Head

 

Tiểu Sử Chu Trầm Nguyên Minh
06-03-2014

Chu Trầm Nguyên Minh


Tên khai sinh: Phạm Minh Tâm.

Sinh năm 1943 tại Hàm Thuận, Bình Thuận.

Nghề nghiệp: Giáo sư Toán.

Khóa 25 Thủ Đức.

Bắt đầu viết: 1965.

Trước 1975, có bài ở các báo: Văn, Văn Học, Ý Thức, Tình Thương, Hừng Đông...


Các tác phẩm đã in:


- Trong mặt trời buồn, (thơ) nxb Văn Học 1967.

- Lời tình buồn, nhạc Vũ Thành An, xb 1968.

- Quê hương thơ và nước mắt, (thơ) nxb Mai VN 1968.

- Cuộc tình người, (thơ) nxb Kỷ Nguyên 1969.

- Lời Tình Buồn, (thơ) nxb Thanh Niên 2012.


Xem thêm về tác giả trên các Website:

sangtao.org, art2all.net, dangchaulong.wp,...Bài viết của Chu Trầm Nguyên Minh:

 

- Trang Thơ Chu Trầm Nguyên Minh Thơ  17.3.2014

- Tự Bạch Hồi ký  7.3.2014

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)