1. Head_
  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Nguyệt san Văn Hóa Á Châu (40 số) (Trần Hoài Thư)

   18-11-2019 | VĂN HỌC

   Nguyệt san Văn Hóa Á Châu (40 số)

    TRẦN HOÀI THƯ
   Share File.php Share File
       

    

   Trích từ bản thảo của Tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 87
   (sắp phát hành vào tháng 12-2019)


   Nguyệt san Văn Hóa Á Châu – cơ quan phổ biến tinh thần của Hội Việt Nam Nghiên Cứu Liên Lạc Văn Hóa Á Châu. Số 1 phát hành tháng 4 năm 1958... Chúng tôi không rõ báo bị đình bản năm nào. Số thứ tự của báo đước xếp theo năm. Ví dụ năm 1958 là tập I số 1, tập I số 2… Năm 1960 là tập III số 1, tập III số 2…


   Tạp chí có một chủ nhiệm duy nhất là Nguyễn Đăng Thục. Chỉ có thư ký Tòa soạn là thay đổi. Trước tiên là Lê Xuân Khoa (kể từ số 15). Kể từ năm thứ tư, Lê Thành Trị thay Lê Xuân Khoa giữ phần hành Thư Ký tòa soạn.


   Sau đây là một phần trong bảng tuyên ngôn, để giải thích tại sao VHAC lại có mặt:

   “Dân tộc Việt Nam vốn thuộc về tinh thần văn hóa Hoa Ấn, mới được tiếp xúc với Âu Mỹ trong khoảng vài ba thế kỷ gần đây và nhất là trong ngót một thế kỷ dưới sự bảo hộ của nước Pháp. Trong khoảng thời gian này chúng ta thực đã trực tiếp với Âu Tây nhưng chúng ta lại bị gián đoạn với tinh thần Á châu cố hữu của chúng ta vì một dân tộc đã mất chủ quyền chính trị thì đồng thời cũng mất tự do phát triển quốc túy quốc hồn..”

   (VHAC số 1, Tuyên ngôn của Hội Việt Nam Nghiên Cứu Liên lạc Văn hóa Á Châu)

   Những điểm nổi bật của tạp chí, so với các tạp chí văn hóa khác:


   – Là tờ báo biết lợi dụng sức mạnh của tập thể.


   Tập thể đây là hội viên. Họ là một nguồn tài trợ chính trong việc duy trì tờ báo. Họ cũng là chất xám để phổ biến những tài liệu văn hóa hiếm hoi, chưa hề được phổ biến. Thật hiếm để có những bản dịch như: “Lịch sử những mối tương quan giữa Đông Dương và Java trong thời cổ”, “Văn kiện ngoại giao giữa Nhật – Bản và V.N”, “Bài văn bia tại Lăng Cha Cả”, “ Ngọc tinh liên Phú của Mạc Đĩnh Chi”, “Các Ngữ-tộc trong tỉnh Kontum của D. Thomas” v.v…


   Thú thật, qua công việc sưu tập sách báo cũ miền Nam, tôi có dịp đọc nhiều, nhưng chưa có tạp chí nào lại là một kho lưu trử những tài liệu về văn hóa Đông Tây rất quí giá như tạp chí VHAC.


   – Là một tờ báo mà người viết thuộc thành phần trí thức, có kiến thức cao. Người đọc cũng vậy.


   – Là tờ báo mà mục đọc sách chẳng những dành cho những tác phẩm Việt Nam mà còn ngoại quốc. Mục này chỉ mở ra vào năm thứ ba, những tác phẩm ngoại quốc là những tác phẩm rất thịnh hành như:

   “Le manifeste démocratique” của Ferdinand Peroutka,

   “Le diner en ville” của Claude Mauriac,

   “Aux Indes avec Gandhi” của Edmond Privat,

   “Où va le Japon” của Henry van Strealen v.v…

    

   Các tác phẩm VN được điểm sách là những tác phẩm quen thuộc ví dụ Đời Phi Công của Toàn Phong hay Xây Dựng nhân sinh quan của Nghiêm Xuân Hồng. Khen cũng có và chê cũng thẳng thừng. Riêng cuốn Xây Dựng nhân sinh quan của Nghiêm Xuân Hồng được điểm đến hai lần và lần nào cũng khá kỷ có nghĩa là chiếm nhiều trang. Cả hai lần đều “chê” hơn là khen. Trần Lâm thì vuốt sau khi “chê”:


   Tác phẩm của ông Nghiêm Xuân Hồng mang lại cho người đọc sự thắc mắc và tiếc rẻ: Tôi có cảm tưởng ông chưa nói hết những đoạn đường ông tính đi trong cuộc hành trình tư tưởng của ông và của nhân loại. Những điều chưa nói hết đó, và những đoạn đường chưa đi hết đó, lại là những thứ mà hiện nay chúng ta đang cần. Chúng ta mong chờ và trông cậy ở ông… (Trần Lâm, đọc Xây Dựng Nhân sinh quan của Nghiêm Xuân Hồng tập III số 3).


