1. Head_
  Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   

   

  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Văn Học Miền Nam 1954-1975: Nhận Định, Biên Khảo, Thư Tịch (Nguyễn Vy Khanh) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

   9-10-2016 | VĂN HỌC

   Văn Học Miền Nam 1954-1975: Nhận Định, Biên Khảo, Thư Tịch

     NGUYỄN VY KHANH
   Share File.php Share File
       

    

   Giới thiệu với bằng hữu và độc giả biên khảo của tôi vừa do nhà Nguyễn Publishings xuất bản và Amazon.com phát hành. Mua qua Internet (amazon.com) hoặc chi nhánh ở Canada, FR, UK trong những ngày tới.


   Quyển Thượng Tổng quan 762 trang $30US, Quyển Hạ Tác giả 770 trang $28US.


   Tác giả không tổ chức Ra Mắt Sách cũng như bán riêng, và không phát hành dạng ebook.


   Mục lục:


   * Quyển Thượng: Tổng Quan


   Dẫn nhập


   Chương 1. Một thời văn-học 17


   Các giai-đoạn văn-học

   Các nhóm văn-nghệ:

   Sáng Tạo - Chỉ Đạo - Quan Điểm - Đại Học – Tư Tưởng, Vạn Hạnh - Bách Khoa - Nhân Loại – Tinh Việt Văn-đoàn – Văn Hóa Ngày Nay – Các nhóm “hiện-đại” - Thái Độ – Hành Trình, Đất Nước - Trình Bầy – Ý Thức, v.v.

   Những người viết trẻ

   Sứ mạng văn-nghệ

   Văn-nghệ “hôm nay” - hiện sinh - dấn thân - viễn mơ

   Văn-học chiến-tranh

   Văn-chương phản-kháng, phản-chiến, hiếu chiến, mơ ước hòa-bình và Mác-xít

   Ngôn-ngữ và kỹ thuật văn-chương

   Một số hiện-tượng văn-học


   Miền Nam lục-tỉnh:

   Hồ Biểu Chánh, Phạm Thái, Thẩm Thệ Hà, Ngọc Linh, Vương Hồng Sển, Phạm Công Thiện, Thanh Việt Thanh, Phương Triều, Đông Hồ, ...

   Ấn phẩm xám

   Văn-học & ảnh-hưởng tôn giáo


   Chương 2


   Văn xuôi / Tiểu-thuyết: 173

   Văn-học chiến-tranh

   Tiểu-thuyết chiến-tranh

   Tiểu-thuyết phản kháng, phản chiến

   Cái Chết

   Tiểu-thuyết hiện-đại: văn-chương và triết lý

   Khuynh-hướng dấn thân và thân phận con người

   Tiểu-thuyết tâm-lý, tình cảm

   Khuynh-hướng hiện thực xã-hội: tiểu-thuyết, phóng sự

   Tự truyện

   Con đường cách tân tiểu-thuyết

   “Tiểu-thuyết mới”

   Ảnh-hưởng các trào lưu văn-chương hiện-đại

   Dục tính trong tiểu-thuyết

   Tiểu-thuyết nữ quyền

   Tiểu-thuyết đăng-từng-kỳ

   Kỹ thuật tiểu-thuyết

   Các thể-loại ngắn


   Chương 3


   Thi ca 273

   Một số thể thơ: Thơ tự do – Thơ xuôi - Thơ lục bát

   Nội-dung: Thơ tình - Thương nhớ quê nhà

   Thơ chiến-tranh - Thơ binh lửa

   Thơ phản chiến

   Thi-ca triết-lý, về phận người và vũ trụ


   Chương 4


   Bộ môn Kịch 359

   Ngôn-ngữ kịch và sân khấu

   Kịch-bản hay kịch-trường?


