1. Head_

  Bùi Kỷ

  (5.1.1888 - 19.5.1960)

  Thu Hồ

  (14.10.1919 - 19.5.2000)
  Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   

   

  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Điếu thi: Thủy Mộ Quan (Viên Linh, Nguyễn văn Thái dịch) Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   10-04-2024 | THƠ

   Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan

     VIÊN LINH, NGUYỄN VĂN THÁI dịch
   Share File.php Share File
       

    

   Lời dẫn: Xin trân trọng giới thiệu một trong những bài thơ hay nhất khi nói về Thuyền nhân Việt Nam. Chúng tôi đã mạo muội nhờ giáo sư Nguyễn Văn Thái dịch ra tiếng Anh để con em chúng ta luôn nhé về nguồn cội của mình để biết và thương yêu nhau nhiều hơn. Chỉ có từ bi mới chiến thắng hận thù.


   *


   Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan

   (Để tưởng nhớ những oan hồn uổng tử trên Biển Đông)


   Trên Huyết Hải thuyền trôi về một chiếc

   Chiều bầm đen trời rực rỡ đau thương

   Thân chìm xuống băng tuyền giờ tận biệt

   Sóng bạc đầu hối hả phủ trùng dương


   Thấp thoáng trần gian

   Mịt mù bóng đảo

   Trôi về tây về bắc về đông

   Trôi về đâu bốn bề thủy thảo


   Về đâu kiếp đắm với thân trầm.

   Hồn ơi dương thế xa dần

   Hồn đi thôi nhé thủy âm là nhà

   Hồn về trong cõi hà sa

   Sống không trọn kiếp chết là hồi sinh.


   Xong rồi một cỗi u minh

   Ngựa Hồ chim Việt biến hình mà đi.


   Hồn vẫn ở la đà Ðông Hải

   Hồn còn trôi mê mải ngoài khơi

   Hồn còn tầm tã mưa rơi

   Tháng Tư máu chảy một trời sương tan.


   Thân chìm đắm cõi điêu tàn nước cũ

   Những lâu đài thành quách những vàng son


   Những tân thư kỳ mặc những linh đường

   Những rực rỡ của một thời dựng nước

   Bao mắt mở bao tóc sầu dựng ngược

   Bao tay cùm bao ngực vỡ hôm qua


   Trong rêu xanh ngần ngật bóng sơn hà

   Lướt hải phận về dưới trời cố quốc.


   Nhắm hướng hôi tanh

   Chia bày trận mạc

   Hồn binh tàn hỗn chiến Thủy Mộ Quan.


   Ðêm rơi thời hết vận tàn

   Ô y cầu nhỏ người sang Lạc Hà (1)

   Thác rồi thân hóa phù sa

   Mon men trở lại quê nhà mỗi đêm.


   Về đâu đêm tối

   Hương lửa lung linh

   Những ai còn bóng

   Những ai mất hình


   Những ai vào kiếp phù sinh

   Hóa thân hồ hải làm binh giặc trời

   Khi nào hết quỉ ngoài khơi

   Ta vào lục địa ta hồi cố hương.


   Cùng nhau ta dựng lại nguồn

   Chẻ tre đẵn gỗ vạch mương xây đình.

   Ông Nghè về lại trong dinh

   Tướng quân giữ ải thư sinh dưới đèn.


   Từ Thức lại trở về tiên

   Sĩ phu giảng huấn người hiền bình văn

   Nương dâu trả lại con tằm

   Ruộng xanh trả bác nông dân cần cù.


   Ngựa ông trả lại thằng cu

   Nhà chung trả Chúa chùa tu trả Thày

   Quạt mo tao trả lại mày

   Các cô yếm thắm trả bày trai tơ.


   Việt Nam dựng lại sơn hà

   Móng rồng năn [năm] lượt Quê Nhà phục hưng.


   Ðã tỉnh sầu u thương tiếc hết

   Bình minh lên nghe, hoàng hôn biết

   Chim lạnh về Nam sông núi ta

   Không nói không cười chân trở bước.


