Head

 

 

Tho Nguyễn Đắc Kiên (Dịch sang Anh Ngữ)
05-03-2013 | THƠ

Thơ Nguyễn Đắc Kiên


:: Vì Người Ta Cần Ánh Mặt TrờiTôi chưa thấy một đêm nào dài thế,

Bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.

Hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,

Hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.


Bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.

Chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.

Cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.

Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.


Không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,

Lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,

Khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,

Biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.


Mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,

Sợ nữa đi có sợ mãi được không,

Cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,

Mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.


Bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,

Lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,

Còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,

Sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.


Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,

Cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.

Vì người ta cần ánh mặt trời,

Tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!


Nguyễn Đắc Kiên
(Hà nội, 25.2.2012)
(Trích tập thơ: Những Số Không Vòng Trắng)

     Because They Need The Sun

 

I have never seen such a long night

Four thousand years long, then nearly a century this time,

From feudal-autocratic times to octopus-like colonial days,

After kings and lords, now come the idolaters.


Generation after generation lamenting the fetters

Under a savage rule that destroys people’s will:

My father’s, grandfather’s generations spent slumbering,

I have yet to see such a long long night!


With no sun and darkness reigning supreme

These devils took advantage to set up their totalitarian state

A savage regime that spread terror all around,

Teaching but one rule: be fearful!


You must fear, dummy, fear you must!

So go ahead and fear, can you do that forever?

When your marrow is all gone, your mind gets obtuse,

And you keep on engendering more fearful kids.


Several of our generations have grieved owing debts,

Should we go on passing ours to future generations?

Why do you still hesitate, wake up quick!

Wake up to deserve the name of human beings on earth.


I have never seen such a long night

I also know that a better tomorrow is not impossible

for people need the sun:

Let’s wake up then, all of us!


Translated by Nguyen Ngoc Bich
Springfield, VA; February 27, 2013
(Nguồn: Vietthuc.org)

     Because we need sunshine

 

I have not seen such a long night

That went through forty centuries

Then another one hundred years.

It covered dictatorial feudalism

And white octopus colonialism.

As soon as we were through with royalty

Rushed into its place commie ideology.


Too many generations groaned under the shackles of slavery

Savage totalitarianism drilled and sucked the people’s will dry.

Generations of my grandfather, my father, and then of myself,

We all went through a slumber.


I have not seen such a long night

Not a single ray of sunshine while darkness is reigning supreme

The demons take advantage of lack of the light

Carrying out a campaign of terror, instilling fright,

Converting life’s aspirations to a command: “thou must fear!”


“Yes, thou must fear, thou must fear.

Keep on fearing, can thou keep it up?

Thy bones lack the marrows, thy brains are dark,

And thou will beget children who’ll be fearful as pups.”


Many generations have lived as if we were heavy in debt

Do we have to carry on like that

So the next generation would be in debt as well?

Hurry, wake up, don’t hesitate!

Live as true humans on this planet!


I have not seen such a long night

Neither have I seen an impossible tomorrow

Because we all need sunshine

Wake up, we must all wake up, so we no longer have sorrow.


Translated by Wissai
February 27, 2013
(Nguồn: Vietthuc.org)


 

 

Tho

 

 

  Thơ và Bài viết về Thơ:

 

Những bài thơ khắc trên bia mộ (Nguyễn Mạnh Trinh)

Thơ Tết đầu xuân (Nguyễn Mạnh Trinh)

Đón em về, đón XUÂN sang (Xuân Thao)

Xuân Hoài (Trần Yên Hòa)

Bài tình, ngày tình nhân (Trần Yên Hòa)

 

  Thơ Dịch:

 (Vietnamese Poetry translated into English)

 

Đàm Trung Pháp & Viên Linh dịch và chú giải:

 

Vịnh Hai bà Trưng (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập)

Ăn Cỗ Đầu Người (Nguyễn Biểu)

Đoạt Sáo Chương Dương Độ (Trần Quang Khải)

Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt)

......

Huỳnh Sanh Thông dịch:

 

Thăng Long (Nguyễn Du)

Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du)

Hồ Hoàn Kiếm (Vô Danh)

Thăng Long Thành Hoài Cổ

 (Bà Huyện Thanh Quan)

......

Lê Đình Nhất-Lang & Nguyễn Tiến Văn dịch:

 

Cùng khổ (Bùi Chát)

Hoa sữa (Bùi Chát)

Bài thơ một vần (Bùi Chát)

......

Các tác giả khác dịch:

 

Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn) (Do Dinh Tuan dịch)

Bữa Tiệc Hòa Bình (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Nguyễn Ngọc Bích dịch)

Từ Một Cuốn Rún (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Đinh Từ Bích Thúy dịch)

......

  Thơ Cổ:

 

Sau đúng 60 năm, đọc lại bài thơ trừ tịch của Đặng Đức Siêu và Đông Hồ (Trần Từ Mai )

Mùa Thu Trong Đường Thi (Lê Đình Thông)

Những Vần Thơ Xuân Của Vua Trần Nhân Tông (Tạ Quốc Tuấn)

Về một bài thơ dạy học vào mùa xuân của Trần Quý Cáp (Ngô Thời Đôn)

Cảnh Đẹp Thành Thăng Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuấn (Phạm Trọng Chánh)

Ngày Xuân Đọc "Đào Hoa Thi" của Nguyễn Trãi (Trần Uyên Thi)

Thơ Lý Bạch (Đàm Trung Pháp)

 

  Thơ Tuyển:

 

Bài Tình, Ngày Tình Nhân (Trần Yên Hòa)

Bài Thơ Tình Ngày Valentine Viết Muộn: Nhắn Người (Xuân Thao)

Theo Giòng Năm Tháng (Tuệ Mai)

Tưởng Niệm Hoàng Sa (Khuyết Danh)

Văn Tế tại lễ khai giảng huấn luyện – tu nghiệp sư phạm (Trần Huy Bích)

  Trang Thơ các Tác Giả:

 

Chu Trầm Nguyên Minh,  Hồ Minh Dũng,  Mai Trung Tĩnh,  Ngọc Dũng,  Nguyễn Bá Trác,  Nguyễn Bắc Sơn,  Nguyễn Du,  Nguyễn Nho Nhượn,  Nguyễn Thị Thanh Bình,  Nhiều tác giả,  

 

  Tục ngữ (Proverbs)

 

Tre già măng mọc

Đục nước béo cò

Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng

Gà một mẹ đá nhau

 

  Danh Ngôn

  Đố vui (Puzzles)

 
 
 
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)