   Chương 5- Phê binh văn-chương và Nghiên cứu văn-học


   Các phương-pháp nghiên-cứu và phê-bình 375

   Phê-bình phân-tâm học - xã-hội học

   Phê-bình hiện-sinh, hiện-tượng luận

   Phê-bình cơ-cấu

   Phê-bình văn-học

   Biên-khảo văn-học

   Các nhà biên-khảo, phê-bình:

   Bằng Giang - Bình-Nguyên Lộc - Bùi Đức Tịnh – Bùi Xuân Bào - Cao Huy Khanh - Đặng Tiến - Đỗ Long Vân - Huỳnh Phan Anh - Lê Huy Oanh – Lê Ngọc Trụ – Lê Tôn Nghiêm - Lê Tuyên - Lê Văn Siêu – Nguyên Sa - Nguyễn Hiến Lê - Nguyễn Văn Sâm - Nguyễn Văn Trung – Phạm Công Thiện - Phạm Thế Ngũ – Phạm Việt Tuyền - Tam Ích – LM Thanh Lãng - Thế Phong - Trần Thái Đỉnh - Trần Văn Nam – Uyên Thao

   Các công trình khác – Các tuyển tập thơ văn.


   Chương 6


   Dịch thuật và văn-học nước ngoài 461


   Dịch-giả:

   Nguyễn Hiến Lê – Trương Bảo Sơn - Trần Thiện Đạo – Trần Phong Giao - Nguyễn Minh Hoàng - Vũ Đình Lưu – Phạm Công Thiện - Phùng Khánh & Phùng Thăng - Hoài Khanh - Diễm Châu – Mặc Đỗ – Bùi Giáng – Đỗ Khánh Hoan – Cung Tiến – Bửu Ý – Lê Thanh Hoàng Dân – Tam Ích – Hoàng Hải Thủy – Các nhà xuất-bản

   Chương 7


   Báo chí miền Nam 485

   Báo-chí quân đội, cơ quan chính phủ

   Các tạp-chí văn-chương, văn-học

   Tạp-chí các nhóm trẻ, chuyên môn, phổ thông-đại chúng

   Báo chính-trị, đảng phái

   Báo-chí tôn giáo

   Báo thiếu nhi, tuổi trẻ

   Nhật-báo: 1954-1963, 1964-1975, nội-dung, kiểm duyệt, ...

   Các nhà xuất-bản: thương mại, chuyên nghiệp, giáo khoa, của nhà văn, tạp-chí và nhật báo.


   Sơ kết


   Chương 8


   Biên niên 21 năm lịch-sử và văn-học 593

   Biên niên

   Hậu 1975 – Các nhà văn tử trận

   Các giải thưởng văn-chương


   Phụ lục


   Văn-học miền Nam 1954-1975: một thời tưởng tiếc 640


   Phê-bình một bộ “văn-học sử” miền Nam 665


   * Quyển Hạ:


