Head

 

Tieu Su Thanh Thuong Hoang
01-01-2013

Thanh Thương Hoàng


Nhà báo nhà văn Thanh Thương Hoàng sinh năm 1930 tại Miền Bắc Việt Nam, làm báo và viết văn từ trước hiệp định Genève.

Tác phẩm:

- Cánh Hoa Mùa Loạn, tiểu thuyết, 1955.

- Kiếp Phong Sương, 1956;

- Nổi Lửa, 1960;

- Lành Rách, loại phóng sự, 1965.


Ông nhiều lần được bầu làm Chủ tịch Nghiệp Đoàn Ký Giả Việt Nam.

Sau 1975, đi tù tập trung như những người cầm bút Miền Nam khác, gần đây mới được bảo lãnh qua Hoa Kỳ nhờ sự vận động của cựu Thượng Nghị Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Khúc Minh Thơ.


Ra Hải ngoại, ông đã xuất bản:

- Tiến Sĩ Lê Mai, tiểu thuyết, 1999;

- Người Mỹ Cô Đơn, tiểu thuyết, 2000.

Thanh Thương Hoàng hiện cư ngụ tại San Jose, California.

Nguồn: Tạp chí Khởi Hành
Bài viết của Thanh Thương Hoàng:

 

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)