1. Head_
  Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   

   

  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Kịch thơ: Hận Nam Quan (Hoàng Cầm) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

   07-05-2012 | THƠ

   Kịch thơ: Hận Nam Quan

     HOÀNG CẦM
   Share File.php Share File
       

    


      Ải Nam Quan hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là nơi từng xảy ra cuộc chia tay của Nguyễn Trãi và cha.

   Một đêm giăng mờ lạnh lẽo. Tiếng tiêu nào trên ngàn xa văng vẳng trong sương. Trên một khu rừng gần Ải Nam Quan, chi chít cây cối, có một bóng đen vạch cây, rẽ lá tìm đường.


   Gần chỗ ấy, Nguyễn Phi Khanh bị giam trong một cái cũi lớn. Lúc đó đã nửa đêm. Bốn bề tịch mịch. Duy có tiếng tiêu vẫn réo rắt, não nùng. Thỉnh thoảng có tiếng mõ cầm canh xa xa. Hồi lâu, Phi Khanh hơi cử động và ngồi dậy.

   Phi Khanh:

   Đây biên giới hai nước thù đẫm máu;

   Đây Nam Quan ... con mắt khép tình thâm

   Lối qua lại của một loài cuồng khấu

   Là Nam Quan ... chua xót bóng nghìn năm.

   Đây Nam Quan, bốn bề sương lạnh lẽo,

   Hồn thuở xưa lay động bóng tinh kỳ

   Ai đi sứ nơi quê người lẽo đẽo

   Cỏ hoa rừng dâng lệ khóc phân ly ?!

   Đây Nam Quan, những u hồn thấp thoáng

   Đứng đầu non, trông rõi bóng quê hương

   Đây Nam Quan, anh hùng xưa lảng vảng

   Trỏ sang Tàu, vẽ máu trên đường gươm.

   Đây Nam Quan, nơi tướng quân họ Lý

   Đuổi quân thù để cứu lấy dân sinh

   Lại phóng xá cho giống người tiểu kỷ

   Rút binh về, múa tít lưỡi gươm linh

   Đây Nam Quan, quân Nguyên rời biển máu

   Thoát rừng xương, tơi tả kéo nhau về

   Say chiến công, tướng nhà Trần lảo đảo

   Nắng chiều hôm rung động ánh gươm thề.

   Màu thời gian phất phơ làn khói biếc

   Bóng người xưa lồng lộng tít trời xanh

   Đến bây giờ Thăng Long nằm đợi chết

   Đau lòng ta tiếng gọi dưới trăng thanh

   Nước phá, nhà tan, muôn dân u uất !

   Biết bao giờ lau sạch máu trên đầu ?

   Mấy cha con như thần vụt tắt,

   Đường xa xôi, huyết lệ chảy về đâu ?

   (Nguyễn Trãi đi đến, nép vào một bụi cây, lắng nghe)


   Nguyễn Trãi

   Góc trời Nam, ánh sao thần vụt tắt,

   Thành Thăng Long nghi ngút chuyện thương đau

   Phụ thân ôi ! Chiến bào đầy nước mắt,

   Biết bao giờ lau sạch máu trên đầu ?!


   Phi Khanh

   Ai ?


   Nguyễn Trãi

   Thưa phụ thân, con, đây Nguyễn Trãi !


   Phi Khanh

   Kìa, đêm khuya sao lại đến tìm cha ?


   Nguyễn Trãi

   Đêm giá lạnh, quân canh vì trễ nải

   Con băng rừng, tìm nẻo đến thăm cha.


   Phi Khanh

   Đây là chốn ải địa đầu nước Việt

   Khắc trong lòng ghi nhớ hận Nam Quan

   Bao năm trời nằm sương và gối tuyết

   Cha hằng mong thiên hạ được bình an

   Bên đất khách khi đến giờ nhắm mắt

   Cha sẽ cầu con trả được thù chung

   Ngày mai đây, tấm thân tàn sẽ mất

   Nhưng linh hồn bay lại với non sông

   Con về đi ! Cha yên tâm chịu khổ !

   Con về đi ! Đúc thép chống giang san

   Cha tin chắc đường gươm nơi đất Tổ

   Sẽ có ngày sáng chói những vinh quang. Con về đi !


