Head

 

Tiểu sử Hoàng Dung
14-04-2013

Hoàng Dung


Hoàng Dung tên thật là Hoàng Xuân Trường, sinh năm 1944 tại Hà Nội.

Ông là cựu học sinh Nguyễn Trãi và Chu Văn An, trước khi tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ (Khóa 17 Bác Sĩ Quân Y) vào năm 1970.

Sau 1975 ông bị giam giữ 3 năm trong các trại cải tạo.

Vượt biên đến Mỹ năm 1980, và tiếp tục hàng nghề từ năm 1984.


Tác phẩm:


- Chiến Tranh Đông Dương 3 (Chiến tranh biên giới Hoa Việt & Miên Việt 1979), Nxb Văn Nghệ, năm 2000.

- Đi vào cõi Vô Cùng, Nxb Thời Văn, 2001.


(Trích "Đi vào cõi Vô Cùng", Thời Văn xuất bản, năm 2001)


Giới Thiệu Sách:

 

(Click vào hình để xem ảnh lớn hơn)Bài viết của Hoàng Dung:

 

- Thời Gian Khảo cứu  14.4.2013

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)