   Nỏ thần thủa trước

   Gươm bén hồ xưa

   Tràn lên như nước vỡ bờ

   Lạc Long lại đón Âu Cơ về thuyền.

   Các con từ dưới biển lên

   Từ trên núi xuống hai miền gặp nhau.


   Năm nghìn năm lại bắt đầu

   Chim nào tha đá người đâu vá trời (2)

   Chúng ta rời bỏ xứ người

   Loài chim trốn tuyết qui hồi cố hương.

   _____________________________________

   1. Lạc Hà hay Nại Hà, là nếu ai qua cầu đó là đi vào thế giới bên kia. “Bia đề rằng Nại Hà Kiều, Kẻ nào có phước quỉ đều dắt qua.” (Nguyễn Ðình Chiểu, Dương Từ Hà Mậu).

    

   2. Kiếp trước của chim Tinh Vệ là công chúa con gái vua Viêm Ðế, đi chơi ngoài biển chẳng may chết đuối, nàng tức giận biến thành con chim tha đá, quyết lấp cho đầy biển, đặng không còn ai chết đuối nữa. Nàng Nữ Oa là em gái vua Phục Hy, thấy trời có những khoảng trống, nàng nghĩ rằng vòm trời bị thủng, bị vỡ, nên tha đá ngũ sắc lên vá trời, đặng vòm trời sẽ liền lại. Xin khỏi chú thích các huyền thoại khác như Từ Thức, Thằng Bờm và cái quạt mo, hay Ông Nghè, Sĩ phu. (Chú thích của V.L.)

   Funeral Oration: The Gate of the Ocean Grave

   (To remember those lost souls in the Eastern Sea)


   On the ocean of blood floating is a boat

   The evening bruised black, the heavens flaring with angst

   The body at expiration is sinking into darkness

   With foaming waves hurriedly the ocean was covered
   Looming indistinctly somewhere on earth

   a dusky shadow of an island

   floating to the West, to the North, then the East

   Floating where ? Everywhere is covered with sea tangle


   To the whereabouts where karmas descend and corpses sink

   Oh, soul! The earth moves farther and farther away

   Depart and take the fathomless ocean grave as home

   The soul is returning to the state of multiple lives

   Death is reincarnation from karma uncompleted
   It’s over, nothing left but a tenebrous abode 

   The Ho horse, the Viet bird have transfigured into evanescence (a)   The soul is still hovering over the Eastern Sea

   mesmerizingly wafting offshore

   pounded on by torrential rain

   April bleeds, discoloring the misty skies    

   The body is descending onto the ruins of the former land

   adorned with the castles, fortresses of the golden times


   and sophisticated, novel literary works; and sacred altars

   in the glories of the nation building period

   Many eyes open, zillions of sorrowful hairs stand on end

   So many hands handcuffed, so many breasts impaled yesterday

   Amidst the green moss appears bleary Motherland

   They glide over the territorial waters to return under the sky of the country of old

   Moving towards a putrid direction

   for battleground positioning

   The souls of the remaining defeated army were scuffling at the Gate of the Ocean Grave.   Night falls, time stops, destiny ends

   Burdened with a besmirched existence (b), they made their way across Lạc Hà (1)

   Their souls fading into the multiple worlds (c) after death

   faltering back to their homeland every night.
   Where to in the dark night

   Amidst the quivering incense sticks

   Those who still have a shadow

   Those who have lost their appearance.   Those who entered this ephemerous life

   and transformed into drifters to join the heavenly host

   Whenever demons no longer reside offshore

   Let’s go to the mainland and return to our country of yore.   Together we restore our life’s root:

   Splitting bamboos, cutting wood, digging ditches, and building our community house.

