1. Head_
  Lữ Liên
  (..1917-8.7.2012)
  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Gọi Hồn - Viên Linh (Đàm Trung Pháp dịch)

   DỊCH THƠ SANG ANH NGỮ


      Gọi Hồn (Viên Linh)

            Đàm Trung Pháp chuyển sang Anh ngữ và chú giải

   :: Gọi Hồn (Viên Linh 1)  Evoking the spirits of those who perished at sea 2

    


   Trên Huyết Hải thuyền trôi về một chiếc

   Chiều bầm đen trời rực rỡ đau thương

   Thân chìm xuống băng tuyền giờ tận biệt

   Sóng bạc đầu hối hả phủ trùng dương


   Thấp thoáng trần gian

   Mịt mù bóng đảo

   Trôi về tây về bắc về đông

   Trôi về đâu bốn bề thủy thảo

   Về đâu kiếp đắm với thân trầm.


   Hồn ơi dương thế xa dần

   Hồn đi thôi nhé thủy âm là nhà

   Hồn về trong cõi hà sa

   Sống không trọn kiếp chết là hồi sinh.

   Xong rồi một cõi u minh

   Ngựa Hồ chim Việt biến hình mà đi.   Hồn vẫn ở la đà Nam Hải

   Hồn còn trôi mê mải ngoài khơi

   Hồn còn tầm tã mưa rơi

   Tháng Tư máu chảy một trời sương tan.


   Thân chìm đắm cõi điêu tàn nước cũ

   Những lâu đài thành quách những vàng son

   Những tân thư kỳ mặc những linh đường

   Những rực rỡ của một thời dựng nước

   Bao mắt mở bao tóc sầu dựng ngược

   Bao tay cùm bao ngực vỡ hôm qua

   Trong rêu xanh ngần ngật bóng sơn hà

   Lướt hải phận về dưới trời cố quốc.


   Nhắm hướng hôi tanh

   Chia bày trận mạc

   Hồn binh tàn hỗn chiến Thủy Mộ Quan.


   Đêm rơi thời hết vận tàn

   Ô y cầu nhỏ người sang Lạc Hà

   Thác rồi thân hóa phù sa

   Mon men trở lại quê nhà mỗi đêm.   Về đâu đêm tối

   Hương lửa lung linh

   Những ai còn bóng

   Những ai mất hình


   Những ai vào kiếp phù sinh

   Hóa thân hồ hải làm binh giặc trời

   Khi nào hết quỉ ngoài khơi

   Ta vào lục địa ta hồi cố hương
   Cùng nhau ta dựng lại nguồn

   Chẻ tre đẵn gỗ vạch mương xây đình.

   Ông Nghè về lại trong dinh

   Tướng quân giữ ải thư sinh dưới đèn.

   Từ Thức lại trở về tiên

   Sĩ phu giảng huấn người hiền bình văn

   Nương dâu trả lại con tằm

   Ruộng xanh trả bác nông dân cần cù.

   Ngựa ông trả lại thằng cu

   Nhà chung trả Chúa chùa tu trả Thày

   Quạt mo tao trả cho mày

   Các cô yếm thắm trả bày trai tơ.

   Việt Nam dựng lại sơn hà

   Móng rồng năm lượt Quê Nhà phục hưng.


   Đã tỉnh sầu u thương tiếc hết

   Bình minh lên nghe, hoàng hôn biết

   Chim lạnh về Nam sông núi ta

   Không nói không cười chân trở bước.

   Nỏ thần thủa trước

   Gươm bén hồ xưa

   Tràn lên như nước vỡ bờ

   Lạc Long lại đón Âu Cơ về thuyền.

   Các con từ dưới biển lên

   Từ trên núi xuống hai miền gặp nhau.


   Năm nghìn năm lại bắt đầu

   Chim nào tha đá người đâu vá trời

   Chúng ta rời bỏ xứ người

   Loài chim trốn tuyết qui hồi cố hương.


   Viên Linh

   On the Blood Sea a single boat flowed back

   The splendid evening sunlight gradually darkened

   The bodies had sunk into the cold water from the boat

   White-crested waves hurriedly covered the sea


   The world in a flashback

   The island invisible in a mist

   Drifting to the west or the east

   The four corners were all marine plants

   Whither would float these drowned bodies?


