên Bằng  


   • Đ

   Đạm Thạch  

   Đàm Trung Pháp  

   Đặng Chí Bình  

   Đặng Kim Côn  

   Đặng Kim Thu  

   Đặng Mai Lan  

   Đặng Phú Phong  

   Đặng Phùng Quân  

   Đặng Tiến  

   Đặng Trần Huân  

   Đào Anh Dũng  

   Đào Như  

   Điệp Mỹ Linh  

   Đinh Hùng  

   Đinh Quang Anh Thái  

   Đinh Tiến Luyện  

   Đỗ Duy Ngọc  

   Đỗ Hoàng Diệu  

   Đỗ Hồng Ngọc  

   Đỗ Quý Toàn  

   Đỗ Quyên  

   Đỗ Thông Minh  

   Đỗ Tiến Đức  

   Đỗ Trường  

   Đỗ Văn Phúc  

   Đoàn Kế Tường  

   Đoàn Như Khuê  

   Đoàn Thạch Biền  

   Đoàn Thêm  

   Đoàn Văn Khánh  

   Đông Hồ  

   Đức Phổ  


   2. Nhạc Sĩ:

   Danh Mục Tác Giả: Cùng Chỉ Số (Link-1)


   • A

   Anh Bằng  

   Anh Việt  

   Anh Việt Thu  


   • B

   Bảo Thu  


   • C

   Canh Thân  

   Châu Kỳ  

   Chung Quân  

   Cung Tiến  


   • D

   Dương Thiệu Tước  

   Duy Khánh  

   Dzoãn Mẫn  

   Dzũng Chinh  


   • H

   Hoài An  

   Hoài Linh  

   Hoàng Dương  

   Hoàng Lang  

   Hoàng Nguyên  

   Hoàng Quý  

   Hoàng Thi Thơ  

   Hoàng Trọng  

   Hoàng Vĩnh Lộc  

   Hùng Lân  


   • K

   Khánh Băng  


   • L

   Lam Phương  

   Lê Dinh  

   Lê Hoàng Long  

   Lê Hựu Hà  

   Lê Mộng Bảo  

   Lê Thương  

   Lê Trạch Lựu  

   Lê Trọng Nguyễn  

   Lê Uyên Phương  

   Lê Văn Khoa  

   Lữ Liên  


   • M

   Mạnh Phát  

   Minh Kỳ  


   • N

   Ngô Thụy Miên  

   Ngọc Bích  

   Ngọc Chánh  

   Nguyễn Ánh 9  

   Nguyễn Hiền  

   Nguyễn Hữu Thiết  

   Nguyễn Thiện Tơ  

   Nguyễn Trung Cang  

   Nguyễn Văn Khánh  

   Nguyễn Văn Đông  

   Nguyễn Đình Toàn  

   Nguyễn Đức Quang  

   Nguyễn Đức Đạt  

   Nhật Bằng  

   Nhật Ngân  

   Nhị Hà  


   • P

   Phạm Duy  

   Phạm Mạnh Cương  

   Phạm Trọng  

   Phạm Đình Chương  


   • Q

   Quốc Dũng  


   • S

   Song Ngọc  


   • T

   Thẩm Oánh  

   Thanh Sơn  

   Thanh Trang  

   Thu Hồ  

   Thục Vũ  

   Trầm Tử Thiêng  

   Trần Lãng Minh  

   Trần Thiện Thanh  

   Trần Trịnh  

   Trần Văn Khê  

   Trịnh Công Sơn  

   Trọng Khương  

   Trúc Hồ  

   Trúc Phương  

   Trường Hải  

   Trường Kỳ  

   Trường Sa  

   Từ Công Phụng  

   Từ Vũ  

   Tuấn-Khanh  

   Tùng Giang  


   • V

   Văn Cao  

   Văn Giảng  

   Văn Phụng  

   Viễn Châu  

   Việt Dzũng  

   Vô Thường  

   Võ Đức Thu  

   Vũ Thành  

   Vũ Đức Nghiêm  


   • X

   Xuân Lôi  

   Xuân Tiên  


   • Y

   Y Vân  


   • Đ

   Đan Thọ  

   Đan Trường  

   Đặng Thế Phong  

   Đinh Việt Lang  

   Đỗ Lễ  

   Đoàn Chuẩn  

   Đức Quỳnh  


   3. Họa Sĩ, Nhiếp Ảnh Gia:

   Danh Mục Tác Giả: Cùng Chỉ Số (Link-1)


