Head

 

Tiểu Sử Thái Văn Kiểm
10-01-2013

Thái Văn Kiểm


I. TIỂU SỬ:


- Bút-hiệu: Tân-Việt-Điểu, Bao-la Cư-sĩ, Hương-giang Tư-Mã; sinh ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Tuất, giờ Dần (1O.2.1922) tại phường Trung-hậu, hồ Tịnh-tâm, Huế; quê-quán: làng Bao-la, huyện Quảng-điền, tỉnh Thừa-thiên, Việt-Nam.

- Học-vấn: - Tiến-sĩ Đông-phương-học, Paris, 1981.

                - Tiến-sĩ Quốc-gia Văn-chương.


Hoạt-động tại quốc-nội:

   - Đốc-sự Hành-chánh

   - Sáng-lập đài phát-thanh Huế

   - Giám-đốc Thông-tin Trung Việt (1952)

   - Tỉnh-trưởng Khánh-hoà và Ninh-thuận (l953-1954)

   - Phó Giám-đốc Văn-hóa Bộ Giáo-dục (1955-1962)

   - Giám đốc đài phát-thanh Sài-gòn (1963)

   - Chủ bút Văn hóa nguyệt san, chủ-biên Văn-hóa tùng thư (1955-1962)

   - Cộng-tác các báo: Văn-hóa, Luận-đàm, Đại-học Huế, Bách-khoa, Sáng dội miền Nam, Đời mới, Liên-lạc Á-châu, France-Asie, Sud-Est Asie, Bulletin Société Etudes Indochinoises, Asian Culture, v.v.

   - Tác-giả thiên phóng-sự Thám-hiểm động Phong-nha, giải nhất, Hà-nội 1942.

   - Tác-giả các quyển: Cố-đô Huế (1960), Đất Việt Trời Nam (1961), Việt-Nam nhân-vật chí vựng biên (cùng Hồ Đắc Đàm), Việt-Nam, d'Hier et d'Aujourd'hui (1957), Vietnam: Past and Present (l958), Réalités Vietnamiennes (1969).


Hoạt-động tại hải-ngoại:

   - Cộng-tác với các báo: Tụ-do, Việt Nam Hải-Ngoại, Làng Văn, Độc Lập, Diễn- Đàn Thanh-Niên, Hành-Trình, Cao Niên, Quê Mẹ, Ái-Hữu, Âu-Du, v.v.

   - Tác-giả tập Au Pays du Nénuphar, giải nhất Cosmos (1977, Montréal, Canada)

   - Huy-chương Hàn lâm Pháp-quốc (1982)

   - Đồng chủ-tịch Trung-tâm Quốc-tế Việt-học (Pháp, Bỉ).

   - Tác-giả các quyển: Việt Nam Gấm Hoa (Làng Văn, 1997), Việt Nam Anh Hoa (Làng Văn, 2000).

(Nguồn: Việt Nam Gấm Hoa)


II. Giới Thiệu Sách:

 Bài viết của Thái Văn Kiểm:

 

- Những Mùa Xuân Của Thi ông Ưng Bình Thúc Giạ Tiểu luận  13.2.2018

- Cửa Thiền Nào Chốn Hỏi Mai Hoa Khảo luận  19.1.2017

- Mùa Xuân Với Những Quả Dưa Dân Tộc Tiểu luận  26.1.2014

- Nọ Bức Dư Đồ Thử Đứng Coi Tiểu luận  10.1.2013

- Thi hào Hàn Mặc Tử Khảo luận  30.9.2012

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)