   Dear spirits, with this world farther and farther from you

   Godspeed to your new abode undersea

   You are returning to the realm of sand and water

   With your lives cut short, you will come to life again after death

   Done is your somber and dark world

   The Hồ horse Việt bird identity shall metamorphose as you depart


   Yet, you still linger on the South Sea

   Longingly drifting on the country’s seacoast

   Crying torrentially

   Like the blood that gushed in April since early mist


   The spirits’ submerged bodies now drift back to the desolate old country

   With its castles and citadels in the golden days

   Its great books, its hallowed shrines

   Its splendor in the time of country-building [3]

   With staring eyes and rising hairs

   A myriad of former prisoners and injured people

   In green moss, clinging to the image of the land

   Speedily float toward their former country
   Targeting a land that is now putrid

   Sharing battle plans

   Spirits of disabled soldiers continue their war

   from the Pass of Graves in the Sea


   When night ends, so does their chance

   In black clothes they cross the Lạc Hà bridge [4]

   In bodies that have turned into alluvium

   Gingerly they return to their homeland every night


   What is your destination in the dark

   Amidst incense and flickering candlelight

   Oh, those of you who keep your shadow

   And those of you who have lost it all


   Having entered the cycle of lives

   Let’s turn our seafaring bodies into celestial soldiers

   Once we have dispatched all devils inhabiting our open sea

   We will come ashore to our place of birth


   Together we will restore our traditions

   Bamboo and timber will be cut to build moats and communal temples

   The doctor of literature will return to his residence

   The general to his frontier defense

   The student to his desk

   Từ Thức to fairyland [5]

   Scholars to teaching, sages to literary review

   Mulberry groves will go back to silkworms

   Green rice paddies to hard-working farmers

   The play horse to the young boy [6]

   Monasteries to God, pagodas to the monk

   The areca-spathe fan I will return to you [7]

   Maidens in bright-red camisoles to young men

   Vietnam will rebuild its nationhood

   The five-claws dragon will herald our restored native land [8]   Gone is all grief and regret

   From dawn to dusk the news is heard

   The cold birds have returned to the warm southern branch in their own land

   Solemnly they come home

   Magic crossbow of the past

   Sharp sword from the old lake

   Unstoppable is their revived power

   Lạc Long welcomes Âu Cơ back to his boat

   As their children up from the sea and

   Down from the mountain are
   Our five-thousand-year legacy will start anew

   The rock-carrying bird, the sky-mending lady [9]

   We are leaving a foreign land

   Like snow-shunning birds returning to their native land


   Đàm Trung Pháp translated into English
   and provided annotations
   (Nguồn: sangtao.org)

   ANNOTATIONS:   Nhà thơ Viên Linh

   [1] Viên Linh is the pen name of Nguyễn Nam, born in 1938 in Hà Nam Province, North Vietnam. An accomplished poet and novelist, he has published numerous novels and poetic collections. His play Con Đường Ngựa Chạy brought him the 1972 Presidential Prize in Literature, and his novel Gió Thấp landed him the First Place in the Republic of Vietnam’s 1974 National Prizes in Literature and Arts. Among his best known poetic works are Hóa Thân (1964) and Thủy Mộ Quan (1982). Between 1961 and 1975, Viên Linh served as managing editor of several literary magazines in Saigon. Since his resettlement in the United States in 1975, he has earned his living as a newspaperman, a publisher, and currently as the editor and publisher of Khởi Hành, a literary review with an international readership.


   [2] After April 1975, daring efforts by freedom-seeking Vietnamese people who took to the sea in decrepit boats were a great tragedy reported daily by the media, especially the Vietnamese-language press abroad. The most tragic aspect of this exodus was the starvation to death of children and the rape of women by sea pirates. By 1978, “boat people” had become well-known, and temporary refugee camps had been set up in various places in Southeast Asia. This poem is part of Viên Linh’s well-known work named Thủy Mộ Quan (The Pass of Graves in the Sea).

   [3] That was when the Republic of Vietnam was established after the 1954 Geneva Agreement, with Saigon as its capital. It had a new flag and a new anthem, and more than 80 countries in the United Nations recognized it. In April of 1975, violating all signed agreements, communist North Vietnam overran this republic. As a result, more than 800,000 people from the South became boat people seeking freedom, and thousands of them drowned in the South China Sea.

   [4] Lạc Hà (or Nại Hà) is the river of separation, spanned by a bridge. Crossing this bridge means entering the world of the dead.

   [5] According to Vietnamese mythology, Từ Thức met a fairy named Giáng Hương and stayed with her in her world for a year. He became homesick and asked her to allow him a home visit, promising he would return. People and things back home had changed totally. An old man told him that Từ Thức was his grandfather who had disappeared 80 years earlier.

   [6] The imaginary play horse for young boys in the old days was a long dried areca leaf that they dragged along the road, announcing their horse has arrived and asked people to feed it with grass.

   [7] According to a legend, a young boy named “thằng bờm” had an areca-spathe fan. A rich man wanted to get it from him in exchange for expensive things, but to no avail. The boy finally agreed to just a handful of steamed rice. The story implies that the country people were realistic and not interested in vague promises.

