Head

 

Tiểu Sử Đào Anh Dũng
22-02-2014

Đào Anh Dũng


Sinh quán Tây Ninh.

Định cư tại Minneaplolis / St. Paul, Minnesota, Hoa-kỳ cùng vợ và hai con.

Theo học các trường:

- Tiểu học Tây Ninh,

- Trung học Lasan Mossard và Taberd,

- Đại học Văn Khoa và Cửu Long,

- University of Minnesota,

- Metropolitan State University.

Tốt nghiệp Cử nhân Tin học và Cao học Quản trị.

Làm việc trong ngành Công nghệ Thông tin từ năm 1979.


Khởi sự viết văn từ năm 2000.

Có tác phẩm đăng trên:

- Tuyển tập Đồng Tâm, tạp chí Văn Hóa Việt Nam,

- Thư Quán Bản Thảo và Văn Hữu,

- tập san Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai & Cửu Long.


Các tác phẩm đã xuất bản:


2011: Một Ngọn Hải Đăng, (Truyện, Nxb Đào gia, Ấn phí 15.00 USD)

2012: Chưa Quên, (Thơ, Nxb Đào gia, Ấn phí 15.00 USD)


Giới Thiệu Sách:

 

  Liên lạc:

Đào Anh Dũng

Email: daoanhdung.writer@gmail.com

Blog: daoanhdungBài viết của Đào Anh Dũng:

 

- Kể Từ Ngày Ấy Truyện ngắn  24.4.2014

- Hai Câu Chuyện Một Tâm Tình Tùy bút  22.4.2014

- Trang Thơ Đào Anh Dũng Thơ  20.4.2014

- Một Ngọn Hải Đăng Truyện ngắn  22.2.2014

- Đêm Giao Thừa Của Ian Truyện ngắn  6.2.2013

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)