1. Head_
  Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   

   

  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Phân Ưu của Hội-Đồng Điều-Hành Viện Việt-Học & Thân-Hữu, Cộng-Tác-Viên & Văn-Hữu (Viện Việt Học) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

   12-12-2021 | VĂN HỌC

   Phân Ưu của Hội-Đồng Điều-Hành Viện Việt-Học & Thân-Hữu, Cộng-Tác-Viên & Văn-Hữu

     VIỆN VIỆT HỌC
   Share File.php Share File
       

    


        GS Đàm Trung Pháp
        (1941 - 2.12.2021)

   Kính gởi: Giáo-sư Đàm Lily (Bà Đàm Trung Pháp),

                   Giáo-sư Đàm Trung Phán,


   Hội-Đồng Điều-Hành Viện Việt-Học kính chuyển bản Phân-Ưu đến nhị vị Giáo-sư và xin thành kính chia buồn cùng quí Giáo-sư và toàn thể tang quyến.

   Sự ra đi của Giáo sư Đàm Trung Pháp là niềm đau buồn và mất mát lớn lao cho Viện Việt-Học, và gần gũi nhất trong các năm sau này là Tập San Việt Học.

   Xin cầu nguyện cho Gs Đàm Trung Pháp sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa, và cầu cho Cô Đàm Trung Pháp, Giáo-sư Đàm Trung Phán và tòan thể tang quyến được bình an và sớm vượt qua được sự mất mát vô biên này.


   Thành Kính Phân Ưu.


   t/m VVH và Thân-Hưũ VVH, Cộng-Tác-Viên và Văn-Hữu TSVH (/VVH),


   Hội-Đồng Điều-Hành Viện Việt-Học:

      Vương Quốc Anh (Ly)

      Nguyễn Khắc Đôn

      Nguyễn Tuấn Khanh

      Nguyễn Hoàng Lan

      Nguyễn Kim Ngân

      Hoài Hương Trần Uyên Thi

      Nguyễn Chí Thông

      Nguyễn Doãn Vượng   Viện Việt Học

   (Nguồn: Hội-Đồng Điều-Hành Viện Việt-Học)

   Ad-22 Ad-22
   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - Phân Ưu của Hội-Đồng Điều-Hành Viện Việt-Học & Thân-Hữu, Cộng-Tác-Viên & Văn-Hữu Viện Việt Học Phân Ưu

  3. Bài viết về Giáo sư Đàm Trung Pháp (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

   Bài viết về Đàm Trung Pháp

    
   Cùng Tác Giả (Link-1)

   Phân Ưu của Hội-Đồng Điều-Hành Viện Việt-Học & Thân-Hữu, Cộng-Tác-Viên & Văn-Hữu (Viện Việt Học)

   Đàm Trung Pháp (Học Xá)

   - Tưởng nhớ giáo sư Đàm Trung Pháp (Thái Hóa Lộc)

   - GS Đàm Trung Pháp (Viện Việt Học)

    

   Tác phẩm của Đàm Trung Pháp

     Cùng Tác Giả (Link-2)

   Đọc 'Tình Thơm Mấy Nhánh' (Đàm Trung Pháp)

   Điểm sách: Một Thời Áo Trận của Đỗ Văn Phúc (Đàm Trung Pháp)

   Bài Thơ Tết Cuối Đời Của Vũ Hoàng Chương

   (Đàm Trung Pháp)

   Bài Thơ Xuân Nhuốm Màu Xung Khắc Văn Hóa

   (Đàm Trung Pháp)

   Lá thư chủ biên Ấn Bản Tháng 12, 2020 - Tập San Việt Học (Đàm Trung Pháp)

   Tác phẩm trên mạng:

      - diendantheky.net  -  sangtao.org

   - Bài Nói Chuyện Của Gs Đàm Trung Pháp Trong Đại Hội Quốc Tế Kỳ XI Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại Ngày 15-9-2018 Tại Dallas, Texas

   - “Gìn Vàng Giữ Ngọc” Cho Các “Hàng Hàng Gấm Thêu” (Phiên Bản Hoàn Chỉnh 2021)

   - Tại Sao Nhiều Học Trò Ngoại Quốc Viết Tiếng Anh Quá Kém?

   - Trở Lại Nghề Cũ Nơi Tạm Dung Mới (Tự Truyện Của Nhà Giáo Đàm Trung Pháp 2020)

   - Tập san Việt Học Journal

   - Trang nhà Đàm Trung Pháp

    

   Bài Viết về Văn Học (Học Xá)

    

   Bài viết về Văn Học

     Cùng Mục (Link)

   Đọc tuyển tập “Thơ Lính Chiến Miền Nam – ARVN Soldiers Poetry” (Nguyễn Hiền)

   Thơ Như Thương, tình yêu, những khuôn mặt (Lê Hữu)

   Trần Hoài Thư ... Mây Trắng Về Trời (Như Thương)

   Đọc Thiên Hùng Ca QLVNCH Của Nhà Văn Quân Đội Phạm Phong Dinh (Việt Hải)

   Nhà văn Đỗ Phương Khanh (Hồ Trường An)


    

   Tác phẩm Văn Học

    

   Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)

   Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng,  Quyển Hạ

   Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)

   Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)

   Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)

   Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)

   Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)

   Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)

   Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):

           Tập   I,  II,  III,  IV,  V,  VI

   Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)

   Sách Xưa (Quán Ven Đường)

   Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)

   Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương

     (Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)

    

   Văn Học Miền Nam (Học Xá) Văn Học (Học Xá)

    

   Tác Giả

    

   Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)

     Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)

     Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)

     Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)

   Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)

     Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)

   Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)

   Dương Quảng Hàm (Viên Linh)

   Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)

   Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)

     Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)

   Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)

   Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)

   Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)

   Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

   Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)

   Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)

   Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)

   Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)

   Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)

   Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)

   Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh

    (Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)

   Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)

   Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn

   Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)

   Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An

   Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)

   Danh Mục Tác Giả: Cùng Chỉ Số (Link-2) An Khê,  Andrew Lâm,  Andrew X. Phạm,  Au Thị Phục An,  Bà Bút Trà,  Bà Tùng Long,  Bắc Phong,  Bàng Bá Lân,  Bảo Vân,  Bích Khê,  Bình Nguyên Lộc,  Bùi Bảo Trúc,  Bùi Bích Hà,  Bùi Giáng,  Bùi Kỷ,  

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)