   [8] In Vietnamese paintings, a dragon has five claws in each foot. The Chinese dragon is painted with four claws in each foot.

   [9] The bird “tinh vệ” and the lady named “Nữ Oa” in Chinese mythology were the symbols for people with tremendous determination and perseverance

   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - “Mỹ Ngữ” Và “Anh Ngữ” Khác Nhau Thế Nào? Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Từ Điển Nhân Danh Địa Danh & Tác Phẩm VHNT Trung Quốc -Hoàng Xuân Chỉnh Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - The 12 Verb Tenses Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Thành Ngữ Tiếng Anh Kỳ 12 – [271-290] Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Giới thiệu sách "Khói Sóng Trên Sông" của Nguyễn Văn Sâm Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - Run-On-Sentence (Câu Chạy tuốt luốt) Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Điểm sách Vietnamese/Tiếng Việt Không Son Phấn của GS Nguyễn Đình Hòa Đàm Trung Pháp Điểm sách

   - Thành Ngữ Tiếng Anh Kỳ 14 – [311-335] Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Fragment (Câu Cụt) Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Điểm sách Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn Đàm Trung Pháp Giới thiệu

  3. Thơ và bài viết về Thơ

    

     Thơ và Bài viết về Thơ:

    

   Những Nẻo Đi Mới Của Thơ (Phạm Thế Ngũ)

   Bi Khúc Chia Biệt Thi Sĩ Nguyễn Đức Sơn (Huy Tưởng)

   Về một người nữ ở quán Truông Bà Đờn (Trần Hoài Thư)

   Người xưa không cho như thế là “đạo văn” (Thiếu Khanh)

   Tính phổ quát trong một bài thơ (Trần Hoài Thư)

    

    

     Thơ Dịch:

    (Vietnamese Poetry translated into English)

    

   Đàm Trung Pháp & Viên Linh dịch và chú giải:

    

   Vịnh Hai bà Trưng (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập)

   Ăn Cỗ Đầu Người (Nguyễn Biểu)

   Đoạt Sáo Chương Dương Độ (Trần Quang Khải)

   Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt)

   ......

   Huỳnh Sanh Thông dịch:

    

   Thăng Long (Nguyễn Du)

   Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du)

   Hồ Hoàn Kiếm (Vô Danh)

   Thăng Long Thành Hoài Cổ

    (Bà Huyện Thanh Quan)

   ......

   Lê Đình Nhất-Lang & Nguyễn Tiến Văn dịch:

    

   Cùng khổ (Bùi Chát)

   Hoa sữa (Bùi Chát)

   Bài thơ một vần (Bùi Chát)

   ......

   Các tác giả khác dịch:

    

   Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn) (Do Dinh Tuan dịch)

   Bữa Tiệc Hòa Bình (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Nguyễn Ngọc Bích dịch)

   Từ Một Cuốn Rún (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Đinh Từ Bích Thúy dịch)

   ......

    

    

     Thơ Cổ:

    

   Sau đúng 60 năm, đọc lại bài thơ trừ tịch của Đặng Đức Siêu và Đông Hồ (Trần Từ Mai )

   Mùa Thu Trong Đường Thi (Lê Đình Thông)

   Những Vần Thơ Xuân Của Vua Trần Nhân Tông (Tạ Quốc Tuấn)

   Về một bài thơ dạy học vào mùa xuân của Trần Quý Cáp (Ngô Thời Đôn)

   Cảnh Đẹp Thành Thăng Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuấn (Phạm Trọng Chánh)

   Ngày Xuân Đọc "Đào Hoa Thi" của Nguyễn Trãi (Trần Uyên Thi)

   Thơ Lý Bạch (Đàm Trung Pháp)

    

    

     Thơ Tuyển:

    

   Hòa Âm Quỷ Điệu (Trần Lý Nhiên Đăng)

   Tên Con Là HOÀNG SA (Cát Vàng)

   Quê Em (Trần Huiền Ân)

   Bài Tình, Ngày Tình Nhân (Trần Yên Hòa)

   Bài Thơ Tình Ngày Valentine Viết Muộn: Nhắn Người (Xuân Thao)

    

     Trang Thơ các Tác Giả:

    

   Chu Trầm Nguyên Minh,  Hồ Minh Dũng,  Hoàng Anh Tuấn,  Hoàng Hương Trang,  Lê Văn Trung,  Mai Trung Tĩnh,  Ngọc Dũng,  Nguyễn Bá Trác,  Nguyễn Bắc Sơn,  Nguyễn Cát Đông,  

    

     Tục ngữ (Proverbs)

    

   Tre già măng mọc

   Đục nước béo cò

   Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng

   Gà một mẹ đá nhau

    

     Danh Ngôn

     Đố vui (Puzzles)

    

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)