   Còn bài đọc của Trần quí Thành thì nặng tay:

   Để tổng kết một bài vô tình đã thành ra quá dài này, tôi chỉ xin nhắc lại với Nghiêm tiên sinh rằng triết học, tuy không phải là khoa học theo kiểu thực nghiệm, nhưng là một khoa học thực thụ. Không phải đố ai cũng tự học lấy được. Có lẽ cũng vì quá coi thường nó, nên tiên sinh đã vấp vào những lố bịch đáng phàn nàn như tôi lược lại trên kia.


   Vậy xin tiên sinh tha cho tôi cái tính thực thà, đã dám nêu những khuyết điểm kia ra. Tôi đã chỉ làm vì chân lý. Dầu sao tác phẩm của tiên sinh cũng không thể để như vậy được. Nó vừa sai vừa có hại…

   Kết luận


   Với 38 số báo trong bốn năm phát hành đều đặn, VHAC đã đóng góp 18 bài viết về Triết Học, 22 bài về Tôn Giáo, 70 bài về Văn Hóa & Xã Hội, 6 bài về Nghệ Thuật, 32 bài về Văn Học, 62 bài về lịch sử địa lý, 26 bài về Điểm sách. (Hai số cuối cùng chưa kể trong bảng phân loại này) , rõ ràng nguyệt san Văn Hóa Việt Nam là một tạp chí có công rất lớn trong việc phát huy văn hóa dân tộc, nghiên cứu tinh thần Á Châu và dung hợp tư tưởng Đông Tây.


   Trần Hoài Thư

   tranhoaithu42.com   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - Tiếng Hát Trần Hoài Thư Hồi ức

   - Lại Mưu Sinh Thoát Hiểm Trần Hoài Thư Tản mạn

   - Giới thiệu: Thư Quán Bản Thảo số 91 tháng 1-2021 Trần Hoài Thư Giới thiệu

   - Ngày cuối năm 2012 (sau bão Sandy một tháng hơn) Trần Hoài Thư Hồi ức

   - Lời mở cho một tác phẩm mới: Bão Trần Hoài Thư Hồi ức

   - Dịch Bệnh và Văn Chương Trần Hoài Thư Nhận định

   - Toàn bộ Tạp chí Thư Quán Bản Thảo từ trước đến nay được đưa lên online Trần Hoài Thư Thông báo

   - Nguyệt san Vấn Đề (không thiếu số nào, kể cả số báo bị tịch thu) Trần Hoài Thư Thông báo

   - Sau một thời gian tu chỉnh, toàn bộ Tuần báo Nghệ thuật bắt đầu mở cửa... Trần Hoài Thư Thông báo

   - Hành Trình Của Một Người Tìm Kiếm Ý Nghĩa Cuộc Đời Trần Hoài Thư Nhận định

  3. Bài viết về các Tạp Chí

    

   Bài viết về Các Tạp chí

    

   - Lá thư chủ biên Ấn Bản Tháng 12, 2020 - Tập San Việt Học (Đàm Trung Pháp)

   - Lá thư chủ biên Ấn Bản Nov 1, 2020 - Tập San Việt Học (Đàm Trung Pháp)

   - Lá thư chủ biên Ấn Bản Sept 15, 2020 Tập San Việt Học (Đàm Trung Pháp)

   - Ðọc ‘Trọn Bộ Dòng Việt,’ nhớ người xưa bạn cũ (Viên Linh)

   - Thư Tòa Soạn (Văn Hóa Việt Nam)

   - Toàn bộ Tạp chí Thư Quán Bản Thảo từ trước đến nay được đưa lên online (Trần Hoài Thư)

   - Ngôn Ngữ, Tin Cuối Trước Khi In (Luân Hoán)

   - Ngôn Ngữ, Tin Đầu Tiên (Luân Hoán)

   - Chuyện Làm Số Báo 83 (Thư Quán Bản Thảo)

   (Trần Hoài Thư)

   - Về một tờ báo cũ (Trần Hoài Thư)

   - Số báo cuối cùng của Ba Tạp Chí Văn Học Miền Nam (Trần Hoài Thư)

   - Tòa soạn Quán Văn (Trương Văn Dân)

   - “Sách vở ích gì cho buổi ấy!” (Huy Phương)

   - Vài tác giả của tạp chí Tư Tưởng (Viên Linh)

   - Giới Thiệu Tạp Chí Nghệ Thuật (Trần Hoài Thư)

   - Vai Trò Tạp Chí Trong Văn Chương Việt Nam: Tri Tân, Thanh Nghị (Nguyễn Thức)

