Head 

 

Lam Cang Da Bac (Gian Chi dich)
05-09-2012 | THƠ

Lâm Cảng* Dạ Bạc

 NGUYỄN TRÃI

Cảng khẩu thinh trào tạm hệ đao

Am am cách ngạn hưởng bồ-lao.**

Thuyền song khách dạ tam canh vũ

Hải khúc thu phong thập trượng đào.

Mạc ngoại hư danh thân thị huyễn

Mộng trung phù tục sự kham phao.

Nhất sinh tập khí hồn như tạc:

Bất vị cơ sầu tổn cựu hào.


* Lâm cảng: cửa bể Thần-phù, thuộc xã Thần- phù, huyện Yên-mô tỉnh Ninh Bình. Cửa này nay đã bị bồi chỉ còn lại một cái đầm gọi là đầm Lầm (theo Đào Duy Anh trong Nguyễn Trãi Từ An tập). Sóng cửa biển này có tiếng dữ, như câu ca dao:

"Lên đênh qua cửa Thần Phù,

Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm."


** Bồ-lao là một sinh vật ở biển, rất sợ cá kình, thấy bóng cá kình thì rống lên. (Vì vậy chuông chùa chạm hình bồ-lao, còn chày nện chuông thì chạm hình cá kình.)


GIẢN CHI dịch


ĐÊM ĐẬU THUYỀN Ở LÂM CẢNG

[Cửa Bể Thần Phù]


Cửa biển trào dâng, tạm buộc chèo,

Cách bờ văng vẳng tiếng bồ* gieo.

Song mưa thuyền khách ba canh rộn,

Duềnh sóng hơi thu chục trượng cao.

Danh hão vướng chi thân huyễn giả,

Giấc mồng vứt quách chuyện trần hươu.

Suốt đời nét cũ còn nguyên đấy:

Sầu xứ không vơi khí độ hào.


Ghi Chú của tạp chí Khởi Hành:


Sau khi Khởi Hành số 109, tháng 10.05, loan tin học giả Giản Chi từ trần, chúng tôi được ông Nguyễn Lân ở San Jose gửi tặng bản sao thi tập Tấc Lòng của cố học giả thi sĩ.

Tấc Lòng vừa là thơ sáng tác, vừa là thơ dịch của cụ Giản Chi, mà phần viết chữ Hán trong tập là do nhà thơ Thanh Vân, thân phụ ông Nguyễn Lân viết giúp bạn. Nhờ thế, lần đầu tiên chúng tôi được biết, ngoài các trước tác phong ohú, cụ Giản Chi còn là tác giả một thi phẩm giá trị, mãi tới năm 1993, khi cụ 90 tuổi, mới cho xuất bản.

Tập thơ khổ lớn, dày 90 trang, chỉ trong một bài dịch trên, đã có những tuyệt cú:

Danh hão vướng chi thân huyễn giả...

Sầu xứ không vơi khí độ hào.

Xin cảm ơn ông Nguyễn Lân. Viên Linh.


Khởi Hành số 110, Tháng 12.2005 

 

Tho

 

 

  Thơ và Bài viết về Thơ:

 

Người xưa không cho như thế là “đạo văn” (Thiếu Khanh)

Tính phổ quát trong một bài thơ (Trần Hoài Thư)

Những bài thơ khắc trên bia mộ (Nguyễn Mạnh Trinh)

Thơ Tết đầu xuân (Nguyễn Mạnh Trinh)

Đón em về, đón XUÂN sang (Xuân Thao)

 

  Thơ Dịch:

 (Vietnamese Poetry translated into English)

 

Đàm Trung Pháp & Viên Linh dịch và chú giải:

 

Vịnh Hai bà Trưng (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập)

Ăn Cỗ Đầu Người (Nguyễn Biểu)

Đoạt Sáo Chương Dương Độ (Trần Quang Khải)

Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt)

......

Huỳnh Sanh Thông dịch:

 

Thăng Long (Nguyễn Du)

Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du)

Hồ Hoàn Kiếm (Vô Danh)

Thăng Long Thành Hoài Cổ

 (Bà Huyện Thanh Quan)

......

Lê Đình Nhất-Lang & Nguyễn Tiến Văn dịch:

 

Cùng khổ (Bùi Chát)

Hoa sữa (Bùi Chát)

Bài thơ một vần (Bùi Chát)

......

Các tác giả khác dịch:

 

Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn) (Do Dinh Tuan dịch)

Bữa Tiệc Hòa Bình (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Nguyễn Ngọc Bích dịch)

Từ Một Cuốn Rún (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Đinh Từ Bích Thúy dịch)

......

  Thơ Cổ:

 

Sau đúng 60 năm, đọc lại bài thơ trừ tịch của Đặng Đức Siêu và Đông Hồ (Trần Từ Mai )

Mùa Thu Trong Đường Thi (Lê Đình Thông)

Những Vần Thơ Xuân Của Vua Trần Nhân Tông (Tạ Quốc Tuấn)

Về một bài thơ dạy học vào mùa xuân của Trần Quý Cáp (Ngô Thời Đôn)

Cảnh Đẹp Thành Thăng Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuấn (Phạm Trọng Chánh)

Ngày Xuân Đọc "Đào Hoa Thi" của Nguyễn Trãi (Trần Uyên Thi)

Thơ Lý Bạch (Đàm Trung Pháp)

 

  Thơ Tuyển:

 

Bài Tình, Ngày Tình Nhân (Trần Yên Hòa)

Bài Thơ Tình Ngày Valentine Viết Muộn: Nhắn Người (Xuân Thao)

Theo Giòng Năm Tháng (Tuệ Mai)

Tưởng Niệm Hoàng Sa (Khuyết Danh)

Văn Tế tại lễ khai giảng huấn luyện – tu nghiệp sư phạm (Trần Huy Bích)

  Trang Thơ các Tác Giả:

 

Chu Trầm Nguyên Minh,  Hồ Minh Dũng,  Mai Trung Tĩnh,  Ngọc Dũng,  Nguyễn Bá Trác,  Nguyễn Bắc Sơn,  Nguyễn Cát Đông,  Nguyễn Du,  Nguyễn Nho Nhượn,  Nguyễn Thị Thanh Bình,  

 

  Tục ngữ (Proverbs)

 

Tre già măng mọc

Đục nước béo cò

Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng

Gà một mẹ đá nhau

 

  Danh Ngôn

  Đố vui (Puzzles)

 
 

 

© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@hotmail.com)