1. Head_
  Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   

   

  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Dịch Thơ Nguyễn Đình Toàn: "Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi" (Do Dinh Tuan) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

   30-12-2011 | THƠ

   Dịch Thơ Nguyễn Đình Toàn

     DO DINH TUAN
   Share File.php Share File
       

    

   :: Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn)


   Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi

   Bằng sức người vô hạn

   Bằng sức người đầu đội trăm tấn bom

   Tim mang nghìn dấu đạn

   Tôi đã đổ mồ hôi đổ máu tươi

   Để mong ở lại đây

   Dù thế nào cũng ở lại đây


   Nhưng đất đã đo

   Vì bị nung bằng những lời dối trá

   Người bám vào

   Lửa đã đốt cháy tay

   Lửa hờn căm

   Lửa hiểm thâm

   Lửa khốn cùng cay đắng

   Người lừa nhau

   Trời đất còn bưng mặt thảm thương

   Ba mươi năm

   Cuộc tương tàn chưa đủ

   Người giết người

   Không kịp mở mắt trông

   Ba mươi năm

   Mạng người như rác cỏ

   Dây hòa bình còn thắt cổ người tin


   Khăn tang nào

   Che ngang đầu

   Những kiếp người một đời giông bão

   Trong binh lửa

   Giữa oán thù,

   Hằng cầu mong đến khi bình an

   Ai đâu ngờ

   Sau tiếng súng

   Đời lại thêm một thời nát tan

   Non sông buồn đã điêu tàn

   Thêm máu lệ chứa chan một lần


   Bao thây người

   Như cây rừng

   Khắp chốn giờ hẳn còn in bóng

   Đêm oan hồn

   Đêm điên cuồng

   Còn chảy tuôn, máu chưa hề quên

   Nửa nước này

   Đã cố giết một nửa kia để lập chiến công

   Ai đau lòng

   Ai vô tình

   Ôi sách sử dấu thiêng anh hùng


   Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi

   Bằng sức người đã kiệt

   Bằng sức người đã tả tơi ước mơ

   Tay chân dường rũ liệt

   Tôi cố đợi ngày Việt Nam tái sinh


   Trong sông biển yêu thương

   Cho dẫu lòng đã bạc lòng mong

   Nguyễn Đình Toàn

        I have tried to cling on my homeland


   I have tried to cling to my homeland

   Using human strength

   Extreme human strength

   As if my head could carry hundreds of bombs

   My heart could be pierced by thousands of bullets

   I have shed dripping sweat and fresh blood


   Just for the hope to remain here

   To stay here at all costs

   But the land has turned burning red

   Hardened by ovens of lies

   The clinging hands, human flesh burned by flames

   Flames of hatred, flames of vengeance

   Flames of bitter desperation

   Humans are deceiving other humans

   So awfully that heavens have to cover their faces

   For thirty years

   The mutual killing is not enough

   People killing people faster than the eyes could see

   For thirty years

   Human lives were as cheap as trash

   The tassel of peace strangled all believers

   With mourning bands

   Around their heads

   All those people, living tormented lives

   Surrounded by fierce gunfire

   And vengeful hatred

   Have kept on praying for a day of peace


   Who can ever suspect that

   After the guns were silenced

   Their lives experienced another period of destruction

   Our sad country already battered

   Witnessed bloodshed and spilling tears ounce again


   Uncountable dead bodies like trees in the jungle

   Left their imprints all over

    

   Those nights of madness

   With innocent souls in their rivers of blood

   will never be forgotten

   Half of the country

   Have tried to slaughter the other half for a trophy


   Who is writhing in pain

   Who is utterly insensitive

   History books, witnesses and heroes will tell


   I have tried to clink to my homeland

   Using human strength

   My exhausting human strength

   With dreams shattered to a flicker

   With all limbs numbed and paralyzed

   I keep on waiting

   For the rebirth of a Vietnam

   Flowing in rivers and seas of compassion

   In spite of

   My ever dwindling hope

   Translated by Do Dinh Tuan
   Nguồn: Báo mạng Diễn Đàn Thế Kỷ

   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022  3. Thơ và bài viết về Thơ (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

