Head

 

Tiểu Sử Nguyễn Phan Thịnh
28-05-2018

Nguyễn Phan Thịnh


- Sinh 1943, tại Hà Nam, theo gia đình vào Nam năm 1954.

- Những bút hiệu khác: Thăng Trầm, Nguyễn Phan, Sơn Ca, Quyên Quyên, Hoàng Bất Bạt.

- Mất ngày 27.05.2007 tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh


Sáng tác, dịch thuật đã đăng trên các tạp chí:


- Trước 1975: Mai, Tiểu Thuyết Tuần San, Văn, Văn Học, Vấn Đề, Bách Khoa,...

- Sau 1975:

    • Việt Nam: Mỹ Thuật Thời Nay, Tri Thức, Văn Nghệ Tp. HCM, Thế Giới Mới, Kiến Thức Ngày Nay, Nghệ Thuật, Văn Tuyển, Văn Chương

    • Hải Ngoại: Tạp chí Thơ, Văn Học, Hợp Lưu, Khởi Hành, Thư Quán Bản Thảo, Tiền Vệ, Talawas,...


Tác phẩm đã xuất bản:


- Hư Ngôn (thơ, typo, Huế, 1969)

- Mơ Một Sáng Mai Hồng (thơ, ronéo, Phan Rang, l/1975)

- Lãng Mạn Đời Trăng (thơ in chung, NXB Mũi Cà Mau, 1989)

- Tình Ca Mưa (thơ, NXB Thanh Niên, 2002)

- Thơ Nguyễn Phan Thịnh (NXB Thanh Niên, 2009)

- Nguyễn Phan Thịnh, Những Sáng Tác Thơ Văn (2008, tưởng niệm NPT)

- Và hơn 20 tác phẩm in chung.


Thơ sẽ in:

- Thơ Viết Trên Vách Lửa

- Suối Ở Đầu Non

- Người, Đuôi và Sừng...

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I (Ngô Nguyên Nghiễm)


Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)