   • A

   Ann Phong  


   • B

   Bé Ký  

   Bùi Xuân Phái  

   Bửu Chỉ  


   • C

   Cao Bá Minh  

   Choé  


   • D

   Dương Phước Luyến  

   Dương Văn Hùng  

   Duy Liêm  

   Duy Thanh  


   • E

   E Gras  


   • H

   Hiếu Đệ  

   Hồ Hữu Thủ  

   Hồ Thành Đức  

   Hoàng Đăng Nhuận  

   Hương Kiều Loan  


   • K

   Kha Thùy Châu  

   Khánh Trường  


   • L

   La Hon  

   Lại Hữu Đức  

   Lâm Triết  

   Lê Anh Tài  

   Lê Bá Đảng  

   Lê Ngọc Huệ  

   Lê Tài Điển  

   Lê Thành Nhơn  

   Lê Thánh Thư  

   Lê Thị Lựu  

   Lê Triều Điển  

   Lê Văn Tài  

   Lê Văn Đệ  

   Lương Trường Thọ  

   Lương Văn Tỷ  


   • M

   Mai Chửng  


   • N

   Nghiêu Đề  

   Ngô Viết Thụ  

   Ngọc Dũng  

   Nguyễn Anh  

   Nguyễn Bá Mậu  

   Nguyễn Cao Đàm  

   Nguyễn Gia Trí  

   Nguyên Khai  

   Nguyễn Khoa Toàn  

   Nguyễn Lâm  

   Nguyễn Mạnh Đan  

   Nguyễn Phan Chánh  

   Nguyễn Phước  

   Nguyễn Quỳnh  

   Nguyễn Siên  

   Nguyễn Thanh Thu  

   Nguyễn Thị Hợp  

   Nguyễn Trí Minh  

   Nguyễn Trọng Khôi  

   Nguyễn Trung  

   Nguyễn Văn Trung  

   Nguyễn Đình Thuần  

   Nguyễn Đồng  


   • P

   Phạm Ngọc Tuấn  

   Phạm Thế Trung  

   Phạm Thông  

   Phạm Văn Mùi  

   Phan Nguyên  

   Phấn Nguyễn Barker  

   Phi Hùng  


   • R

   Rừng  


   • T

   Tạ Tỵ  

   Tăng Hưng  

   Thái Tuấn  

   Thái Đắc Nhã  

   Tiffany Chung  

   Trần Cao Lĩnh  

   Trần Công Nhung  

   Trần Thị Hà  

   Trịnh Cung  

   Trương Thị Thịnh  

   Trương Đình Quế  

   Tú Duyên  


   • V

   Văn Đen  

   Vị Ý  

   Võ An Ninh  

   Võ Đình  

   Vũ Công Hiển  

   Vũ Hối  


   • Đ

   Đằng Giao  

   Điềm Phùng Thị  

   Đinh Cường  

   Đinh Tiến Mậu  

   Đinh Trường Giang  

   Đỗ Quang Em  


   4. Danh Nhân Trong Và Ngoài Nước:

   Danh Mục Tác Giả: Cùng Chỉ Số (Link-1)


   • A

   Alexander Solzhenitsyn  


   • C

   Cao Ngọc Anh  

   Chu Văn An  


   • G

   Giang Văn Minh  


   • H

   Hai Bà Trưng  


   • J

   Jérome Lindon  


   • L

   Lê Quý Đôn  

   Lý Thường Kiệt  


   • N

   Nelson Mandela  

   Ngô Quyền  

   Ngô Thời Nhậm  

   Nguyễn Biểu  

   Nguyễn Huệ  

   Nguyễn Trãi  

   Nguyễn Văn Thành  


   • P

   Phạm Ngũ Lão  

   Phan Thanh Giản  


   • T

   Thích Quảng Độ  

   Thôi Hộ  

   Trần Quang Khải  

   Trần Tế Xương  

   Trương Kế  


   • V

   Vương An Thạch  


   • Đ

   Đặng Dung  

   Đinh Củng Viên  

   Đồng Khánh  


   5. Văn Nghệ Sĩ Trong Nước:

   Danh Mục Tác Giả: Cùng Chỉ Số (Link-1)


   • B

   Bùi Ngọc Tấn  


   • H

   Hà Minh Tuân  

   Hà Sĩ Phu  

   Hoài Thanh  

   Hoàng Cầm  

   Hữu Loan  


   • L

   Lưu Hữu Phước  

   Lưu Quang Vũ  


   • N

   Nguyễn Bính  

   Nguyễn Công Hoan  

   Nguyễn Khải  

   Nguyễn Mạnh Tường  

   Nguyên Ngọc  

   Nguyễn Tuân  

   Nguyễn Văn Tý  

   Nguyễn Xuân Khoát  


   • P

   Phan Khôi  

   Phùng Cung  

   Phùng Quán  


   • Q

   Quang Dũng  


   • T

   Thâm Tâm  

   Thuỵ An  

   Trần Huy Quang  

   Trần Vàng Sao  

   Trần Đĩnh  

   Trần Đức Thảo  


   • V

   Vũ Anh Khanh  

   Vũ Ngọc Phan  


   • Y

   Yến Lan    3. Bài Viết về Văn Học (Học Xá)

    

   Bài viết về Văn Học

    

    

   Tác phẩm Văn Học

    

   Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)

   Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng,  Quyển Hạ

   Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)

   Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)

   Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)

   Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)

   Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)

   Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)

   Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):

           Tập   I,  II,  III,  IV,  V,  VI

   Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)

   Sách Xưa (Quán Ven Đường)

   Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)

   Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương

     (Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)

    

   Văn Học Miền Nam (Học Xá) Văn Học (Học Xá)

    

   Tác Giả

    

   Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)

     Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)

     Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)

     Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)

   Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)

     Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)

   Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)

   Dương Quảng Hàm (Viên Linh)

   Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)

   Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)

     Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)

   Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)

   Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)

   Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)

   Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

   Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)

   Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)

   Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)

   Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)

   Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)

   Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)

   Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh

    (Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)

   Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)

   Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn

   Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)

   Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An

   Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)