Head

 

Tieu Su NguyenXuanVinh
01-01-2013

Nguyễn Xuân VinhToàn Phong là bút hiệu của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu Đại tá Tư lệnh Không Quân Việt Nam (từ 2.1958 tới 8.1962 khi ông từ nhiệm sang Hoa Kỳ du học).

Ông sinh năm 1930 tại Yên Bái, sinh viên khoa học Hà Nội, động viên theo học Khóa 1 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tháng 9.1951; thi đậu vào Trường Võ Bị Không Quân Pháp ở Salon de Provence, 1952; và sau ba năm được huấn luyện ở Pháp và Bắc Phi, tốt nghiệp sĩ quan phi công với nhiều văn bằng đại học trước khi trở về nước phục vụ trong Quân Đội Quốc Gia.


Về văn học, Toàn Phong là tác giả Đời Phi Công, một cuốn sách bán rất chạy và được giải thưởng văn chương toàn quốc năm 1961.

Ông cũng là tác giả cuốn Gương Danh Tướng do Nha Chiến Tranh Tâm Lý, Bộ Quốc Phòng, in năm 1957 và tập tùy bút Theo Ánh Tinh Cầu do nhà sách Đại Nam xuất bản năm 1990.

Khi còn trong quân đội, Toàn Phong đã viết bốn cuốn sách giáo khoa Toán học bằng tiếng Việt trong đó có hai cuốn do Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam xuất bản.

Từ 1962 sống xa quê hương, giáo sư thực thụ giảng dậy môn Khoa học Hàng không và Không gian tại Đại Học Michigan (kể từ 1972); giáo sư thỉnh giảng tại nhiều Đại học khác trên thế giới.

- Tiến sĩ Khoa học Hàng không và Không gian tại Đại Học Colorado vào năm 1965;

- Tiến sĩ Quốc gia Toán học tại Đại Học Paris VI vào năm 1972;

- tác giả ba cuốn sách và hơn một trăm bài khảo cứu về Toán học và Cơ học Vũ trụ và nhận được nhiều giải thưởng.

Ông được bầu vào Hàn Lâm Viện Quốc Gia về Hàng Không và Không Gian (Académie Nationale de l' Air et de l'Espace) của Pháp, từ 1984; và Hàn Lâm Viện Không Gian Quốc Tế (International Academy of Astronautics) từ năm 1986.

Trong suốt hai mươi năm (1979- 1999) là phó chủ bút đặc trách môn Cơ Học Vũ Trụ (Astrodynamics) cho nguyệt san Acta Astronautica là tờ báo khoa học chính thức của Hàn Lâm Viện Không Gian Quốc Tế.

Từ 1975 Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh bắt đầu viết văn trở lại.

Nguồn: Tạp chí Khởi Hành
Bài viết của Nguyễn Xuân Vinh:

 

- Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện Nhận định  8.10.2012

- Con số 5 Khảo cứu  11.8.2006

- Tôi và Toán học Hồi ký  19.4.2006

- Bourbaki, Nhà Toán Học Của Thế Kỷ Hai Mươi Khảo cứu  17.5.2005

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)