1. Head_

  Bùi Kỷ

  (5.1.1888 - 19.5.1960)

  Thu Hồ

  (14.10.1919 - 19.5.2000)
  Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   

   

  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Nước Tôi (Nguyễn Văn Cổn) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

   09-05-2014 | THƠ

   Nước Tôi

     NGUYỄN VĂN CỔN
   Share File.php Share File
       

    


        Nhà thơ Nguyễn Văn Cổn
       (1911 - 1992)


   Tôi có một tình yêu vô tận,

   Tự nghìn xưa chôn sẵn đáy lòng.

   Cổ kim tư tưởng một dòng,

   Muôn đời rào rạt chảy trong tâm hồn.


   Đời Thục Đế vẫn còn dấu cũ,

   Thành Cổ Loa sụp đổ vì đâu?

   Suối vàng nàng hỡi Mỵ Châu!

   Nghe chăng tiếng quốc canh thâu gọi hồn?


   Bóng Trưng Vương vẫn còn phảng phất,

   Trong khói hương non nước tôn sùng,

   Nghìn thu tỏ rạng má hồng,

   Ai tìm thấy dấu cột đồng hận xưa?


   Chốn rừng Thanh, voi đưa giận dữ,

   Rửa thù chung, Triệu nữ sôi gan,

   Liễu bồ chọn bước gian nan,

   Mất còn chung với gian san quản gì?


   Ngọn cờ lau mở thì vương bá,

   Động Hoa Lư dấu đá chưa mờ,

   Nước non có tự bao giờ,

   Đinh Tiên Hoàng dựng cõi bờ bốn phương.


   Quân nhà Tống tìm đường chiếm cứ,

   Lê Đại Hành chống giữ giang sơn,

   Tranh phong những trận mê hồn,

   Quân Tàu khiếp sợ dám còn vãng lai!


   Lý Thường Kiệt đủ tài thao lược,

   Giữ san hà khỏi bước xâm lăng,

   Quân thù khoe rắn, khoe rồng,

   Mới nghe danh đã rủn lòng tháo lui.


   Quân Mông Cổ chọc trời khuấy nước,

   Đoàn kỵ binh như sức cuồng phong,

   Á, Âu thâu núi đoạt sông,

   Gặp Trần Quốc Tuấn, hãi hùng thoát thân.


   Chốn Lam Sơn nhớ lần khởi nghĩa,

   Họp con em mạnh mẽ đứng lên,

   Trên đài tổ quốc bia truyền,

   Gươm thần Lê Lợi ghi thiên anh hùng.


   Suốt một đêm lướt vòng súng đạn,

   Phá quân Tàu tán loạn trên sông.

   Bình minh rõ bóng Quang Trung,

   Trong bầu hùng vĩ Thăng Long reo mừng.


   ... Mặt Hồ Tây mông mênh mây nước,

   Truyện thần linh thuở trước đâu xa!

   Chuông chùa Trấn Võ ngân nga,

   Trâu vàng lìa đất Trung Hoa điên cuồng.


   Nước Hồ Gươm, trăng vàng rung động,

   Nhắc đêm xưa ngọn sóng chập chùng,

   Rùa thiêng nổi trước thuyền rồng,

   Trên hồ hoàn kiếm anh hùng là ai?


   Núi Hồng Lĩnh chín mươi chín ngọn,

   Suối ngâm thi, gió chọn đường tơ,

   Sơn hà mai cũ, hạc xưa,

   Hồn thơ nhắc mãi Tố Như muôn đời.


   Chốn Đèo Ngang ngậm ngùi dừng bước,

   Tiếng gia gia quốc quốc bồi hồi,

   Thanh Quan bút họa thiên tài,

   Bức tranh non nước chưa phai nét vàng.


   Tại Mỹ Sơn lầu trang sụp đổ,

   Dấu Chiêm Thành khóc thuở tàn quân.

   Bùi ngùi nhớ bóng Huyền Trân,

   Hai châu Ô Lý, đổi thân nghìn vàng.


   Đá Vọng phu nhớ thương thổn thức,

   Tay bồng con non nước vời trông.

   Xa xa mặt biển mênh mông,

   Đầu non tượng đá tỏ lòng tiết trinh.


   Nước tôi đã đúc thành một khối,

   Tự Nam Quan cho tới Cà Mau.

   Núi rừng khai khẩn bấy lâu,

   Mồ hôi, nước mắt, dãi dầu, gian lao.


   Núi Tản Viên dạn màu sương gió,

   Sông Cửu Long thương nhớ đầy vơi.

   Lúa vàng bát ngát Đồng Nai,

   Rừng xanh bao phủ dãy dài Hoành Sơn.


