1. Head_

  Nguyễn Gia Trí

  (.0.1908 - 20.6.1993)
  Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   

   

  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Những vần thơ cho người đã khuất (Nhiều Tác Giả) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

   21-10-2016 | VĂN HỌC

   Những vần thơ cho người đã khuất

     NHIỀU TÁC GIẢ
   Share File.php Share File
       

    


         Nhà thơ Trần Thúc Vũ
       (1941 - 2005)

   1.


   Nhóm bạn hữu, thân bằng, quyến thuộc cùng nhau viết những dòng thơ nhớ thương Trần Thúc Vũ: Vương Kim Ngọc, Thảo Ca, Trần Phú Trắc, Nguyễn Đình Hải, Lê Hữu Quế, Hà Mai Khuê, Yên Hà, Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn, Hà Phương, Hồng Mai, Trần Minh Xuân, Hải Triều.

   2.


   Hà Phương, Anaheim, California
   Nhược Thu, San Diego, California
   Trần Huy Sao, San Diego, California
   Trần Minh Xuân, Newark, California
   Thảo Ca, Union City, Caliìornia
   Đinh Hùng, Sài Gòn (đã mất)
   Sa Giang Trần Tuấn Kiệt, Sài Gòn, Việt Nam
   Lê Khắc Anh Hào, Vancouver, Canada.

   một

   Vũ ơi!

   (Thấm thoát anh Vũ đã mất 50 ngày, chị Vương Kim Ngọc và bạn hữu liên kết nhau thành một bài thơ buồn nhớ Trần Thúc Vũ. Tất cả ước mong những dòng thơ này được đưa vào cuối tập tho để như gửi theo anh từng nén hương nhung nhớ.)

   1.

   Bốn chín ngày qua em vắng nhà

   Vợ con, bằng hữu quạnh xót xa

   Nơi đây đất khách lòng hoang lạnh

   Thúc Vũ đi rồi ai Thảo Ca?!


   2.

   Thương người thơ điệu buồn ai oán

   Thúc Vũ người thơ hay Kinh Kha:

   "Thân nợ núi sông chưa báo đáp

   Đành cam lưu luyến buổi phân lìa!"


   3.

   Trắc, Phần, Khuê, Quế, Xuân còn đây

   Nhớ bạn, Vũ ơi! Bốn chín ngày

   Hải Triều biền biệt trời phương Bắc

   Nhớ Vũ, thành sầu chợt bủa vây.


   4.

   Bố còn đó, con lơ là đảng trí

   Bố đi rồi, con biết tỏ cùng ai

   Con nguyện ước quyết một lòng nung chí

   Cho đời vui lòng rộn rã môi cười.


   5.

   Nhở xưa mặt Thúc Vũ luôn tươi

   Giờ hồn bay bổng tận cõi trời

   Hình bóng anh còn trong bằng hữu

   Mãi mãi chí anh, vẫn muôn đời!


   6.

   Anh vội vàng đi, chửa chớm thu

   Sợi thương, sợi nhớ lấy chi bù

   Kính anh, thắp nén hương hồi niệm

   Nguyện Chúa Thiên Đường, anh lãng du!


   hai


   Chính Khí (Hà Phương)          • Khóc Trần Thúc Vũ (Nhược Thu)

   Thương tiếc Trần Thúc Vũ (Trần Huy Sao)   • Tiển bạn Trần Thúc Vũ (Thảo Ca)

   Vĩnh biệt Trần Thúc Vũ (Trần Minh Xuân)     • Không đề (thơ Đinh Hùng)

   Tiễn đưa Trần Thúc Vũ (Sa Giang Trần Tuấn Kiệt)

   Trần Phiên Ngung: Giấc mơ không tròn (Lê Khắc Anh Hào)


   Chính Khí


   Chính khí trào dâng ngập đất trời

   Hai mươi năm lẻ vẫn bùng sôi

   Tung mồ bật dậy thân vô tử

   Non nước vai mang thệ một đời.

      Hà Phương
      (Kính tặng Trần Thúc Vũ ngày đến Hoa Kỳ)

   *   Khóc Trần Thúc Vũ


   Trần Thúc Vũ ơi! Thúc Vũ ơi!

