Head

 

Tiểu Sử Đoàn Thêm

Đoàn Thêm


- Sinh năm 1915 tại Hà Nội, tác giả Đoàn Thêm đã theo học các trường ở trong nước và đậu bằng Luật Khoa Cử Nhân và Luật Học Đông Dương.

- Ra đời, ông đã vào ngạch công chức và phục vụ từ thời tiền chiến đến thời Đệ nhị Cộng hòa, trong nhiều chức vụ điều khiển công quyền tại ngay trung tâm các chính quyền quốc gia.


- Nhưng ngoài nhiệm vụ chính thức, ông cũng đã được biết đến như một nhà thơ, nhà báo (bắt đầu từ năm 1958), nhà biên khảo rất thận trọng.


- Để góp vào việc xây dựng những định chế quốc gia, ông đã tham gia giảng huấn và nghiên cứu tại học viện Quốc Gia Hành Chánh.


- Và để làm tròn bổn phận của một người trí thức, ông đã thường xuyên cộng tác với các tạp chí như Bách Khoa, Vân Hóa, và nhật báo Chính Luận cho tới 1975.


- Năm 1992, Tổ Hợp XB MĐ HK đã giới thiệu với độc giả cuốn ký sự Những Ngày Muốn Quên của ông.


- Ông và gia đình định cư ở Canada từ năm 1985.


Sách đã in:


Biên khảo:

- Lược khảo về Hiến Pháp các nước Á Châu

(Học Viện Quốc Gia Hành Chánh)

- Lược khảo về Chính Đảng

(Học Viện Quốc Gia Hành Chánh)

- Tìm hiểu Hội Họa (1962) (Nam Chi Tùng Thư)

- Tìm Đẹp hay Mỹ học (1964) (Nam Chi Tùng Thư)


Soạn và Dịch:


- Quan niệm và Sáng Tác Thơ theo lời thi nhân và học giả Tây Phương

(Viện Đại Học Huế)

- Thiết kế đô thị (Bộ Văn Hóa)


Niên ký và Ký Sự:


- Hai Mươi Năm Qua (1945 - 1964) (1966) (Nam Chi Tùng Thư)

- Việc từng ngày 1965,1966,1967,1968,1969

(Nam Chi và Cơ Sở Xuất Bản Phạm Quang Khai)

- Những Ngày Chưa Quên (1939 - 1954)

(Nam Chi và Cơ Sở Xuất Bản Phạm Quang Khai)

- Những Ngày Chưa Quên (1954 - 1963)

(Nam Chi và Cơ Sở Xuất Bản Phạm Quang Khai)

- Những Ngày Muốn Quên

(Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ)


Thơ:


- Từ Thức hay Kẻ tìm đường (Mai Lĩnh)

- Nhạc Dế (1960)(Nam nhi Tùng Thư)

- Vườn Mây (1961) (Nam Chi Tùng Thư)

- Hòa Âm (1963) (Nam Chi Tùng Thư)


Giới Thiệu Sách:

 

  

 

- Nhà Quê Ra Tỉnh, CSXB Phạm Quang Khai & THXB Miền Đông Hoa Kỳ, 1996, ấn phí 25MK


Tài liệu tham khảo: Nhà Quê Ra TỉnhBài viết của Đoàn Thêm:

 

- Hội Họa Cũ Và Hội Họa Mới Nhận định  1.4.2019

- Quốc Túy Biên khảo  27.2.2016

- Giành Và Giữ Độc Lập, Mở Mang Lãnh Thổ, Xây Dựng Xứ Sở Biên khảo  27.6.2014

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)