Head

 

Nguyễn Hưng Quốc (Tiểu Sử)
04-07-2014

Nguyễn Hưng Quốc


Nguyễn Hưng Quốc sinh năm 1957 tại Quảng Nam.

Vượt biển đến Nam Dương giữa năm 1985.

Định cư tại Pháp từ cuối năm 1985.

Bắt đầu cầm bút từ đầu năm 1986.

Tác phẩm đầu tay, Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam do Quê Mẹ xuất bản năm 1988.

Cộng tác trên các tạp chí: Quê Mẹ, Thế Kỷ 21, Văn, Văn Học...

Chủ bút tạp chí Việt.

Mai Thảo nhận xét: "Bình luận về thơ ở ngoài nước hiện giờ chúng ta có một tài viết thông minh và xuất sắc: đó là Nguyễn Hưng Quốc".


Tác phẩm đã xuất bản:


In riêng:

Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam (Quê Mẹ, 1988)

Nghĩ về thơ (Văn Nghệ, 1989)

Văn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản (Văn Nghệ, 1991&1996

Võ Phiến (Văn Nghệ, 1996)

Thơ, và v... và v.v... (Văn Nghệ, 1996)

Văn học Việt Nam, từ điểm nhìn h(ậu h)iện đại (Văn Nghệ, 2000).


In chung với các tác giả khác:

Trăm hoa vẫn nở trên quê hương (Lê Trần, 1990)

20 năm văn học Việt Nam hải ngoại (Đại Nam, 1995)

Tuyển tập thơ văn hải ngoại năm 2000 (Việt Thường & Văn Mới, 2000)

Vietnamese Studies in a Multicultural World (VLCP, 1994)


Giới Thiệu Sách:

 

 

- Nghĩ về thơ, Văn Nghệ xuất bản 1989, Ấn phí 9MK, Ngoài Mỹ 10MK

- Văn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản, Văn Nghệ xuất bản 1991&1996, Ấn phí 16MK, Ngoài Mỹ 18MK

- Võ Phiến, Văn Nghệ xuất bản 1996, Ấn phí 12MK, Ngoài Mỹ 14MK

- Thơ, và v... và v.v..., Văn Nghệ xuất bản 1996, Ấn phí 16MK, Ngoài Mỹ 18MK

- Văn học Việt Nam, từ điểm nhìn h(ậu h)iện đại, Văn Nghệ xuất bản 2000, Ấn phí 17MK, Ngoài Mỹ 20MK
Bài viết của Nguyễn Hưng Quốc:

 

- Vài Ghi Nhận Về Mai Thảo Hồi ức  10.1.2019

- Đôi Nét về Võ Phiến Nhận định  3.3.2015

- Số phận của văn học miền Nam sau 1975 Khảo luận  3.12.2014

- Những ý nghĩ rời (Lời nói đầu) Giới thiệu  11.11.2014

- Sống Và Viết Giữa Các Nền Văn Hoá Nhận định  8.11.2014

- Nhiệm Vụ Của Nhà Phê Bình Văn Học Nhận định  12.10.2014

- Về Văn Học Miền Nam 1954-1975 Nhận định  23.7.2014

- Tự Do Học Thuật Nhận định  3.7.2014

- Vụ Án Nhã Thuyên Nhận định  28.3.2014

- Văn Học Việt Nam Tại Úc: Chính Trị và Thi Pháp của Lưu Vong Khảo luận  30.12.2013

- Cần Có Văn Hoá Tranh Luận Phê bình  16.12.2013

- Nelson Mandela, Quyền lực của sự tha thứ Nhận định  11.12.2013

- Giải Nobel văn chương năm 2013 dành cho… truyện ngắn Nhận định  15.10.2013

- Phê Bình Văn Học dưới chế độ cộng sản Phê bình  22.7.2013

- Trường Sa hành của Tô Thùy Yên Tiểu luận  6.9.2012

- Đãng Tử Tiểu luận  5.9.2012

- Vài ghi nhận về Mai Thảo Tạp bút  ..2009

- Bùi Giáng, Càng điên, càng tỉnh; càng già, càng lãng mạn Tạp bút  ..2003

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)