   Tác-Giả 689

   An Khê

   Anh Hoa

   Bình-Nguyên Lộc

   Bùi Giáng

   Cao Thoại Châu

   Châu Liêm

   Chu Trầm Nguyên Minh

   Chu Tử

   Cung Tích Biền

   * Quyển Hạ (tiếp) 763

   Diễm Châu

   Diên Nghị

   Doãn Dân

   Doãn Quốc Sỹ

   Du Tử Lê

   Duyên Anh

   Dương Nghiễm Mậu

   Đinh Hùng

   Đinh Tiến Luyện

   Đoàn Thạch Biền

   Đoàn Văn Khánh

   Hà Thúc Sinh

   Hạc Thành Hoa

   Hoài Khanh

   Hoàng Anh Tuấn

   Hoàng Lộc

   Hoàng Ngọc Biên

   Hoàng Ngọc Hiển

   Hoàng Ngọc Tuấn

   Hồ Hữu Tường

   Hồ Minh Dũng

   Joseph Huỳnh Văn

   Kiên Giang

   Kinh Dương Vương

   Lâm Chương

   Lâm Hảo Dũng

   Lê Văn Thiện

   Lê Xuyên

   Luân Hoán

   Lữ Kiều

   Lữ Quỳnh

   Mai Thảo

   Mai Trung Tĩnh

   Mặc Đỗ

   Minh-Đức Hoài Trinh

   Nguyên Minh

   Nguyên Sa

   Nguyễn Bắc Sơn

   Nguyễn Đình Toàn

   Nguyễn Đức Bạt Ngàn

   Nguyễn Đức Sơn

   Nguyễn Lệ Uyên

   Nguyễn Minh Nữu

   Nguyễn Mộng Giác

   Nguyễn Nghiệp Nhượng

   Nguyễn Nho Sa Mạc

   Nguyễn Tất Nhiên

   Nguyễn Thị Hoàng

   Nguyễn Thị Thụy Vũ

   Nguyễn Thụy Long

   Nguyễn Xuân Hoàng

   Nhật Tiến

   Phạm Cao Hoàng

   Phạm Ngọc Lư

   Phạm Nhã Dự

   Phan Nhật Nam

   Phan Nhự Thức

   Phương Tấn

   Quách Thoại

   Song Hồ

   Sơn Nam

   Thanh Tâm Tuyền

   Thành Tôn

   Thảo Trường

   Thế Nguyên

   Thế Uyên

   Toàn Phong

   Tô Thùy Yên

   Trần Dzạ Lữ

   Trần Hoài Thư

   Trần Thị NgH.

   Trần Tuấn Kiệt

   Trần Yên Hòa

   Trùng Dương

   Tú Kếu Trần Đức Uyển

   Túy Hồng

   Viên Linh

   Võ Hồng

   Võ Phiến

   Vũ Hoàng Chương

   Vương Đức Lệ

   Y Uyên

   Nguyễn Vy Khanh

   (Nguồn: Fb)


   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - Lê Hân, Nhà Thơ Nguyễn Vy Khanh Nhận định

   - Lê Hoằng Mưu, nhà tiểu thuyết tiên phong Nguyễn Vy Khanh Nhận định

   - Linh Mục Thanh Lãng, nhà văn học sử Nguyễn Vy Khanh Nhận định

   - Thơ Hà Nguyên Du Nguyễn Vy Khanh Nhận định

   - Về Một Cuộc Hội Thảo Văn Học và Báo Chí Miền Nam 1954-1975 Nguyễn Vy Khanh Nhận định

   - Văn Chương Có Biên Giới Không? Nguyễn Vy Khanh Tiểu luận

   - Đến với Ngất Ngưởng Một Đời Mây của Phạm Hồng Ân Nguyễn Vy Khanh Nhận định

   - Túy Hồng Nguyễn Vy Khanh Nhận định

   - Cao Thoại Châu Nguyễn Vy Khanh Nhận định

   - Nhà Thơ Thái Tú Hạp Nguyễn Vy Khanh Nhận định

  3. Bài Viết về Văn Học (Học Xá)

    

   Bài viết về Văn Học

     Cùng Mục (Link)

   Đọc tuyển tập “Thơ Lính Chiến Miền Nam – ARVN Soldiers Poetry” (Nguyễn Hiền)

   Thơ Như Thương, tình yêu, những khuôn mặt (Lê Hữu)

   Trần Hoài Thư ... Mây Trắng Về Trời (Như Thương)

   Đọc Thiên Hùng Ca QLVNCH Của Nhà Văn Quân Đội Phạm Phong Dinh (Việt Hải)

   Nhà văn Đỗ Phương Khanh (Hồ Trường An)


    

   Tác phẩm Văn Học

    

   Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)

   Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng,  Quyển Hạ

   Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)

   Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)

   Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)

   Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)

   Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)

   Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)

   Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):

           Tập   I,  II,  III,  IV,  V,  VI

   Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)

   Sách Xưa (Quán Ven Đường)

   Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)

   Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương

     (Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)

    

   Văn Học Miền Nam (Học Xá) Văn Học (Học Xá)

    

   Tác Giả

    

   Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)

     Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)

     Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)

     Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)

   Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)

     Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)

   Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)

   Dương Quảng Hàm (Viên Linh)

   Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)

   Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)

     Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)

   Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)

   Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)

   Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)

   Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

   Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)

   Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)

   Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)

   Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)

   Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)

   Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)

   Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh

    (Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)

   Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)

   Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn

   Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)

   Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An

   Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)

   Danh Mục Tác Giả: Cùng Chỉ Số (Link-2) An Khê,  Andrew Lâm,  Andrew X. Phạm,  Au Thị Phục An,  Bà Bút Trà,  Bà Tùng Long,  Bắc Phong,  Bàng Bá Lân,  Bảo Vân,  Bích Khê,  Bình Nguyên Lộc,  Bùi Bảo Trúc,  Bùi Bích Hà,  Bùi Giáng,  Bùi Kỷ,  

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)