   Nguyễn Trãi

   Thưa cha đau đớn lắm,

   Nỗi chia lìa tê buốt bóng trăng xa

   Như thân con có quản gì bụi lấm

   Xin theo hầu thân phụ đến Trung Hoa,

   Để cùng cha, một mai cùng biết chết,

   Cùng hai anh chia xẻ nỗi đau buồn.


   Phi Khanh

   A ! Nguyễn Trãi ! Hãy dẹp tình thảm thiết

   Trông đằng sau: xương máu ngập giang sơn

   Cha sinh con, nghĩa là gây sức mạnh

   Cha nuôi con, là hy vọng về sau

   Đến ngày nay, giữa đường cha đứt gánh

   Thì con ôi ! Tung kiếm cho quên sầu !

   Con về đi ! Cha vui lòng vĩnh biệt

   Con về đi ! Rửa nhục cho non sông

   Con phải nhớ: con là dòng tuấn kiệt,

   Trong người con cuồn cuộn máu anh hùng


   Nguyễn Trãi

   Nhưng bên trời, cha cùng anh tắm máu

   Con lòng nào yên sống giữa quê hương

   Ôi! Ðại Việt ! vào tay loài thảo khấu,

   Khói nghìn năm thoi thóp trên sa trường

   Khắp non sông vừa tàn cơn ác mộng

   Tình yên vui, trăm họ nén đau thương

   Ai đồng chí trong đám người ham sống

   Trên kinh thành lơ lửng một thanh gươm !

   Kìa nghìn dặm trên đường về thui thủi

   Lưới quân Minh căng đợi khách giang hồ

   Một mãnh hổ chống sao đàn chó sói

   Thân tan tành bêu máu chợ Kinh Đô

   Con xin cha, cho con theo bóng áo,

   Cùng ôm nhau, cùng chết dưới gươm thù

   Không tận trung, thôi đành con tận hiếu,

   Kiếp này mong khỏi thẹn với nghìn thu


   Phi Khanh

   Không thể được ! Định sang Tàu chết nhục

   Làm con ma uất hận giữa quê người !

   Con hèn quá, con làm cha tủi cực,

   Thôi ! Mong gì báo đáp một ngày mai !

   Giống Đại Việt không bao giờ hèn yếu,

   Tự nghìn xưa ngẩng mặt lên trời cao

   Ôi! Kiêu hãnh là những trang niên thiếu

   Tự nghìn xưa không nhụt chí anh hào !

   Gái cùng trai trên non sông gấm vóc

   Đã thêu bằng huyết lệ, bằng gươm đao

   Những trang sử đẹp như vàng với ngọc

   Bóng muôn đời không thẹn với trăng sao !

   Con là trai mà không bằng nhi nữ

   Cha sinh con hổ thẹn với trời xanh

   Mong chết uổng chỉ là người úy tử

   Sống bẽ bàng thêm tủi mặt tài danh.

   Người trượng phu nên tìm đường mà chết

   Chết làm sao vang động khắp nghìn phương

   Chết làm sao cho kẻ thù tiêu diệt !

   Chết làm sao mà vạn thuở nhớ thương !

   Kìa cái chết bậc anh thư ngày trước

   Muôn nghìn năm quốc sử ngát trầm hương

   Con hãy trả xong thù nhà nợ nước,

   Muốn theo cha thì chết trên sa trường !


   Nguyễn Trãi (mơ màng nhìn về phía xa)

   Ôi ! Bóng quê hương ngả nắng chiều

   Những mùa thu cũ gợi thương yêu

   Mái tranh xơ xác, thềm giăng lạnh

   Sân mốc, vườn hoang, gió tịch liêu

   Tre xanh san sát chuyện gươm đao

   Đứng rũ tà huy nhuốm máu đào

   Thép rỉ buồn tênh lời sắt đá,

   Gươm cùn tựa nguyệt giấc chiêm bao

   Chí khí phai dần trên kỷ niệm

   Như đường tơ nhạt nếp thời gian

   Bao giờ dứt lệ quên đau khổ

   Tung kiếm nghìn thu quét bạo tàn.


   Phi Khanh

   Con yêu quý ! Chớ xuôi lòng mềm yếu

   Gác tình riêng, vỗ cánh trở về Nam !