   Đường về còn lại có xa xôi?

   Ra đi anh bỏ thêm lần nữa

   Bè bạn, người thân, mất thật rồi!


   Chí lớn nuốt hờn trong tủi nhục

   Đời trai nợ nước gánh vai oằn

   Quê hương còn phỏng dầu sôi lửa

   Anh đã yên bề một tấm thân.


   Anh bỏ đi tìm một cõi riêng

   Đành chôn kín mộng những ưu phiền

   Đời ta đã mất đâu còn sợ

   Lịch sử e rồi địch bẻ xuyên...

      Nhược Thu 16/06/2005

   *   Thương tiếc Trần Thúc Vũ


   Bài thơ anh viết chiều hôm ấy

   Được dịp ngồi nghe tác giả ngâm

   Giọng cao tiếp lửa bừng thơ dậy

   Giọng trầm ai oán nỗi quê nhà.


   Mới hiểu lòng anh, Trần Thúc Vũ

   Vẫn mãi nặng tình với nước non

   Bài thơ ký tặng anh Khuê giữ

   Mai người đi, thơ ở lại đời.


   Tiễn anh đi nhé! Trần Thúc Vũ

   Ở nghĩa nào cũng biệt ly thôi

   Kỷ niệm trong đời tôi vẫn giữ

   Một chiều anh về San Diego.

      Trần Huy Sao - Tháng 6/2005

   *   Tiển bạn Trần Thúc Vũ


   "Năm xưa ta vào trận

   Lòng như mây bốn phương"

   Giờ xuôi tay xứ người

   Biết đâu là cố hương

   Sắt thép nung lòng bạn

   Mắt ngời trang sử xanh

   Giặc thù nay còn đó

   Bạn ra đi sao đành?!

      Thảo Ca
      Tháng 6/2005

   *   Vĩnh biệt Trần Thúc Vũ


   Tử thần kính cẩn cúi chào

   Mời anh về ngự chốn nào vinh danh

   Bên kia phận số cũng đành

   Thiên thai mõi cánh hạc lanh quanh cười

   Và anh dạo bước rong chơi

   Vô ưu vô tướng thảnh thơi phận mình.

      Trần Minh Xuân
      18/06/2005

   *   Em đến hồn thơm như Ngọc Lan

   Và ra đi như một âm đàn

   Lung linh vũ điệu mây tà áo

   Nghiêng cánh tay buồn xuống thế gian.

      Đinh Hùng
      (Dòng thơ không đề Đinh Hùng viết trên bao thuốc lá cho Trần Thúc Vũ
       khi cả hai ngồi uống bia nhìn hoa Ngọc Lan năm xưa tại Sài Gòn.)

   *   Tiễn đưa Trần Thúc Vũ


   Nghe tin anh đã đi rồi

   Bạn bè dăm đứa bên trời nhớ nhau

   Lửa cuồng chinh chiến hôm nao

   Hôm nay lửa đỏ ru vào thiên thu.


   Nhớ nhau đây cũng bạc đầu

   Những người thiên cổ đi vào lãng quên

   Sử đời dù có bia tên

   Chiến binh năm ấy ghi tên sau này.


   Những bà mẹ vẫn còn đây

   Đêm đêm nhớ bóng con gầy xa xăm.

   Nước non nay đã nhúng chàm

   Vết nhơ bao thuở biết làm sao ra.


   Canh khuya đứng giữa ngã ba

   Trời mông đất quạnh ta bà hư không

   Bao nhiêu cọng cỏ phiêu bồng

   Chỉ còn thơ với tấm lòng là đây.


   Khóc anh viết ý thơ này

   Gọi là tưởng niệm những ngày xa xăm.

      Sa Giang Trần Tuấn Kiệt
      Sài Gòn 17/06/2 005

   *   Trần Phiên Ngung: Giấc mơ không tròn.


   Nghiêng vai nặng gánh sơn hà

   Chân đi lệch núi máu nhòa sông chia

   Bảy lăm vận nước phân lìa

   Cùm gông mấy cõi đi về như không

   Tưởng cùng về với núi sông

   Báo đao dũng liệt phá vòng tử sinh

   Đạp lên vạn nỗi bất bình

   Đạp lên đầu giặc thất kinh dậm dài.


