Head

 

Trần Hồng Châu (Tiểu Sử)
08-07-2014

Trần Hồng Châu


- Sinh trưởng tại miền đồng bằng sông Hồng. Tuổi thanh xuân rất thân thuộc với sông Hương núi Ngự, băm sáu phố phường, rồi khung cảnh trí thức và văn nghệ Paris.

- Về nước năm 1957, cộng tác với các Đại Học Văn Khoa và Sư Phạm Saigon, Huế, sau đó là Đại Học S. Illinois tại Mỹ Quốc (1970-1974).

- Từng kinh qua cuộc "đổi đời" trên quê hương đau khổ, đúng "mười lăm năm ấy bây giờ là đây", trước khi tái ngộ đất Mỹ.


Hoạt động văn nghệ:


- Cộng tác với các tạp chí Gió Mới, Tiền Phong (1945-1946) tại Hà Nội.

- Chủ trương tạp chí văn nghệ "Thế Kỷ 20" (1960) tại Saigon.

- Cộng tác với các tạp chí:

   • Trước 1975: Văn Hóa Á Châu, Đại Học, Văn Khoa, Văn, Vấn Đề tại Saigon.

   • Sau 1975, ở hải ngoại: Văn, Văn Học, Thế Kỷ 21, Khởi Hành.


Tác phẩm đã xuất bản:


- Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Giáo Dục (Lửa Thiêng, Saigon 1970)

- Thành Phố Trong Hồi Tưởng (Tùy Bút, An Tiêm, Los Angeles, 1991)

- Nửa Khuya Giấy Trắng (Thơ, Thanh Văn, Los Angeles, 1992)

- Nhớ Đất Thương Trời(Thơ, Thế Kỷ, Los Angeles, 1995)

- Hạnh Phúc Đến Từng Phút Giây (Thơ, Văn Học, California, l999)

(trích: "Dăm Ba Điều Nghĩ Về Văn Học Nghệ Thuật")


Xem Thêm: Viện Việt Học


Giới Thiệu Sách:

 

 

- Dăm Ba Điều Nghĩ Về Văn Học Nghệ Thuật, Văn Nghệ xuất bản 2001, Ấn phí 16MK
Bài viết của Trần Hồng Châu:

 

- Về một người "phải lòng" tiếng Việt Nhận định  23.2.2019

- Con Người Yêu Chân, Thiện, Mỹ Quay Đầu Nhìn về Quê Hương Khổ Đau Nhận định  11.8.2018

- Bụi và Rác của Nguyễn Xuân Hoàng Khảo luận  13.9.2015

- Đi Vào Mê Hồn Trận Của Thi Ca Và Tiếng Nói Khảo luận  8.7.2014

- Nền Quốc Học Việt Nam và Vai Trò Đại Học Trong Tương Lai Tiểu luận  9.8.2013

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)