   Con về đi ! Tận trung là tận hiếu

   Đem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tang

   Nếu trời muốn cho nước ta tiêu diệt

   Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanh

   Không bao giờ! Không bao giờ con chết

   Về ngay đi rồi chí toại công thành !

   Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm

   Thì nghiến răng vung kiếm quét quân thù

   Trãi con ơi ! Tương lai đầy ánh sáng

   Cha đứng đây trông suốt được nghìn thu.


   Nguyễn Trãi (quỳ lạy)

   Cha nói đến tương lai đầy ánh sáng

   Khiến lòng con bừng tỉnh một cơn mê

   Quỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạm

   Rời Nam Quan, theo gió, con bay về.


   Phi Khanh

   Ôi ! Sung sướng, trời sao chưa nỡ tắt

   Về ngay đi ! Ghi nhớ hận Nam Quan

   Bên Kim Lăng, cho đến ngày nhắm mắt

   Cha nguyện cầu con lấy lại giang san.


   Nguyễn Trãi

   Hận Nam Quan, biết bao giờ phai nhạt,

   Biết bao giờ cạn lệ khóc cha già

   Lúc vĩnh biệt thật trăm nghìn chua xót !


   Phi Khanh

   Kìa con trông: nắng hé chân trời xa.


   Nguyễn Trãi

   Chân trời xa !


   Phi Khanh

   Về ngay đi Nguyễn Trãi

   Nâng gươm thề, đem quốc sử mà soi.


   Nguyễn Trãi

   Đã đến giờ con lìa xa quan ải,

   Kể từ nay Nam Bắc cách đôi nơi.


   Phi Khanh

   Đêm sắp cạn, về ngay đi Nguyễn Trãi,

   Nhớ Nam Quan là vết máu trên đầu.


   Nguyễn Trãi

   Đêm Nam Quan là con dao hai lưỡi,

   Trích lòng con thành một vết thương sâu

   Trông phía Bắc thì xót thương dòng máu

   Ngó về Nam thì tan tác gia hương

   Càng thảm khốc, càng bền gan chiến đấu

   Bụi hồng bay, quay tít một thanh gươm

   Giống nòi ấy, nghe lời oanh liệt cũ

   Sẽ vùng lên như trận gió điên cuồng !

   Hỡi quân Minh ! Sao không nhìn lịch sử

   Mà vội vàng ngạo nghễ xuống Nam phương ?

   Hãy chờ đấy mà nếm mùi thất bại,

   Tàn ác đi rồi trả nợ về sau !

   Hãy chờ đấy, trông sao thần sáng chói,

   Trong trần ai, ai dễ biết ai đâu !

   Một ngày mai con tung gươm cất cánh

   Trời quê hương rực lửa những đêm thiêng

   Cha phù hộ cho con tròn sứ mệnh

   Bại hay thành là theo lệnh Hoàng Thiên

   Một ngày mai, khi Trãi này khởi nghĩa,

   Kéo cờ lên, phấp phới linh hồn cha

   Gạt nước mắt, con nguyện cầu cùng thiên địa,

   Một ngày mai, con lấy lại sơn hà.


   Phi Khanh

   Máu anh hùng ! Trôi đi mà rửa nhục,

   Kìa con trông: nắng nhuộm chân trời xa.


   Nguyễn Trãi

   Con xin về, mài gươm chờ báo phục.


   Phi Khanh

   Cha mỉm cười nhắm mắt bên Trung Hoa.


   Nguyễn Trãi

   Tình phụ tử chia lìa, ai nín khóc

   Bóng đêm tàn cay đắng tấm lòng con !

   Trời thẳm xa, đoạt mất quyền họa phúc.


   Phi Khanh

   Kìa con trông: nắng xõa trên đầu non


   Nguyễn Trãi

   Trên ngọn núi, nắng phơi màu hy vọng

   Con biết rồi, bóng dáng của nghìn xưa

   Con hiểu rồi, linh hồn cha cao rộng

   Sẽ bay về theo lớp gió mây đưa

   Tiếng chim ca vang lừng, sao mãnh liệt !

   Gió bình minh phơi phới tuổi thanh xuân

   (lùi dần vào các khóm cây)


   Kính chúc cha lên đường sang cõi chết,

   Vui từ nay cho đến lúc ly trần.


