Head

 

Tieu Su Tom Luoc (Nguyen Vy Khanh)

Nguyễn Vy Khanh


- Sinh ngày 05 tháng 3 năm 1951

- Tốt nghiệp Sư Phạm Việt Hán SàiGòn 1974,

- Cử nhân giáo-khoa 1973 và Cao học Triết Tây 1975,

- Master of Library Sciences , Mon tréal, Canada 1978.

 

Tác phẩm:

- Khung Cửa (Thơ , Tác giả xb, Sài Gòn, 1972)

- Ngô Đình Diệm Và Nổ Lực Hoà Bình Dang Dở (dịch, Los Alamitos CA: Xuân Thu, tái bản 1989, 251 tr.)

- Lỗ Tấn Và Truyện Xưa Viết Lại (Xuân Thu, 1997, 246 tr.)

- Bốn Mươi Năm Văn Học Chiến Tranh 1957-1997 (Đại Nam, 1997; tái bản 2000, 161 tr.)

- Văn Học Và Thời Gian (Văn Nghệ, 2000, 328 tr.)

- Văn Học Việt Nam Thế Kỷ 20, Một Số Hiện Tượng Và Thể Loại (Đại Nam 2004)


Tuyển tập:

Nguyên Sa: Tác Giả Và Tác Phẩm 2 (Westminster CA: Tủ sách Tác giả và tác phẩm, 1998)

Gom Lại Những Dòng Trăng (Thơ, nhiều tác giả, Garland TX: Văn Học Nghệ Thuật, 1999)


Giới Thiệu Sách:

 

- Văn Học Việt Nam Thế Kỷ 20: Một số hiện tượng và thể loại, Đại Nam xuất bản Tháng 1-2004, ấn phí 22MK
Bài viết của Nguyễn Vy Khanh:

 

- Nhà Thơ Thái Tú Hạp Nhận định  18.4.2020

- Thơ tình Hoàng Anh Tuấn Nhận định  6.4.2020

- Giáo Sư Nguyễn Nam Châu (1929-2005) Nhận định  10.3.2020

- Về Cách-Tân Tiểu-Thuyết Biên khảo  11.1.2020

- Cung Tích Biền Những Năm 2000 Nhận định  25.11.2019

- Điểm Sách Điểm sách  14.11.2019

- Du Tử Lê Nhận định  9.10.2019

- Nguyễn Đức BạtNgàn Nhận định  1.10.2019

- Văn-Học Việt-Nam Trong-Ngoài Nhận định  6.9.2019

- Trùng Dương Nhận định  2.9.2019

- Hoàng Ngọc Biên và "Tiểu Thuyết Mới” Biên khảo  6.8.2019

- Sài Gòn, Ngày Trở Lại Nhận định  31.7.2019

- Hiện-tượng hồi-ký hải-ngoại Nhận định  28.7.2019

- Nguyễn Thụy Long Nhận định  25.6.2019

- Diên Nghị Nhận định  21.4.2019

- Trần Dzạ Lữ, nhà thơ hát dạo bên trời Nhận định  2.4.2019

- Truyện Hồ Minh Dũng: Huế, Tình, Thực tại hay Dĩ vãng, ... Nhận định  14.1.2019

- Nhà thơ và lý luận văn học Trần Văn Nam Nhận định  10.1.2019

- Nhà văn Doãn-Dân Nhận định  20.11.2018

- Võ Hồng, Nhà Giáo Nhận định  17.6.2018

- Văn Học Miền Nam 1954-1975: Nhận Định, Biên Khảo, Thư Tịch Giới thiệu  9.10.2016

- Dương Nghiễm Mậu: Cuộc Đời Tình Cờ Nhận định  6.8.2016

- Vài cảm nghĩ về thơ và truyện Phạm Ngọc Lư Nhận định  30.6.2016

- Quê Hương Vụn Vỡ Của Nguyễn Văn Sâm Nhận định  18.9.2015

- Võ Phiến Những năm 1960 Khảo luận  11.10.2014

- Tổng Quan Về Nhóm Sáng Tạo Khảo luận  27.7.2014

- Về Truyện Dị Thường, Nhân Đọc "Đoạn Đường Hốt Tất Liệt" Của Lâm Chương Khảo luận  17.7.2014

- Một Thoáng Nguyễn Nho Sa Mạc Tiểu luận  22.8.2012

- Thơ Hôm Nay Khảo luận  20.7.2012

- Nỗi Nhớ Qua Một Số Tác Giả Khảo luận  1.7.2012

- Tạp-chí Bách Khoa và văn-học miền Nam Khảo luận  15.5.2012

- Thi ca miền Nam 1954-1975 Khảo luận  12.5.2012

- Ấn Phẩm Xám và Những Người Viết Trẻ Khảo luận  4.5.2012

- Văn Học Miền Nam Tự-Do 1954-1975 Khảo luận  4.5.2012

- Văn Hóa Người Việt Qua Tên Họ Tiểu luận  21.11.2010

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)