Head

 

Nguyen Nho Sa mac (Tieu Su)

Nguyễn Nho Sa Mạc

             (1944-1964)


Tên thật: Nguyễn Nho Bửu, sanh năm 1944 tại Làng La Qua, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là Xã Điện Minh, trong một gia đình trung nông, rất chuộng việc học, có 6 anh em trai và 3 em gái.


- Nguyễn Nho Sa Mạc có thơ đăng rất sớm trên một số tạp chí có trang văn học đáng tin cậy như: Mai, Bách Khoa, từ 1961 đến 1964.

Sau năm 1975, một số báo như Thanh Niên, các đặc san của các trường Nguyễn Duy Hiệu (Vĩnh Điện), Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) và các tuyển tập thơ Quảng Nam có in thơ Nguyễn Nho Sa Mạc.


Tác phẩm:


- Chung nhau tuổi mộng, 1963, dưới bút hiệu Nguyễn Thị Liên Phượng, in chung với Hoàng Thị Bích Ni.

- Vàng lạnh, 1963-1964, chưa đến tay bạn đọc thì Nguyễn Nho Sa Mạc đã đột ngột qua đời, ngày 25 tháng Chạp, năm Quý Mão (cuối tháng l-1964), lúc đang học lớp Đệ Nhất, trường Phan Châu Trinh tại Đà Nẵng.


Hiện mộ của thi sĩ đã được dời về Nghĩa trang gia tộc tại xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

(Do người em Nguyễn Nho Châu ghi)


Nguồn: Thư Quán Bản Thảo số 26, tháng 1-2007; chủ đề đặc biệt về nhà thơ Nguyễn Nho Sa Mạc)Bài viết của Nguyễn Nho Sa Mạc:

 

- Trang Thơ Nguyễn Nho Sa Mạc Thơ  22.8.2012

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)