   (Tiếng tiêu vẫn mơ màng, gió sớm nổi lên, Phi Khanh quắc mắt nhìn theo con).


   Hoàng Cầm


   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - Đêm Liên Hoan Hoàng Cầm Thơ

   - Kịch thơ: Hận Nam Quan Hoàng Cầm Thơ

  3. Thơ và bài viết về Thơ (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

     Thơ và Bài viết về Thơ:

     Cùng Mục (Link)

   Chiều Trên Phá Tam Giang (Tô Thùy Yên)

   Ba Dòng Thơ Tiêu Biểu Phương Đông: Thơ Thiền Việt Nam, Đường Thi Trung Hoa Và Haiku Của Nhật (Thái Tú Hạp)

   Vài lời Cần Nói Về Ngày 30 Tháng 4 (Bùi Chí Vinh)

   Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan (Viên Linh)

   Gọi Yêu Dấu & Trong Giấc Mơ Nào (Trần Yên Hòa)

    
   Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

    

     Thơ Dịch:

    (Vietnamese Poetry translated into English)

    

   Đàm Trung Pháp & Viên Linh dịch và chú giải:

    

   Vịnh Hai bà Trưng (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập)

   Ăn Cỗ Đầu Người (Nguyễn Biểu)

   Đoạt Sáo Chương Dương Độ (Trần Quang Khải)

   Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt)

   ......

   Huỳnh Sanh Thông dịch:

    

   Thăng Long (Nguyễn Du)

   Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du)

   Hồ Hoàn Kiếm (Vô Danh)

   Thăng Long Thành Hoài Cổ

    (Bà Huyện Thanh Quan)

   ......

   Lê Đình Nhất-Lang & Nguyễn Tiến Văn dịch:

    

   Cùng khổ (Bùi Chát)

   Hoa sữa (Bùi Chát)

   Bài thơ một vần (Bùi Chát)

   ......

   Các tác giả khác dịch:

    

   Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn) (Do Dinh Tuan dịch)

   Bữa Tiệc Hòa Bình (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Nguyễn Ngọc Bích dịch)

   Từ Một Cuốn Rún (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Đinh Từ Bích Thúy dịch)

   ......

     Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

     Thơ Cổ:

     Cùng Mục & Chỉ Số (Link)

   Sau đúng 60 năm, đọc lại bài thơ trừ tịch của Đặng Đức Siêu và Đông Hồ (Trần Từ Mai )

   Mùa Thu Trong Đường Thi (Lê Đình Thông)

   Những Vần Thơ Xuân Của Vua Trần Nhân Tông (Tạ Quốc Tuấn)

   Về một bài thơ dạy học vào mùa xuân của Trần Quý Cáp (Ngô Thời Đôn)

   Cảnh Đẹp Thành Thăng Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuấn (Phạm Trọng Chánh)


   Ngày Xuân Đọc "Đào Hoa Thi" của Nguyễn Trãi (Trần Uyên Thi)

   Thơ Lý Bạch (Đàm Trung Pháp)

    

    

     Thơ Tuyển:

     Cùng Mục & Chỉ Số (Link)

   Chiều Trên Phá Tam Giang (Tô Thùy Yên)

   Vài lời Cần Nói Về Ngày 30 Tháng 4 (Bùi Chí Vinh)

   Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan (Viên Linh)

   Lời Cầu Nguyện Của Rừng (Bùi Bá)

   Bài Tế Chiến Sĩ Quốc Gia Trận Vong (Việt Thần)


   Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

     Trang Thơ các Tác Giả:

    

   Cùng Chỉ Số - Lưu Trữ (Link) Chu Ngạn Thư   Chu Trầm Nguyên Minh   Hồ Minh Dũng   Hoàng Anh Tuấn   Hoàng Hương Trang   Lê Hữu Nghĩa   Lê Phương Nguyên   Lê Văn Trung   Mai Trung Tĩnh   Minh Đức Hoài Trinh  

    

     DANH NGÔN (Proverbs)

    

      • Chí Khí

      • Xử Thế

    

     TỤC NGỮ (Proverbs)

    

   Tre già măng mọc

   Đục nước béo cò

   Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng

   Gà một mẹ đá nhau

    

     ĐỐ VUI (Puzzles)

     Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)