1. Head_
  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Tiểu Sử Giáo Sư Trần Ngọc Ninh (Học Xá)

   07-01-2013 | TIỂU SỬ

   Trần Ngọc Ninh


   - Tác-giả Trần Ngọc Ninh sinh ngày 6 tháng 11 năm 1923 tại Hà-Nội, nguyên quán Ninh-bình, miền Bắc Vịệt-nam; học Y khoa và tốt nghiệp tại Hà-Nội.

   - Năm 1954 ông di-cư vào Nam.

   - Năm 1961 ông đậu Thạc-sĩ Các Y-khoa Đại-học Pháp.

   - Trong khi là một Bác-sĩ Giải-phẫu, ông là Giáo-sư Trường Y-khoa Đại-học Sài-gòn, Giáo-sư Văn-minh Đại- cương và Văn-hoá Việt Nam tại Đại-học Vạn Hạnh.


   - Nguyên Tổng-trưởng Văn-hoá Xã-hội và Đặc-trách Giáo-dục trong Chính-phủ Việt-Nam Cộng-Hoà, 1966-1967.

   - Trong lãnh vực khảo-cứu, ông đã có nhiều công-trình biên-soạn quan- trọng xuất-bản cả ở nước ngoài, trước 1975, lẫn ở trong nước, về chuyên môn và về các vấn-đề xã-hội và văn-hoá.

   - Một sự chú-ý đặc-biệt về ngữ-lí-học đã đưa ông đến việc biên-khảo bộ sách Cơ-cấu Việt-ngữ, đã in thành nhiều cuốn, để trình bày cái hệ-thống đẳng-thời của Ngôn-ngữ Việt-nam; và cuốn Nguồn-gốc Việt-ngữ, để phác-hoạ trạng-thái tiền sử của ngữ-việt.

   - Giáo-sư Trần Ngọc Ninh hiện cư-ngụ tại thành- phố Huntington Beach, miền Nam California, Hoa-kì, và vẫn viết đều đặn mỗi ngày.

   - Ông còn nhiều tác phẩm biên-khảo, trước tác, dịch thuật sẽ được xuất bản dần; một số những bài đăng trên các Nguyệt san như Khởi Hành, Thế Kỷ 21 (Hoa kì), Tư-Tưởng (Australia) là từng phần của các tác phẩm này.


   (Trích "TUYẾT XƯA, Viết Về Văn Hóa", Khởi Hành xuất bản, tháng 8 năm 2002)


   Giới Thiệu Sách:

    

   Giới thiệu Tác Giả Tác Phẩm của Tạp chí Khởi Hành (số 192-tháng 10.2012)
   Bài viết của Trần Ngọc Ninh:


   Bài Viết Của Tác Giả

   - Sự Xuất Hiện Của Văn Hóa Tiểu luận  7.8.2020

   - Sự Xây Dựng Văn Hóa Tạo Ra Lịch Sử Tính Của Con Người Tiểu luận  9.4.2020

   - Cái Bánh Chưng Và Nền Văn Hiến Việt Nam Khảo luận  14.2.2016

   - Tuyết Xưa Tiểu luận  26.9.2014

   - Nguyễn Trãi Huyễn-Thực và Sắc-Không Thơ  15.3.2013

   - Dân Tộc Là Gì Tiểu luận  6.1.2013

   - Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Cuộc Cách Mệnh Lam Sơn Biên khảo  7.12.2012

   - Bảng Niên Biểu Nguyễn Du Niên biểu  2.6.2002  3. Tieu Su

   Tiểu Sử:

    

   Bùi Vĩnh Phúc,  Cao Tiêu,  Choé,  Chu Trầm Nguyên Minh,  Cung Tiến,  Du Tử Lê,  Dương Nghiễm Mậu,  Hồ Trường An,  Hồ Đình Nghiêm,  Hoàng Ngọc Hiển,  Huy Phương,  Huỳnh Hữu Ủy,  Khái Hưng,  Khuất Đẩu,  Lâm Chương,  Lê Hữu,  Lê Văn Trung,  Mai Thảo,  Ngô Nguyên Nghiễm,  Ngô Thế Vinh,  Nguyễn Hưng Quốc,  Nguyễn Hữu Bào,  Nguyên Khai,  Nguyễn Lệ Uyên,  Nguyễn Mạnh Trinh,  Nguyễn Nho Sa Mạc,  Nguyễn Phan Thịnh,  Nguyễn Phước,  Nguyễn Sỹ Tế,  Nguyễn Tà Cúc,  Nguyễn Thị Thanh Bình,  Nguyễn Văn Sâm,  Nguyễn Vy Khanh,  Nguyễn Xuân Vinh,  Nguyễn Đình Toàn,  Nhất Linh,  Nhất Tuấn,  Phạm Ngọc Lư,  Phạm Phú Minh,  Phạm Quốc Bảo,  Phạm Thế Ngũ,  Phạm Văn Nhàn,  Phan Ni Tấn,  Phan Tấn Hải,  Phan Thanh Tâm,  Song Thao,  T. V. Phê,  Tâm Thanh,  Thái Văn Kiểm,  Thanh Thương Hoàng,  Thảo Ca,  Thảo Trường,  Thu Nhi,  Thụy Khuê,  Trần Doãn Nho,  Trần Hoài Thư,  Trần Hồng Châu,  Trần Hồng Văn,  Trần Long Hồ,  Trần Mộng Tú,  Trần Ngọc Ninh,  Trần Thị Nguyệt Mai,  Trần Thúc Vũ,  Trần Trung Đạo,  Trần Văn Nam,  Trần Yên Hòa,  Trịnh Cung,  Trịnh Y Thư,  Trùng Dương,  Trường Kỳ,  Tuấn Khanh,  Văn Quang,  Viên Linh,  Vĩnh Hảo,  Võ Phiến,  Võ Đình,  Vũ Hoàng Chương,  Xuân Thao,  Xuân Vũ,  Y Uyên,  Đàm Trung Pháp,  Đào Anh Dũng,  Đinh Cường,  Đỗ Quang Em,  Đỗ Tiến Đức,  Đoàn Thêm,  Đông Hồ,  

    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)