   The Laureate back to his station

   The General to the frontier, the student to his study   Từ Thức back to his fairies

   The scholars back to teaching, the literati to literary critique

   The mulberry farms to the silkworms

   The green rice fields to the industrious peasant   The magistrate’s horse back to the buffalo boy

   The cloister to God, the pagoda to the bonze

   The areca spathe fan I give back to thee

   The lovely girls to the pretty boys.
   Việt Nam is reinstating its nation

   Five times kings restored Motherland
   The blue devils disappear, starts the mourning dove call

   Dawn listens to and Dusk knows about

   the cold bird moving South, our native land

   Not a single word nor laughter, steps are staken to return
   to the magic crossbow of the yesteryears

   the sharp sword from the lake

   Rushing with the fury of a swollen river

   Lạc Long welcomes Âu Cơ back to the boat

   Children rising from the sea and those

   Descending from the mountains to meet one another.    

   Five thousand years start again

   Which bird carries stones, who patches the sky (2)

   We are leaving the foreign soil

   Like birds shunning snow to return to their homeland.


   Translated by Nguyễn văn Thái

   _______________________________

   Notes by Author

   1. Lạc Hà or Nại Hà is a bridge that leads to the Netherworld. ““Bia đề rằng Nại Hà Kiều, Kẻ nào có phước quỉ đều dắt qua.” [inscriptions on the stele say whoever lucky enough to cross Nại Kiều Bridge will be lead by the demons] By Nguyễn Đình Chiểu in Dương Từ Hà Mậu.

    

   2. The previous karma of the Tinh Vệ Bird was a princess, daughter of King Viêm Đế, who happened to drown while on a promenade by the sea. She was angry and reincarnated in a bird carying stones to fill up the sea so nobody would drown again. Lady Nữ Oa, sister of King Phục Hy, saw empty spaces in the firmament and thought the celestial dome was perforated and decided to carry five-colored stones to patch the sphere. Excuses for not providing notes on myths about Từ Thức, Bờm and the areca spathe fan, Ông Nghè, Sĩ phu (remarks by viên Linh)


   NOTES BY TRANSLATOR:

   a “Ngựa Hồ, chim Việt biến hình mà đi” [The Ho horse, the Viet bird have transformed into evanescence] has its origin in the verse from “Cổ thi thập cửu thủ” (Nineteen famous ancient poems): “Hồ mã tê Bắc phong, Việt điểu sào Nam chi” [胡馬依北風, 越鳥巢南枝: The Ho horse neighs at the Northern wind, the Viet bird nests in the South], implying lovers are missing each other. In Viên Linh’s verse, “Ngựa Hồ, chim Việt biến hình mà đi” [The Ho horse, the Viet bird have transformed into evanescence] means at death, love no longer exists; only impermanence.


   b “ô y” (translated as burdened with a besmirched existence). In Buddhist conceptualization, “ô y” means “unpure conditions of existence”. “Ô”=dirty, besmirched; “y”= basic foundation of life. It is unlikely that the author refers to the anecdote of the “ô y” area in Jiang Ning (Nanjing today) where rich people of reputation all wore black clothes.


   c “multiple worlds” is the translation of the analogy “hà sa” that comes from “Hằng hà sa số”: Hằng hà=the Ganges River; Sa số= number of grains of sand. Buddhism conceives of existence as composed of an infinite number of worlds that can be compared to the number grains of sand on the Ganges basin.


   Viên Linh

   Nguồn: phebach.blogspot.com

   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan Viên Linh Thơ

   - Bạch thư Phạm Huấn Viên Linh Nhận định

   - Tuệ Sỹ, Tù Đày Và Quê Nhà Viên Linh Nhận định

   - Tuệ Sỹ Giữa Mùa Thay Đổi Viên Linh Nhận định

   - Ngọc Linh (1931-2002), nhà văn với bốn chữ mặn mà Viên Linh Hồi ký

   - Nỗi âu lo của nhà giáo Bảo Vân Viên Linh Hồi ký

   - Con hạc của vua Tự Đức Viên Linh Giai thoại

   - Tản Đà Và Hai Chữ Non Nước Viên Linh Hồi ký

   - Hoài Điệp Tử, nhà văn nhà báo chết trong ngọn lửa Bolsa Viên Linh Hồi ký

   - Văn Quang - Giải Văn Chương Toàn Sự Nghiệp Khởi Hành 2009 Viên Linh Thông báo

  3. Thơ và bài viết về Thơ (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

     Thơ và Bài viết về Thơ:

