Head

 

Tieu Su Nguyen Huu Bao
01-01-2013

Nguyễn Hữu BàoTác giả Nguyễn Hữu Bào sinh năm 1936 tại Hà Đông, bắt đầu viết khi còn niên thiếu, có bài đăng trên báo Giang Sơn tại Hà Nội, năm 1952. Sau khi di cư vào Nam, ông dạy học tại Sài Gòn, trong khi chuyên viết truyện tuổi thơ cho nhà xuất bản Khai Trí, và cho các báo như Dân Chủ, Chính Luận. Nguyễn Hữu Bào là một tác giả quen thuộc của Loại Sách Hồng, tác phẩm của ông có thể kể: Tiên Dược, Nhật Ký Thanh Bình, Giọt Lệ Nhiệm Mầu, Cậu Bé Can Đảm, Tạo Hóa Chí Công...

Ông cũng xuất bản một thi phẩm, Tuổi Thơ, và nhiều sách giáo dục tiếng Việt cho học sinh.

Nguồn: Tạp chí Khởi HànhBài viết của Nguyễn Hữu Bào:

 

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)