Head

 

Tieu Su Thu Nhi
01-01-2013

Thu Nhi


Thu Nhi họ Nguyễn, sinh tại Phan Thiết năm 1932, dạy tại Trung học Bồ Đề, tỉnh nhà, và có bài viết đầu tiên đăng trên các báo Phụ Nữ Diễn Đàn và nhật báo Sài Gòn Mới khoảng 1955.

Từ khoảng 1962 cộng tác thường xuyên với Tạp chí Phổ Thông của cố thi sĩ Nguyễn Vỹ.

Từ 1963 có chân trong Tao Đàn Bạch Nga của Nguyễn Vỹ;

Xuất bản thi tập Trắng Đêm.

Truyện dài Thuyền Trôi đăng trên Nhật báo Công Luận đầu thập niên '70.

Hội viên Hội Bút Việt (Văn Bút Việt Nam, từ 1972).

Sinh hoạt vài năm trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Đã xuất gia, có pháp hiệu là Thích Nữ Huệ Tâm.

(Nguồn: Tạp chí Khởi Hành)Bài viết của Thu Nhi:

 

- Thơ và Con Người Nguyễn Vỹ Thuyết trình  8.6.2016

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)