     Thơ và Bài viết về Thơ:

     Cùng Mục (Link)

   Chiều Trên Phá Tam Giang (Tô Thùy Yên)

   Ba Dòng Thơ Tiêu Biểu Phương Đông: Thơ Thiền Việt Nam, Đường Thi Trung Hoa Và Haiku Của Nhật (Thái Tú Hạp)

   Vài lời Cần Nói Về Ngày 30 Tháng 4 (Bùi Chí Vinh)

   Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan (Viên Linh)

   Gọi Yêu Dấu & Trong Giấc Mơ Nào (Trần Yên Hòa)

    
   Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

    

     Thơ Dịch:

    (Vietnamese Poetry translated into English)

    

   Đàm Trung Pháp & Viên Linh dịch và chú giải:

    

   Vịnh Hai bà Trưng (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập)

   Ăn Cỗ Đầu Người (Nguyễn Biểu)

   Đoạt Sáo Chương Dương Độ (Trần Quang Khải)

   Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt)

   ......

   Huỳnh Sanh Thông dịch:

    

   Thăng Long (Nguyễn Du)

   Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du)

   Hồ Hoàn Kiếm (Vô Danh)

   Thăng Long Thành Hoài Cổ

    (Bà Huyện Thanh Quan)

   ......

   Lê Đình Nhất-Lang & Nguyễn Tiến Văn dịch:

    

   Cùng khổ (Bùi Chát)

   Hoa sữa (Bùi Chát)

   Bài thơ một vần (Bùi Chát)

   ......

   Các tác giả khác dịch:

    

   Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn) (Do Dinh Tuan dịch)

   Bữa Tiệc Hòa Bình (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Nguyễn Ngọc Bích dịch)

   Từ Một Cuốn Rún (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Đinh Từ Bích Thúy dịch)

   ......

     Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

     Thơ Cổ:

     Cùng Mục & Chỉ Số (Link)

   Sau đúng 60 năm, đọc lại bài thơ trừ tịch của Đặng Đức Siêu và Đông Hồ (Trần Từ Mai )

   Mùa Thu Trong Đường Thi (Lê Đình Thông)

   Những Vần Thơ Xuân Của Vua Trần Nhân Tông (Tạ Quốc Tuấn)

   Về một bài thơ dạy học vào mùa xuân của Trần Quý Cáp (Ngô Thời Đôn)

   Cảnh Đẹp Thành Thăng Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuấn (Phạm Trọng Chánh)


   Ngày Xuân Đọc "Đào Hoa Thi" của Nguyễn Trãi (Trần Uyên Thi)

   Thơ Lý Bạch (Đàm Trung Pháp)

    

    

     Thơ Tuyển:

     Cùng Mục & Chỉ Số (Link)

   Chiều Trên Phá Tam Giang (Tô Thùy Yên)

   Vài lời Cần Nói Về Ngày 30 Tháng 4 (Bùi Chí Vinh)

   Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan (Viên Linh)

   Lời Cầu Nguyện Của Rừng (Bùi Bá)

   Bài Tế Chiến Sĩ Quốc Gia Trận Vong (Việt Thần)


   Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

     Trang Thơ các Tác Giả:

    

   Cùng Chỉ Số - Lưu Trữ (Link) Chu Ngạn Thư   Chu Trầm Nguyên Minh   Hồ Minh Dũng   Hoàng Anh Tuấn   Hoàng Hương Trang   Lê Hữu Nghĩa   Lê Phương Nguyên   Lê Văn Trung   Mai Trung Tĩnh   Minh Đức Hoài Trinh  

    

     DANH NGÔN (Proverbs)

    

      • Chí Khí

      • Xử Thế

    

     TỤC NGỮ (Proverbs)

    

   Tre già măng mọc

   Đục nước béo cò

   Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng

   Gà một mẹ đá nhau

    

     ĐỐ VUI (Puzzles)

     Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)