Head
Lữ Liên
(..1917-8.7.2012) 

 

Thuật Hoài (Đặng Dung)
18-11-2012 | THƠ

Thuật Hoài

 ĐẶNG DUNGThế sự du du nại lão hà,

Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.

Thời lai đồ điếu thành công dị,

Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.

Trí chúa hữu hoài, phù địa trục,

Tẩy binh vô lộ, vãn thiên hà.

Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,

Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma.

        感懷

世  事  悠  悠  奈  老  何

無  窮  天  地  入  酣  歌

時  來  屠  釣  成  功  易

運  去  英  雄  飲  恨  多

致  主  有  懷  扶  地  軸

洗  兵  無  路  挽  天  河

國  讎  未  報  頭  先  白

幾  度  龍  泉  戴  月  磨


TRẦN TRỌNG KIM dịch


Việc đời bối rối tuổi già vay,

Trời đất vô cùng một cuộc say.

Bần tiện gặp thời lên cũng dễ,

Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay.

Vai khiêng trái đất mong phò chúa,

Giáp gột sông trời khó vạch mây.

Thù trả chưa xong đầu đã bạc,

Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày.*


* (Nguyên bản và bài dịch chép lại từ Văn Đàn Bảo Giám, quyển II, trang 2 và 3, Nam Ký chủ trương, khoảng 1932 - bản sao chụp, đề người dịch bài này là Trần Trọng Kim. Nhưng trong Việt Nam Văn Học sử-yếu của Dương Quảng Hàm, cũng bài này, lại in là do Phan Kế Bính dịch (trang 245) và ghi là in lại từ Đông Dương tạp chí. (Ghi chú của Tạp chí Khởi Hành)


VÂN TRÌNH dịch


Việc lớn chưa xong tuổi đã già

Đất trời thu gọn tiệc ngâm nga!

Gặp thời bần tiện thành công dễ,

Lỡ bước anh hùng dạ xót xa.

Giúp chúa muốn xoay vòng đất lại

Rửa binh còn ngại nước trời xa.

Bạc đầu chưa trả xong thù nước,

Mấy độ mài gươm bóng nguyệt tà.


(Chép theo Văn Hóa Việt Nam, trang 236-237, Trần Độ chủ biên, 1989)


TẢN ĐÀ dịch


Việc đời man mác tuổi già thôi!

Đất rộng trời cao chén ngậm ngùi.

Gặp gỡ thời cơ may những kẻ,

Tan tành sự thế luống cay ai!

Phò vua bụng những mong xoay đất

Gột giáp sông kia khó vạch trời.

Đầu bạc giang sơn thù chửa trả,

Long tuyền mấy độ bóng trăng soi!


(Sao lục từ Tản Đà Vận Văn, cuốn thứ hai, trang 161-162)


sách ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ dịch


Nỗi đời còn rối đã già sao!

Trời đất vô cùng, say hát ngao.

Gặp bước điếu đồ nên việc dễ,

Lỡ thời hào kiệt tủi thân nhiều.

Thờ vua trục đất ôm lòng đỡ;

Rửa kiếm sông Ngân kéo lối nao?

Thù nước chưa đền đầu đã bạc.

Long Tuyền dưới nguyệt luống mài dao.


(trích từ sách Đại Nam Nhất Thống chí do Quốc Sử quán Triều Nguyễn biên soạn)


Khởi Hành số 140, Tháng 6.2008 

 

Thơ và bài viết về Thơ

 

  Thơ và Bài viết về Thơ:

 

Những Nẻo Đi Mới Của Thơ (Phạm Thế Ngũ)

Bi Khúc Chia Biệt Thi Sĩ Nguyễn Đức Sơn (Huy Tưởng)

Về một người nữ ở quán Truông Bà Đờn (Trần Hoài Thư)

Người xưa không cho như thế là “đạo văn” (Thiếu Khanh)

Tính phổ quát trong một bài thơ (Trần Hoài Thư)

 

 

  Thơ Dịch:

 (Vietnamese Poetry translated into English)

 

Đàm Trung Pháp & Viên Linh dịch và chú giải:

 

Vịnh Hai bà Trưng (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập)

Ăn Cỗ Đầu Người (Nguyễn Biểu)

Đoạt Sáo Chương Dương Độ (Trần Quang Khải)

Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt)

......

Huỳnh Sanh Thông dịch:

 

Thăng Long (Nguyễn Du)

Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du)

Hồ Hoàn Kiếm (Vô Danh)

Thăng Long Thành Hoài Cổ

 (Bà Huyện Thanh Quan)

......

Lê Đình Nhất-Lang & Nguyễn Tiến Văn dịch:

 

Cùng khổ (Bùi Chát)

Hoa sữa (Bùi Chát)

Bài thơ một vần (Bùi Chát)

......

Các tác giả khác dịch:

 

Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn) (Do Dinh Tuan dịch)

Bữa Tiệc Hòa Bình (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Nguyễn Ngọc Bích dịch)

Từ Một Cuốn Rún (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Đinh Từ Bích Thúy dịch)

......

 

 

  Thơ Cổ:

 

Sau đúng 60 năm, đọc lại bài thơ trừ tịch của Đặng Đức Siêu và Đông Hồ (Trần Từ Mai )

Mùa Thu Trong Đường Thi (Lê Đình Thông)

Những Vần Thơ Xuân Của Vua Trần Nhân Tông (Tạ Quốc Tuấn)

Về một bài thơ dạy học vào mùa xuân của Trần Quý Cáp (Ngô Thời Đôn)

Cảnh Đẹp Thành Thăng Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuấn (Phạm Trọng Chánh)

Ngày Xuân Đọc "Đào Hoa Thi" của Nguyễn Trãi (Trần Uyên Thi)

Thơ Lý Bạch (Đàm Trung Pháp)

 

 

  Thơ Tuyển:

 

Hòa Âm Quỷ Điệu (Trần Lý Nhiên Đăng)

Tên Con Là HOÀNG SA (Cát Vàng)

Quê Em (Trần Huiền Ân)

Bài Tình, Ngày Tình Nhân (Trần Yên Hòa)

Bài Thơ Tình Ngày Valentine Viết Muộn: Nhắn Người (Xuân Thao)

 

  Trang Thơ các Tác Giả:

 

Chu Trầm Nguyên Minh,  Hồ Minh Dũng,  Hoàng Anh Tuấn,  Hoàng Hương Trang,  Lê Văn Trung,  Mai Trung Tĩnh,  Ngọc Dũng,  Nguyễn Bá Trác,  Nguyễn Bắc Sơn,  Nguyễn Cát Đông,  

 

  Tục ngữ (Proverbs)

 

Tre già măng mọc

Đục nước béo cò

Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng

Gà một mẹ đá nhau

 

  Danh Ngôn

  Đố vui (Puzzles)

 

 

 

© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@hotmail.com)