   Đây là nơi mồ chôn kẻ trước,

   Đây là nơi hẹn ước người sau,

   Nghìn thu sinh tử chung nhau,

   Chung thương, chung nhớ, chung sầu, chung vui.


   Nước non thế, ai người biết tới?

   Biết hay không cũng tại lòng ta!

   Hỏi rằng nước ấy gần xa?

   Thưa rằng: "Nước ấy tên là Việt Nam".


   (Trích Nước Tôi)

   (Việt Nam Thi Nhân Tiền Chiến, Nguyễn Tấn Long, Nxb Văn Học, 2000)

   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - Nước Tôi Nguyễn Văn Cổn Thơ

  3. Thơ và bài viết về Thơ (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

     Thơ và Bài viết về Thơ:

     Cùng Mục (Link)

   Ba Dòng Thơ Tiêu Biểu Phương Đông: Thơ Thiền Việt Nam, Đường Thi Trung Hoa Và Haiku Của Nhật (Thái Tú Hạp)

   Vài lời Cần Nói Về Ngày 30 Tháng 4 (Bùi Chí Vinh)

   Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan (Viên Linh)

   Gọi Yêu Dấu & Trong Giấc Mơ Nào (Trần Yên Hòa)

   Tản mạn về bài thơ "Lời nguyện của rừng" (Trần Đăng Hồng)

    
   Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

    

     Thơ Dịch:

    (Vietnamese Poetry translated into English)

    

   Đàm Trung Pháp & Viên Linh dịch và chú giải:

    

   Vịnh Hai bà Trưng (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập)

   Ăn Cỗ Đầu Người (Nguyễn Biểu)

   Đoạt Sáo Chương Dương Độ (Trần Quang Khải)

   Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt)

   ......

   Huỳnh Sanh Thông dịch:

    

   Thăng Long (Nguyễn Du)

   Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du)

   Hồ Hoàn Kiếm (Vô Danh)

   Thăng Long Thành Hoài Cổ

    (Bà Huyện Thanh Quan)

   ......

   Lê Đình Nhất-Lang & Nguyễn Tiến Văn dịch:

    

   Cùng khổ (Bùi Chát)

   Hoa sữa (Bùi Chát)

   Bài thơ một vần (Bùi Chát)

   ......

   Các tác giả khác dịch:

    

   Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn) (Do Dinh Tuan dịch)

   Bữa Tiệc Hòa Bình (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Nguyễn Ngọc Bích dịch)

   Từ Một Cuốn Rún (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Đinh Từ Bích Thúy dịch)

   ......

     Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

     Thơ Cổ:

     Cùng Mục & Chỉ Số (Link)

   Sau đúng 60 năm, đọc lại bài thơ trừ tịch của Đặng Đức Siêu và Đông Hồ (Trần Từ Mai )

   Mùa Thu Trong Đường Thi (Lê Đình Thông)

   Những Vần Thơ Xuân Của Vua Trần Nhân Tông (Tạ Quốc Tuấn)

   Về một bài thơ dạy học vào mùa xuân của Trần Quý Cáp (Ngô Thời Đôn)

   Cảnh Đẹp Thành Thăng Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuấn (Phạm Trọng Chánh)


   Ngày Xuân Đọc "Đào Hoa Thi" của Nguyễn Trãi (Trần Uyên Thi)

   Thơ Lý Bạch (Đàm Trung Pháp)

    

    

     Thơ Tuyển:

     Cùng Mục & Chỉ Số (Link)

   Vài lời Cần Nói Về Ngày 30 Tháng 4 (Bùi Chí Vinh)

   Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan (Viên Linh)

   Lời Cầu Nguyện Của Rừng (Bùi Bá)

   Bài Tế Chiến Sĩ Quốc Gia Trận Vong (Việt Thần)

   Sám Hối (Trần Đức Thạch)


   Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

     Trang Thơ các Tác Giả:

    

   Cùng Chỉ Số - Lưu Trữ (Link) Chu Ngạn Thư   Chu Trầm Nguyên Minh   Hồ Minh Dũng   Hoàng Anh Tuấn   Hoàng Hương Trang   Lê Hữu Nghĩa   Lê Phương Nguyên   Lê Văn Trung   Mai Trung Tĩnh   Minh Đức Hoài Trinh  

    

     DANH NGÔN (Proverbs)

    

      • Chí Khí

      • Xử Thế

    

     TỤC NGỮ (Proverbs)

    

   Tre già măng mọc

   Đục nước béo cò

   Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng

   Gà một mẹ đá nhau

    

     ĐỐ VUI (Puzzles)

     Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)