   Hỡi ơi giấc mộng ngày mai

   Còn nguyên, anh vội khuất ngoài gió trăng

   Chỉ còn những áng thơ giăng

   Vương mây chắp cánh Đại Bàng biệt ly!

   Lê Khắc Anh Hào
   24/08/2005

   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - Tạp Chí Văn Nói Chuyện Về Các Nhà Văn Nữ Nhiều tác giả Thảo luận

   - Thơ trích từ tạp chí THẾ ĐỨNG số 2 - Xuân Canh Tuất (1970) Nhiều tác giả Thơ

   - Những vần thơ cho người đã khuất Nhiều tác giả Thơ

   - Thơ Về Mẹ Nhiều tác giả Thơ

   - Bán Nguyệt San Văn Dưới Mắt Mười Một Tác Giả Nhiều tác giả Phỏng vấn

   - Thơ Tưởng Niệm Ngày 30 Tháng Tư Nhiều tác giả Thơ

   - Thơ Tình Ngày Valentine Nhiều tác giả Thơ

   - Thơ và Câu Đối Mừng Xuân Nhiều tác giả Thơ

   - Thơ Tưởng Niệm Các Anh Hùng Tử Sĩ ở Hoàng Sa Nhiều tác giả Thơ

   - Thơ Tiền Chiến Nhiều tác giả Thơ

  3. Bài viết về nhà thơ Trần Thúc Vũ (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

   Bài viết về Trần Thúc Vũ

    
   Cùng Tác Giả (Link-1)

   Những vần thơ cho người đã khuất (Nhiều tác giả)

   Trần Thúc Vũ (Học Xá)

   Thay Lời Bạt Tập Thơ Dựng Cõi Của Trần Thúc Vũ (Lê Khắc Anh Hào)

   Vĩnh biệt người lính hào hùng, nhà thơ bất khuất Trần Thúc Vũ (Khiêu Long)

   Vĩnh biệt nhà thơ Trần Thúc Vũ (anhduong.net)

    

   Tác phẩm của Trần Thúc Vũ

    
   Cùng Tác Giả (Link-2)

   Khởi Hành (Trần Thúc Vũ)

   Trang Thơ Trần Thúc Vũ (Trần Thúc Vũ)

    

   Bài Viết về Văn Học (Học Xá)

    

   Bài viết về Văn Học

     Cùng Mục (Link)

   Cuộc phỏng vấn Ông Vũ Đình Long (Lê Thanh)

   Đọc Sách Nguyễn Lý-tưởng: ‘Thuyền Ai Đợi Bến Văn Lâu’ (Lê Đình Cai)

   Vài nhận xét về bút pháp Trà Lũ (Võ Kỳ Điền)

   Đọc tuyển tập “Thơ Lính Chiến Miền Nam – ARVN Soldiers Poetry” (Nguyễn Hiền)

   Thơ Như Thương, tình yêu, những khuôn mặt (Lê Hữu)


    

   Tác phẩm Văn Học

    

   Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)

   Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng,  Quyển Hạ

   Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)

   Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)

   Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)

   Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)

   Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)

   Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)

   Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):

           Tập   I,  II,  III,  IV,  V,  VI

   Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)

   Sách Xưa (Quán Ven Đường)

   Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)

   Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương

     (Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)

    

   Văn Học Miền Nam (Học Xá) Văn Học (Học Xá)

    

   Tác Giả

    

   Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)

     Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)

     Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)

     Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)

   Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)

     Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)

   Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)

   Dương Quảng Hàm (Viên Linh)

   Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)

   Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)

     Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)

   Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)

   Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)

   Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)

   Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

   Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)

   Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)

   Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)

   Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)

   Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)

   Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)

   Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh

    (Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)

   Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)

   Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn

   Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)

   Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An

   Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)

   Danh Mục Tác Giả: Cùng Chỉ Số (Link-2) An Khê,  Andrew Lâm,  Andrew X. Phạm,  Au Thị Phục An,  Bà Bút Trà,  Bà Tùng Long,  Bắc Phong,  Bàng Bá Lân,  Bảo Vân,  Bích Khê,  Bình Nguyên Lộc,  Bùi Bảo Trúc,  Bùi Bích Hà,  Bùi Giáng,  Bùi Kỷ,  

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)