   - Vai Trò Tạp Chí Trong Văn Chương Việt Nam: Phong Hóa và Ngày Nay (Nguyễn Duy Diễn)

   - Vai Trò Tạp Chí Trong Văn Chương Việt Nam: Nam Phong Tạp Chí (Nguyễn Xuân Hiếu)

   - Vai Trò Tạp Chí Trong Văn Chương Việt Nam: Đông Dương Tạp Chí (Lưu Trung Khảo)

   - Tóm lược về sự hình thành của Tạp chí Đại Học (Nguyễn Văn Lục)

   Độc giả và những người làm một tạp chí văn chương (Trần Phong Giao)

   VĂN và ông Trần Phong Giao (Nguyễn Lệ Uyên)

   Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê)

   Tổng Quan Về Nhóm Sáng Tạo (Nguyễn Vy Khanh)

   Nhìn Lại Một Số Tạp Chí Miền Nam

    (Nguyễn Văn Lục)

   Ý Thức: Đời Sống Của Tôi (Nguyên Minh)

   Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)

   Các Tạp Chí Văn Nghệ Miền Trung Thời Chiến Tranh: Tuy Hòa và Sóng (Nguyễn Lệ Uyên)

   Phan Nhự Thức và Tạp Chí Trước Mặt

    (Khắc Minh)

    

    

   Bài Viết về Văn Học
    

   Bài viết về Văn Học

    

   - Một cánh hạc vừa bay: Nhà văn Duy Lam

   (Nguyễn Tường Tâm)

   - Một Người Viết Nữ Ngoài Vòng Đai Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Sâm (Trần Thị Nguyệt Mai)

   - Về Một Cuộc Hội Thảo Văn Học và Báo Chí Miền Nam 1954-1975 (Nguyễn Vy Khanh)

   - Người yêu thơ, yêu sách vở Nguyễn Mạnh Trinh đã ra đi vĩnh viễn (Phúc Quỳnh)

   - Thơ của người viết văn làm lính chiến Trần Hoài Thư (Luân Hoán)

     Giai Thoại Văn Học

   Tác phẩm Văn Học

    

   Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)

   Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng,  Quyển Hạ

   Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)

   Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)

   Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)

   Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)

   Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)

   Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)

   Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):

           Tập   I,  II,  III,  IV,  V,  VI

   Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)

   Sách Xưa (Quán Ven Đường)

   Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)

   Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương

     (Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)

   Văn Học Miền Nam

    

   Văn Học Miền Nam

    

   - Tạp Văn (Nguyễn Kim Phượng)

   - Văn học miền Nam ở hải ngoại (Viên Linh)

   - Văn Học Miền Nam 1954-1975: Nhận Định, Biên Khảo, Thư Tịch (Nguyễn Vy Khanh)

   - Di sản văn chương miền Nam: Các tác phẩm về văn học mới sưu tập (Trần Hoài Thư)

   - Tổng Kết Cuộc Phỏng Vấn Về Quan Niệm Sáng Tác Của Các Nhà Văn (Nguyễn Ngu Í)

   Nhìn Lại Một Số Tạp Chí Miền Nam (Nguyễn Văn Lục)

   Hướng về miền Nam Việt Nam (Nguyễn Văn Trung)

   Văn Học Miền Nam (Thụy Khuê)

   Câu chuyện Văn học miền Nam: Tìm ở đâu?

    (Trùng Dương)

   Văn-Học Miền Nam qua một bộ “văn học sử” của Nguyễn Q. Thắng, trong nước (Nguyễn Vy Khanh)

   Hai mươi năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975 Nguyễn văn Lục

   Đọc lại Tổng Quan Văn Học Miền Nam của Võ Phiến

    Đặng Tiến

   20 năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975  

    Nguyễn Văn Lục

   Văn học Sài Gòn đã đến với Hà Nội từ trước 1975 (Vương Trí Nhàn)

    

   Trong dòng cảm thức Văn Học Miền Nam phân định thi ca hải ngoại (Trần Văn Nam)

    

   Van Hoc

    

    

   Tác Giả

    

   Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)

     Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)

     Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)

     Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)

   Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)

     Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)

   Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)

   Dương Quảng Hàm (Viên Linh)

   Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)

   Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)

     Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)

   Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)

   Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)

   Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)

   Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

   Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)

   Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)

   Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)

   Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)

   Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)

   Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)

   Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh

    (Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)

   Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)

   Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn

   Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)

   Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An

   Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)

   An Khê,  Au Thị Phục An,  Bàng Bá Lân,  Bích Khê,  Bình Nguyên Lộc,  Bùi Bảo Trúc,  Bùi Bích Hà,  Bùi Giáng,  Bùi Kỷ,  Bùi Ngọc Tuấn,  Bùi Vĩnh Phúc,  Bùi Đăng,  Cái Trọng Ty,  Cao Mỵ Nhân,  Cao Thoại Châu,  

    
    

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)