Head

 

Tiểu Sử Nhất Tuấn
01-03-2014

Nhất Tuấn


Thi sĩ Nhất Tuấn tên thật là Phạm Hậu.

Sinh tại Quần Phương Hạ, Hải Hậu, Nam Định.


Trước 1975: quân nhân:


- 1953: Gia nhập trường Võ Bị địa phương Nam Định - Khóa Hạ Sĩ Quan.

- 1955: Gia nhập trường Võ Bị Quốc Gia Dalat, Khóa XII

- 1962: Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội Đông Hà và Phần Phát Thanh Quân Đội Huế

- 1966: Quản Đốc Đài Phát Thanh Nha Trang

- 1967: Giám đốc Nha Nghiên Cứu Kế Hoạch Bộ Thông Tin

- 1968: Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội Saigon

- 1970: Học lớp Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp / Đại Học Quân Sự Dalat

- 1971: Giám Đốc Nha Vô Tuyến Truyền Thanh Saigon

- 1974: Tổng Giám Đốc Việt Nam Thông Tấn Xã

- 1975: Bộ Lao Động


Sau 1975:


- 1981 : BS , Business Administration, City University , Seattle

- Công chức tiểu bang Washington , 1976-1994


Tác Phẩm:


- Truyện Chúng Mình, thơ (tự xuất bản) 3 tập (1959-1963).

- Toàn bộ thi phẩm Truyện Chúng Mình (5 tập), Khai Trí tái bản. Saigon 1964.

- Đời Lính I, Đời Lính II (tập truyện), Khai Trí xuất bản, Saigon 1965.

- Trên 40 bài thơ trong Truyện Chúng Mình đã phổ nhạc bởi nhiều nhạc sĩ (1959-2008)

(Nguồn: internet)
Bài viết của Nhất Tuấn:

 

- Nhớ Tới 'Ngũ Hổ' Của Đại Đội Văn Nghệ Trung Ương Thuộc QLVNC Phiếm luận  1.3.2014

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)