Head

 

 

Tuc ngu Viet Nam

WHAT DOES IT MEAN?


   Tre già măng mọc

   Đục nước béo cò

   Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng

   Gà một mẹ đá nhau


:: Tre Già Măng Mọc


In Vietnamese, tre designates any of several species of bamboo that may grow as tall as 30 meters: its hollow, jointed stems, up to a foot in diameter, are used in making fumiture and all types of implements (baskets, coops for chickens and pigs, cooking utensils) and even in building boats or houses.

Bamboo grows from new shoots that sprout from the roots of mature plants: the shoots develop so quickly that, in some cases, a plant is apt to grow 36 inches in 24 hours. Most bamboo plants reach full height within a few months. The tender shoots, called măng, are eaten as vegetables. (The Vietnamese call asparagus măng tây or western shoots'.)

 

Tre già măng mọc: "As bamboos grow old, young shoots spring up."; Contrary to the generation gap cliché in modern English, the Vietnamese proverb stresses continuity between one generation and the next: it implies the hope that the young will carry on to completion what is left unfinished by the old. When a young person dies, the Vietnamese will express grief saying, Tre khóc măng: "The old bamboo mourns the young shoot."

In neutral terms, the proverb may also be quoted to report a changing of the guard: as a person or group exits a new one moves in and takes over.:: Đục Nước Béo Cò


The English proverbial phrase, to fish in troubled waters, finds its equivalent in this Vietnamese folk saying: Muddy waters, fat herons.

As wading birds, herons () prey on small fishes that teem in the muddy or turbid (đục) waters (nước) of ponds and rice fields.

A confused state of affairs always gives opportunists a chance to make fat profits at the expense of the community.
:: Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng


In Vietnamese, the name trúc refers to a pecies of small, relatively short species of bamboo (as contrasted with the much larger and taller tre).

A bamboo stem has knots or nodes, and each section between two knots is called a đốt or joint. Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng (Even when the bamboo is burned, its straight joints stay straight and true): this proverb portrays an honest person whom neither misfortune nor persecution can divert from what is right. Throughout East Asia, the bamboo symbolizes unswerving devotion to principle.:: Gà một mẹ đá nhau


Cocks from the same mother fíght each other. This proverb serves as a reminder that fratricidal strife has all too often marked and marred the history of the Vietnamese. The most tragic case was the protracted war between the Trịnh and the Nguyễn. The poet-statesman Nguyễn Trãi (1380-1442) once urged all his compatriots to work together and avoid quarrels either provoked or exacerbated by outsiders:

"A womb's own flesh and bone - strong brotherhood./ From one root spring all branches, north and south./ Chopped off, an arm or leg will not grow back./ Torn up, a shirt or skirt can be replaced./ Learn to give way and yield - all will go well./ Know both when to be hard, when to be soft." 

 

Thơ và bài viết về Thơ (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

 

  Thơ và Bài viết về Thơ:

 

Trường ca Ngày Về (Trầm Kha)

Những Bài Thơ Về Mẹ (Mặc Lâm)

Nỗi nhớ trong thơ, nhạc (Lê Hữu)

Thư Gửi Người Bạn Họa Sĩ Già Ở Orléans (Nguyễn Hưng Quốc)

Thăm vợ vào ngày giáng sinh (Trần Hoài Thư)

 
Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

 

  Thơ Dịch:

 (Vietnamese Poetry translated into English)

 

Đàm Trung Pháp & Viên Linh dịch và chú giải:

 

Vịnh Hai bà Trưng (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập)

Ăn Cỗ Đầu Người (Nguyễn Biểu)

Đoạt Sáo Chương Dương Độ (Trần Quang Khải)

Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt)

......

Huỳnh Sanh Thông dịch:

 

Thăng Long (Nguyễn Du)

Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du)

Hồ Hoàn Kiếm (Vô Danh)

Thăng Long Thành Hoài Cổ

 (Bà Huyện Thanh Quan)

......

Lê Đình Nhất-Lang & Nguyễn Tiến Văn dịch:

 

Cùng khổ (Bùi Chát)

Hoa sữa (Bùi Chát)

Bài thơ một vần (Bùi Chát)

......

Các tác giả khác dịch:

 

Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn) (Do Dinh Tuan dịch)

Bữa Tiệc Hòa Bình (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Nguyễn Ngọc Bích dịch)

Từ Một Cuốn Rún (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Đinh Từ Bích Thúy dịch)

......

  Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

 

  Thơ Cổ:

 

Sau đúng 60 năm, đọc lại bài thơ trừ tịch của Đặng Đức Siêu và Đông Hồ (Trần Từ Mai )

Mùa Thu Trong Đường Thi (Lê Đình Thông)

Những Vần Thơ Xuân Của Vua Trần Nhân Tông (Tạ Quốc Tuấn)

Về một bài thơ dạy học vào mùa xuân của Trần Quý Cáp (Ngô Thời Đôn)

Cảnh Đẹp Thành Thăng Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuấn (Phạm Trọng Chánh)

Ngày Xuân Đọc "Đào Hoa Thi" của Nguyễn Trãi (Trần Uyên Thi)

Thơ Lý Bạch (Đàm Trung Pháp)

 
Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

 

  Thơ Tuyển:

 

Bài Tế Chiến Sĩ Quốc Gia Trận Vong (Việt Thần)

Sám Hối (Trần Đức Thạch)

Niệm Khúc 30 Tháng Tư (Phong Châu)

Tạ Ơn Anh (Trần Thị Nguyệt Mai)

Hòa Âm Quỷ Điệu (Trần Lý Nhiên Đăng)

Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

 

  Trang Thơ các Tác Giả:

 

Chu Ngạn Thư,  Chu Trầm Nguyên Minh,  Hồ Minh Dũng,  Hoàng Anh Tuấn,  Hoàng Hương Trang,  Lê Phương Nguyên,  Lê Văn Trung,  Mai Trung Tĩnh,  Minh Đức Hoài Trinh,  Ngọc Dũng,  

 

  DANH NGÔN


  TỤC NGỮ (Proverbs)

 

Tre già măng mọc

Đục nước béo cò

Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng

Gà một mẹ đá nhau

 

  ĐỐ VUI (Puzzles)

  Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

 

 
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)