Head

 

Tiểu Sử GS Trần Hồng Văn
7-10-2019

Trần Hồng Văn


     

- Sinh quán: Nam Định

- Tốt nghiệp các trường: Đại Học Saigon, 1964 và University of Florida, Ph.D. tháng 12/ 1974.

- Nguyên giáo sư các trường Đại Học Nông Nghiệp, Đại Học Minh Đức, Đại Học Kinh Tế.

- Làm việc cho thành phố Houston, Texas, đã nghỉ hưu.

- Cố vấn cho Đại Học Rice.

- Đã xuất bản 4 cuốn sách về Khoa Học và 5 cuốn truyện ngắn quốc tế phóng tác.
Bài viết của Trần Hồng Văn:

 

- Ngôi Sao Xấu Truyện ngắn  21.12.2019

- Chuyện Kể Đêm Đông Truyện ngắn  13.11.2019

- Thiên Niên Thảo Truyện ngắn  29.10.2019

- Đám Rước Truyện ngắn  18.10.2019

- Những Quan Niệm và Học Thuyết Mới về Vũ Trụ (Phần 2) Khảo cứu  5.10.2019

- Những Quan Niệm và Học Thuyết Mới về Vũ Trụ (Phần 1) Khảo cứu  2.10.2019

- Bạch Cúc Truyện ngắn  10.9.2019

- Câu Chuyện Chung Quanh Việc Khám Phá Ra Hạt Trời Khảo cứu  27.8.2019

- Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục Truyện ngắn  24.8.2019

- Xin Chào Giã Biệt, Voyager! Khảo cứu  15.8.2019

- Hai Mẹ Con Truyện ngắn  9.8.2019

- Việc Thành Lập Hệ Thống Thái Dương Khảo cứu  27.8.2017

- Về Với Vũ Trụ Khác Khảo cứu  7.1.2015

- Câu Chuyện Về Charles Darwin Và Thuyết Tiến Hóa Khảo cứu  15.4.2014

- Câu Chuyện Về Chất Phản Vật Chất Khảo cứu  9.2.2014

- Tờ Giao Kèo Truyện ngắn  ..2004

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)