     Cùng Mục (Link)

   Ba Dòng Thơ Tiêu Biểu Phương Đông: Thơ Thiền Việt Nam, Đường Thi Trung Hoa Và Haiku Của Nhật (Thái Tú Hạp)

   Vài lời Cần Nói Về Ngày 30 Tháng 4 (Bùi Chí Vinh)

   Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan (Viên Linh)

   Gọi Yêu Dấu & Trong Giấc Mơ Nào (Trần Yên Hòa)

   Tản mạn về bài thơ "Lời nguyện của rừng" (Trần Đăng Hồng)

    
   Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

    

     Thơ Dịch:

    (Vietnamese Poetry translated into English)

    

   Đàm Trung Pháp & Viên Linh dịch và chú giải:

    

   Vịnh Hai bà Trưng (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập)

   Ăn Cỗ Đầu Người (Nguyễn Biểu)

   Đoạt Sáo Chương Dương Độ (Trần Quang Khải)

   Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt)

   ......

   Huỳnh Sanh Thông dịch:

    

   Thăng Long (Nguyễn Du)

   Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du)

   Hồ Hoàn Kiếm (Vô Danh)

   Thăng Long Thành Hoài Cổ

    (Bà Huyện Thanh Quan)

   ......

   Lê Đình Nhất-Lang & Nguyễn Tiến Văn dịch:

    

   Cùng khổ (Bùi Chát)

   Hoa sữa (Bùi Chát)

   Bài thơ một vần (Bùi Chát)

   ......

   Các tác giả khác dịch:

    

   Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn) (Do Dinh Tuan dịch)

   Bữa Tiệc Hòa Bình (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Nguyễn Ngọc Bích dịch)

   Từ Một Cuốn Rún (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Đinh Từ Bích Thúy dịch)

   ......

     Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

     Thơ Cổ:

     Cùng Mục & Chỉ Số (Link)

   Sau đúng 60 năm, đọc lại bài thơ trừ tịch của Đặng Đức Siêu và Đông Hồ (Trần Từ Mai )

   Mùa Thu Trong Đường Thi (Lê Đình Thông)

   Những Vần Thơ Xuân Của Vua Trần Nhân Tông (Tạ Quốc Tuấn)

   Về một bài thơ dạy học vào mùa xuân của Trần Quý Cáp (Ngô Thời Đôn)

   Cảnh Đẹp Thành Thăng Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuấn (Phạm Trọng Chánh)


   Ngày Xuân Đọc "Đào Hoa Thi" của Nguyễn Trãi (Trần Uyên Thi)

   Thơ Lý Bạch (Đàm Trung Pháp)

    

    

     Thơ Tuyển:

     Cùng Mục & Chỉ Số (Link)

   Vài lời Cần Nói Về Ngày 30 Tháng 4 (Bùi Chí Vinh)

   Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan (Viên Linh)

   Lời Cầu Nguyện Của Rừng (Bùi Bá)

   Bài Tế Chiến Sĩ Quốc Gia Trận Vong (Việt Thần)

   Sám Hối (Trần Đức Thạch)


   Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

     Trang Thơ các Tác Giả:

    

   Cùng Chỉ Số - Lưu Trữ (Link) Chu Ngạn Thư   Chu Trầm Nguyên Minh   Hồ Minh Dũng   Hoàng Anh Tuấn   Hoàng Hương Trang   Lê Hữu Nghĩa   Lê Phương Nguyên   Lê Văn Trung   Mai Trung Tĩnh   Minh Đức Hoài Trinh  

    

     DANH NGÔN (Proverbs)

    

      • Chí Khí

      • Xử Thế

    

     TỤC NGỮ (Proverbs)

    

   Tre già măng mọc

   Đục nước béo cò

   Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng

   Gà một mẹ đá nhau

    

     ĐỐ VUI (Puzzles)

     Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)